Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за 2019- 2020 навчальний рік.

Posted in МО вчителів англійської мови

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за

2019- 2020 навчальний рік.

Методичне об'єднання вчителів англійської мови працює над проблемою: «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

 

Проблема реалізується такими шляхами:

vВивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що регламентують викладання англійської мови.

vЗдійснювати вивчення методичних рекомендацій освітніх установ різного рівня.

vОзнайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів тощо.

vВивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.

vУдосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі інтегрованих та нетрадиційних.

vСтимулювати | навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності.

vЗапроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.

vУчасть у STEMпроекті «Обіймемо рідну землю любов’ю»

vОрганізувати та вдосконалити. роботу з обдарованими дітьми.

vПриділяти увагу навчальним технологіям орієнтованим на збереження здоров’я дітей.

vОрганізувати навчання дітей в початковій (І-2 класи) з урахуванням вимог зазначених у концепції НУШ, в середній та старшій школі - з урахуванням ключових змін до оновлених навчальних програм з англійської мови.

vСистематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови.

Головним завданнями в роботі методичного об’єднання в цьому

навчальному році є:

1. Забезпечувати виконання вимог нових та оновлених навчальних програм, формувати та розвивати соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.

2. Організовувати та розвивати самостійну комунікативно-пізнавальну діяльність та науково-дослідницьку роботу учнів шляхом запровадження STEMпроекту «Обіймемо рідну землю любов’ю»

3. Формувати та розвивати ключові життєві компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту уроку.

4. Забезпечувати органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

5. Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх самоосвіти, участі в різних методичних заходах.

6. Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків.

7. Створювати умови позитивної мотивації навчання, сприятливі психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.

8. Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових особливостей

9. Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою підвищення вмотивованості вивчення англійською мовою.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році :

- Робота з обдарованими дітьми.

Був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В ньому взяли участь 29 учнів школи. Учні закладу взяли участь в міському етапі олімпіади. Учениця 9-В класу (вчитель Височин Н.А.) зайняла ІІІ місце.

-Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями.

Вчителі здійснювали корекційно-корегуючи заняття з учнями під час осінніх та

зимових канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 та 9 класів – з метою підготовки до ЗНО та ДПА.

Учні 1-11 класів залучалися до участі у STEMпроекті «Обіймемо рідну землю любов’ю»

-Навчання та виховання особистості засобами англійської мови

Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» (вчитель Хмелюк С.О.).

Участь в олімпіаді з англійської та німецької мов серед учнів закладів міста Кропивницького та Кіровоградської області. (ЦНТУ) для учнів 11 класів. 

-Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.

Вчителі англійської мови брали участь в міських семінарах, проведених ЦМСПС, семінарах-тренінгах для | вчителів англійської мови, які працюють в НУШ, семінарах та вебінарах для вчителів англійської мови.

Васільєва О.В. відвідала майстер клас для вчителів з англійської мови з проблеми «Моделювання сучасного уроку іноземної мови шляхом використання інноваційних технологій в початковій школі», приймала участь у вебінарах «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання», «Організація позашкільних та онлайн проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання», «Мотивація до навчання під час карантину».

Соколенко Н.А. відвідала семінар-практикум для вчителів, які викладають у початкових класах з проблеми «Інтеграція англійської мови у всі сфери шкільного життя в умовах реалізації концепції НУШ.

Жовтень – семінар для слухачів інституту післядипломної підготовки.

Листопад – участь в семінарі вчителів англійської мови СЗОШ № 14.

23 грудня 2019 From Words to Sentences.

24 січня 2020 Using Authentic Material in the Classroom

Вебінари:

MM Publications:

17 вересня 2019 Interactive Learning in Primary School

23 серпня 2019 Using Drama in the classroom

30 березня 2020 Online ELT platform.

10 квітня 2020 Words don’t come easy.

22 квітня 2020 Fun With Listening.

Dinternal Education

28 серпня 2019 Teacher Training Day from Dinternal Education.

23 грудня2019 From words to Sentences.

9 квітня Створення автентичного освітнього простору на уроці англійської мови.

Cambridge University Press

19 August 2019 Developing Thinking Skills

National Geographic Learning

22 April 2020 Fun with Listening . Ideas for Primary Pupils.

Вебінари платформи « На Урок» без сертифікатів.

Гулка Д.В. відвідав семінар на тему «Навчання граматики в ХХІ сторіччі».

Височин Н.А. відвідала тренінг у Sumy Media Literacy Institute - «Incorporating

Media Literacy in English Language Teaching and Learning in the 21st century».

Також Наталія Анатоліївна приймала участь у конкурсі відеоробіт від DinternalEducationCertifyYourFuture” - 2 місце та у вебінарах DinternaEducation, InternationalHouseKyiv, PearsonEducationUkraine, NationalGeographicLearning.

Стьопул В.І. приймала участь в онлайн вебінарах DinternaEducation (7 годин).

-Дослідницька робота вчителя за методичною самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працюють над визначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять із своїми здобутками на засіданнях МО. В 2019-2020н.р. відбулося 5 засідань методичного об'єднання вчителів англійської мови. На них розглядалися організаційні питання, проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками.

-В рамках роботи поміж засіданнями відбулися показові уроки

Учителі англійської мови нашої школи показали високий рівень викладання предмету в 2, 4, 9 класах та поділилися досвідом роботи методичного об'єднання із слухачами курсів підвищення кваліфікації КОІППО ім.

В. Сухомлинського , які оцінили потужний рівень викладання та якісні знання учнів з англійської мови!

Хмелюк С.О., вчитель-методист

Тема уроку: «Привітання. Знайомство. Цифри».

Соколенко Н.А., вчитель-методист

Тема уроку: «Школа. Шкільні предмети».

Височин Н.А., старший вчитель

Тема уроку: «Наука і технічний прогрес. Відомі винаходи та технології».

Вчитель Гулка Д.В. в період атестації провів відкритий урок в 4 класі на тему:

«Food and Meals».

Методоб’єднання вчителів працювало над проєктом «Eco bags».

Учні 5-9 класів працювали над проєктами «Bag Desing», «Екологічне дослідження. Еко-сумка – історія виникнення», діти знаходили інформацію про створення еко-сумки в світі, про появу еко-сумки в Україні.

Учні працювали над проєктами «Healthy Plate», «Puzzle Game», на яких підраховували калорії та створювали еко-слогани.

Робота над проєктом «Створи еко-предмет домашнього вжитку» дозволила зробити аналіз предметів домашнього вжитку зроблених з пластику .

Працюючи над проєктом «Plastic is not fantastic» були проведені дослідження: скільки пластикових пакетів використовує моя родина за тиждень.

Учні 8-9 класів мали змогу переглянути та обговорити історію людини, яка використовує побутове сміття для створення цікавих речей. Що надає приклад того, як допомогти нашій планеті, зменшуючи кількість побутових відходів.

Діти молодшої та старшої школи виготовляли еко-торбинки з паперу та вживаної тканини.

Школярі молодшої та середньої ланки, використовуючи інтерактивні ігри, мали змогу успішніше й швидше навчитися адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін.

Учні старшої ланки працювали над створенням цікавих та сучасних провокаційних написів на еко-торбинках.

Робота над проєктом викликала в учнів бажання дізнаватися і створювати нове, виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, природних ресурсів, ознайомила з альтернативою до використання пластикових пакетів, розвинула логічне мислення, вміння працювати в команді.  

Свій досвід, професійну майстерність на рівні міста в розробці онлайн-уроків з англійської мови в 10-му класі в програмі Padletпід час дистанційного навчання показали такі вчителі: Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., Височин Н.А., Васільєва О.В., Гулка Д.В. та Стьопул В.І.

Голова МО                                                                            Васільєва О.В.