Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за І семестр 2017- 2018 навчальний рік.

Posted in МО вчителів англійської мови

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителівіноземної мови за   І семестр 2017- 2018навчальний рік.

Методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над проблемою :

«Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

Головним завданнями в роботі методичного об»єднання  в цьому навчальному році є:

 • Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання англійської мови.
 • Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.
 • Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі,під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.
 • Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи вчителів МО.
  • Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
  • Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
  • Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
  • Створювати умови для соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
  • Забезпечувати комплексність уроків англійської мови    

через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

 • Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.
 • Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров»я дітей.
 • Організувати навчання дітей в початковій та середній школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з англійської мови.
 • Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти (на   5 років).
 • Продовжити ведення порт фоліо , візитної картки методичної теми.
 • Проводити тижні педагогічної майстерності.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям англійської мови в межах ШМО.
 • Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи за методикою «Проект».
 • Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»
 • Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році є:

 • Робота з обдарованими дітьми. Був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В ньому взяли участь    29 учнів школи. Учні закладу взяли участь в міському етапі олімпіади. Учні 11-А Речинський Олександр та Гліжинська Кристіна брали участь в конкурсі знавців англійської мови , який проводив КНТУ. В листопаді   в закладі був проведений Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» та готуються до участі в конкурсі «Пазл» в 2018року.
 • Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями. Вчителі здійснювали корекційно-корегуючи заняття з учнями під час канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 класів - з метою підготовки до ЗНО.

Учні 4-11 класів залучалися до спільної роботи в парах та групах за методикою »Проект» з метою створення ситуації успіху та мотивації учнів до навчання..

 • Навчання та виховання особистості засобами англійської мови Учні брали в конкурсі «Гринвіч»(     ) , завдання яких носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний характер.
 • Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя. Вчителі англійської мови брали участь в таких семінарах , проведених ЦМСПС: міський семінар вчителів англійської мови( серпень), міський семінар вчителів англійської мови Видавництва «Лінгвіст»(вересень, жовтень, листопад), семінар вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі .
 •      Дослідницька робота вчителя за методичною самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працюють над визначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять зі своїми здобутками на засіданнях МО своїх колег. В І семестрі відбулося 2 засідання методичного об'єднання вчителів англійської мови. На них розглядалися організаційні питання , проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками. Вчитель Васильєва О.В. ознайомила з досвідом по теми «Проектна методика очима вчителя і учня», вчительСоколенко Н.А. - «Шляхи формування проектної методики вчителя та її застосуваня на уроках ІМ» (З досвіду роботи).Були презентовані учнівські проектні роботи.
 •    В рамках роботи між засіданнями відбулися показові уроки Методичне об»єднання вчителів англійської мови готується до реалізації плану МО на ІІ семестр проведення тижня англійської мови (лютий).