1000 символів ліворуч

Звіт шкільної олімпіади 2017

Posted in МО вчителів англійської мови

olimp.png

ЗВІТ

про проведення шкільної олімпіади з англійської мови

у 2017/2018  навчальному році в комунальному закладі «Навчально–виховне об’єднання

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

  1. Відомості про учасників олімпіади:

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 

І

ІІ

ІІІ

 
29 10 8 1 1 1  
8 9 1 1 1  
5 10 1 1 1  
6 11 1 1 1  
           
           
           
    Всього 4 4 4  

 

  1. Відомості про організацію та проведення олімпіади, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників закладів освіти, пропозиції щодо поліпшення роботи: 

Олімпіада з англійської мови проводилася 5-6  жовтня 2017 року. В ній брали участь учні  8-11  класів: 8-х класів -  10 учнів, 9-х класів -  8 учнів, 10-х класів  - 5 учнів, 11-х класів - 6 учнів. Всього 29 учнів.

Учасникам були запропоновані завдання за чотирма видами мовленнєвої діяльності. Перевірявся рівень сформованості умінь та навичок говоріння, письма, аудіювання та читання. Учням були запропоновані для опрацювання тексти тематика ,усного та писемного мовлення підвищеного рівня складності .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Членами оргкомітету і журі предметної олімпіади були встановлені такі критерії оцінювання: І завдання(аудіювання) -  40 балів, ІІ завдання(читання). - 30 балів, ІІІ завдання(творча робота(письмо) – 30 балів, VІ завдання(усне мовлення) -30  балів.

Всі учні , які брали участь в олімпіаді , певною мірою справилися із  запропонованими завданнями.

 Вчителі англійської мови навчального закладу планують продовжити роботу з обдарованими учнями, щоб покращити результати учасників шкільного етапів олімпіади знавців англійської мови, поширити кількість учнів, що беруть участь в інтерактивних конкурсах. При плануванні  уроків англійської мови збільшити кількість граматичних вправ комунікативного характеру, збагачувати мовлення учнів фразеологізмами, ідіомами, сприяти формуванню міцних навичок вживання мовленнєвих структур та граматичних явищ. Стимулювати  самовиправляння, самооцінювання та взаємооцінювання учнів.

 

Голова оргкомітету олімпіади        ________________________     Крупченко М.В.                                                                                                                                                                                         

Голова журі олімпіади                     ________________________ Соколенко Н.А.

 

“13”  жовтня   2017 року