Аналіз роботи бібліотеки за І семестр 2022-2023 н.р.

Posted in Діяльність бібліотеки

Аналіз підсумків та досягнутих результатів

роботи бібліотеки закладу

за I семестр 2022-2023 навчального року

1

 

 

З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 , затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Міністерство освіти і науки України надсилало методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2022 навчальному році в школі в умовах воєнного часу.

Навіть у воєнний стан робота бібліотеки велася згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання здобувачів освіти, керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки у Iсеместрі 2022  навчального року спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню освітнього процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом.

Проблема над якою працювала протягом Iсеместру:  «Підвищення   читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботі шкільної бібліотеки».

Головна функція бібліотеки — зробити інформацію доступною для учасників освітнього процесу під час воєнного стану в Україні. Шкільна бібліотека повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуто тільки за умови якісно нового рівня обробки й розповсюдження інформації.

Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.

Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки

1.Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу.

2.Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3.Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги здобувачам освіти, педагогам в оволодінні основами наук і організації освітнього процесу

4.Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури.

5.Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів.

6.Систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду; формування книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу бібліотеці».

7.Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

8.Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

9.Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в освітньому процесі гімназії, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

Основні показники діяльності бібліотеки

- Всього фонд бібліотеки складає30.454 прим.

- Фонд підручників – 21.710 прим.

- Фонд художньої літератури – 8.744

- За  Iсеместр 2022 р. надійшло – 126 прим. (підр.польської мови)

- Забезпеченість підручниками – 95%

- Кількість читачів всього – 951

- Учнів –779

- Вчителів та інших користувачів бібліотекою – 172

- Кількість відвідувань – 2567

- Середня відвідуваність – 6,9%

- Книговидача – 2447

- Середня читаність – 7,6%

План роботи поєднувався з розміщенням матеріаліву власній групі на Facebook - https://www.facebook.com/groups/1139648730315299

Проведена робота із здобувачами освіти:

I. Використання інноваційних освітніх технологій у практичній діяльності   бібліотеки.

- "Мобільна бібліотека" в QR-кодах до аудіокниг сучасної української та зарубіжної літератури, посібники розміщені у рубриці «Файли» на сторінці групи.

-Картотека з QR-кодами, за допомогою яких здійснюється доступ до електронної версії потрібної книги або підручника. Крім програмних творів з української та світової літератури, до картотеки входять твори з позакласного читання та книги за запитами читачів, електронні версії підручників, наявна QR-код бібліотечка для здобувачів освіти під назвою « Що читати влітку?»(6, 7, 8 класи) ;

- Постери з QR-кодами: серія з 12 плакатів «Природа України» та «Подорож Україною», «Усна народна творчість», «Українська середньовічна література», «Українська вишивка – генетичний код нації», «Вибухонебезпечні предмети», «Життя і творчість письменників», «Безпека в інтернеті», «Мандруємо країнами Європи».

- Бібліографічний покажчик "Відкрий для себе світ природи" для 1-4 класів з наступними розділами: "Таємниці науки для юних ерудитів", "Великі і малі таємниці флори та фауни", "Художнє слово про природу". До покажчика увійшли науково-популярні, науково-художні та художні книги про природу. Для кращого пізнання та засвоєння матеріалу покажчик доповнений цікавими відео та онлайн-вікторинами, можете знайти у рубриці «Файли».

-Вебліографічний   посібник «Інтернет-ресурси на допомогу освітньому процесу", основна мета пропонованого матеріалу – визначення основних показників ІКТ- компетентностей особистості вчителя та учня у системі креативної освіти; впровадження елементів мобільного навчання, активне застосування освітніх онлайн-платформ для навчання, освітніх проектів, інтернет-джерел, рубрика «Файли».

-Шкільна QR - бібліотека з біології та географії, додаткова література для дослідників природи, які прагнуть поглибити свої знання та дізнатись багато нового та цікавого про навколишній світ (призначена для використання учнями 5-9 класів закладів середньої освіти), рубрика «Файли».

- Колекція власних та зібраних в інтернет-мережі інтерактивних ігор та вправ https://drive.google.com/folderview...

- Інтерактивні презентації в LearningApps «Сім кольорів щастя», «Моя Батьківщина – Україна», «Що ти знаєш про козаків?», «Видатні художниці України», «Яка наша Україна».

-Створені власні та деякі запозичені з інтернет-ресурсів інтерактивні вправи та презентації за допомогою простого у використанні програмного забезпечення LearningApps , https://drive.google.com/folderview..

-Власні напрацювання , список онлайн-словників для роботи з текстами, на сторінці групи бібліотеки.

 

II. Сучасні форми роботи у практичній діяльності бібліотеки.

   - Віртуальна книжкова виставка   «Я - громадянин України, великої і давньої країни» ( доповнене оглядом з мережі інтернет) https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/258#page/1/mode/2up

     - Віртуальна книжкова виставка «Славетні герої нескореної України» до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, віртуальний інформаційний дайджест «Козацька Україна», простори групи бібліотеки.

     -Калейдоскоп цікавих фактів «ТОП-10 винаходів українців, які змінили хід історії» http://kp.sells.com.ua/top-10-vinahodiv-ukraintsiv-yaki-zminili-hid-istorii/n42

     - Інформаційна закладка «Про користь читання книг», https://vseosvita.ua/library/sist-sposobiv-zrobiti-citanna-cikavim-491752.html

   - Інформаційна хвилинка «Я люблю читати»

https://vseosvita.ua/webquest/ya-liubliu-chytaty-1075.html

     -Бібліотечна мандрівка " Структура книги" https://vseosvita.ua/library/bibliotecnij-urok-struktura-knigi-494064.html

     -П'ять хвилин з мистецтвом "Вишиванка – оберіг українського народу» https://vseosvita.ua/webquest/vyshyvanka-oberih-ukrainskoho-narodu-6977.html , доповнене виставкою в бібліотеці «Українська хустка-символ вірності традиціям».

   -Бесіда-екскурсія в бібліотеці «Виникнення книгодрукування в Україні» доповнена презентацією з мережі інтернет.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-viniknenna-knigodrukuvanna-v-ukraini-479840.html

 - Година книголюба «Читання байок Г. Сковороди, до 300-річчя великого філософа», власні читання байок дітям.

   - Година спілкування, доповнена оглядом презентації «Г. Сковорода-український Сократ, мандрівник, поет, музикант, байкар, філософ, богослов, педагог».

   - Оформлення виставки - постерів «25 найкращих афоризмів Г. Сковороди».

- Презентація для знайомства учнів початкової школи з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини, вихованню поважного ставлення до власної особистості та інших. Даний матеріал можна використовувати для виховних годин, позакласних заходів, бесід на правову тематику та під час уроків "Я досліджую світ", на сторінці групи.

    -День вшанування ліквідаторів Чорнобильської трагедії 1986 рік. «Пам'ятаймо! Вони захистили нас», інформаційні хвилинки протягом дня з переглядом сюжетів документального фільму «Чорнобиль: гіркий полин».

https://vseosvita.ua/library/den-chornobylskoi-trahedii-1986-rik-tse-nasha-bida-ale-ne-nasha-viina-563484.html

   - Розробка інформаційного списку рекомендованих книг про Св. Миколая.

   - Оформлення зимової виставки-інсталяції «Ніжна та сніжна казка зими».

   - Святкові розваги «У пошуках новорічного кролика» в поєднанні з майстер-класом «Калейдоскоп новорічних листівок».

   - Святкова мозаїка «Зимовий віршограй» + час веселих знань « Як до нас прийшли ялинкові іграшки?»

   - Презентація відео-слайда «Обрії життя і творчості М. Вовчок».

- Створення казкової ігротеки «Новорічні розваги» («З якої казки ілюстрація», «З якої казки предмети», «Знайдіть відмінність», вікторина «Сторінками українських казок», «Відновіть прислів'я»)

 

Проведена робота із педагогічним колективом:

Також велася активна співпраця з педагогічним колективом освітнього закладу: проводилися консультації із вчителями багатьох предметів під час підготовки до освітніх заходів, надавалася допомога вчителям і класним керівникам, інформування педколективу про педагогічні новинки та багато іншого.

Проведена робота для батьків:

Велику увагу приділялося і роботі для батьків, тому, що вони є також учасниками освітнього процесу, а у воєнний час й поготів. Були виставлені наступні матеріали в рубриці «Дитячий психолог» в групі бібліотеки:

-         Виховання дітей у цифрову еру.

https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-209566531

-Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі

https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/internet_safety_dl/children_inte             rnet.pdf

-“Сімейна угода” освітнього проєкту

Серіал для батьків «Безпекадітей в інтернеті»https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey

-Як навчити дітей онлайн-безпеки: дев'ять інтерактивних ресурсівhttp://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/yak_navchiti_ditey_onlaynbezpeki_devyat_interaktivnikh_resursiv/

-Книги про виховання Світлани Ройз - “Практичне дитинознавство. Продовжуємо розмову” https://www.barabooka.com.ua/chi-dostatno-lishe-ljubovi-shhob-zrozumiti-svoju-ditinu/?fbclid=IwAR2aLKeM6z2YxLmiP6o7gPvyuVsiKrGNyydOCjk0pWwCV_hJ-e_sQx-mJ08 та Януша Корчака «Правила життя».

Участь в навчально-практичних онлайн-семінарах та вебінарах:

-         https://vseosvita.ua/webinar/sucasna-hudozna-literatura-dla-ditej-i-pidlitkiv-v-modelnij-programi-skola-radosti-cinnisni-ta-naukovo-metodicni-aspekti-565.html

-         Проходження семінар-практикуму «Інновації в системі роботи бібліотеки закладу освіти»

Бібліотека систематично веде роботу з оформлення картотек, документації, пов'язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачі та збиранням їх в кінці навчального року.

Підсумовуючи вищевикладену інформацію варто підкреслити, що бібліотека повинна бути сучасною, цифровою, доступною і комфортною. Для цього потрібні лише бажання, постійне навчання, творчий підхід і любов до професії та читачів. Діяти активно, оперативно і адекватно реагувати на все, що відбувається у житті.