Аналіз олімпіадних робіт з англійської мови

Posted in МО вчителів англійської мови

risunok1eo8.jpg

Аналіз

олімпіадних робіт з англійської мови

Олімпіада з англійської мови   проводилася «11» жовтня 2019 року.

В ній брали участь учні 8,9,10,11 класів:8-х класів - 15 учнів, 9-х класів - 5 учнів, 10-х класів 5 учнів, 11-х класів - 4 учні.

Учасникам були запропоновані завдання за чотирма видами мовленнєвої діяльності: перевірявся рівень сформованості умінь та навичок говоріння, письма, аудіювання та читання. Учням були запропоновані для опрацювання тексти, тематика усного та писемного мовлення підвищеного рівня складності.

        Членами оргкомітету і журі предметної олімпіади були встановлені такі критерії оцінювання:

Для учнів 8-х класів І завдання (аудіювання) – 24 бали, ІІ завдання (читання) – 19 балів, ІІІ завдання (письмо -творча робота) – 20 балів, VІ завдання (говоріння) – 20 балів.

Для учнів 9-х класів І завдання (аудіювання) – 40 балів, ІІ завдання (читання) – 30 балів, ІІІ завдання (письмо -творча робота) – 30 балів, VІ завдання (говоріння) – 30 балів.

Для учнів 10-х класів І завдання (аудіювання) – 40 балів, ІІ завдання (читання) – 30 балів, ІІІ завдання (письмо -творча робота) – 30 балів, VІ завдання (говоріння) – 30 балів.

Для учнів 11-х класів І завдання (аудіювання) – 40 балів, ІІ завдання (читання) – 30 балів, ІІІ завдання (письмо -творча робота) – 30 балів, VІ завдання (говоріння) – 30 балів.

Не всі учні, які брали участь в олімпіаді справилися із запропонованими завданнями.

Три учні 8 класів справилися із завданнями на 75% набравши більше 60 балів та один учень (20% набрав менше 50 балів ).

Один учень 9 класу справився із завданням з чотирьох видів мовленнєвої діяльності на 80 відсотків, три учні на 50% і більше, один учень – 20%( набрав менше 50 балів).

Учні 10-х класів справились із завданням з чотирьох видів мовленнєвої діяльності на 50 і більше відсотків.

Учні 11-х класів справились із завданням з чотирьох видів мовленнєвої діяльності на 50 і більше відсотків.

        В ході проведення олімпіади з англійської мови учні виконували завдання з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Під час виконання робіт учні допускали характерні помилки: аудіювання – не повне розуміння логічного тексту, або фрагментарне розуміння, не повне розуміння граматичних структур. Смисловий розвиток не повністю утримується в оперативній пам’яті протягом певного часу. Виникають мовні, лексичні і фонетичні труднощі. Читання – не повне розуміння тексту, не чітке усвідомлення значення слів, розуміння логічних зв’язків у тексті. Тестові завдання складаються з правильних і неправильних тверджень до тексту, незавершених тверджень з різними варіантами відповідей, запитання з різними варіантами відповідей. Не всі учні зрозуміли і осмислили основний зміст текстів та здобуту інформацію;        змогли вибрати основні факти випускаючи другорядні. В учнів виникали труднощі мовного та смислового характеру. Говоріння – відсутність логічного висловлювання, труднощі у подоланні мовного та психологічного бар’єру. Труднощі у поєднанні різноструктурних речень. В учнів виникали труднощі з комбінуванням мовленнєвих зв’язків згідно з комунікативним наміром на основі логічної схеми та з висловлюванням своєї думки та ставлення до предмету мовлення. Письмо - відсутність дотримання принципів послідовності, наявність граматичних та стилістичних помилок, відсутність висновку, не повне відображення теми. Типовою помилкою було не вміння викладати думки в письмовій формі з правильним використанням граматичних структур.

Шляхи подолання недоліків:

  1. Розробити комплексні дії щодо усунення виявлених недоліків ;
  2. Систематично працювати над підвищенням рівня знань учнів ;
  3. Тренувати учнів у сприйманні на слух та голосному проговорюванню мовних зразків;
  4. Працювати над поліпшенням логічного висловлювання;
  5. Розробити вправи для роботи над видо-часовими формами дієслова;
  6. Вдосконалювати вміння оптимального використання мовного матеріалу;
  7. Вчити збагачувати мовлення фразеологізмами, ідіомами та вставними словами;
  8. Розробити систему вправ для навчання монологічного мовлення.