Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за І семестр 2020-2021 навчального року.

Posted in МО вчителів англійської мови

slideуцйкйцукйцчсмясямчсячси-0.jpg

 

 

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за

І семестр 2020-2021 навчального року.

Методичне об'єднання вчителів англійської мови працює над проблемою: «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

 

Проблема реалізується такими шляхами:

vВивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що регламентують викладання англійської мови.

vЗдійснювати вивчення методичних рекомендацій освітніх установ різного рівня.

vОзнайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів тощо.

vВивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.

vУдосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі інтегрованих та нетрадиційних.

vСтимулювати | навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності.

vЗапроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.

vОрганізувати та вдосконалити. роботу з обдарованими дітьми.

vПриділяти увагу навчальним технологіям орієнтованим на збереження здоров’я дітей.

vОрганізувати навчання дітей в початковій (І-3 класи) з урахуванням вимог зазначених у концепції НУШ, в середній та старшій школі - з урахуванням ключових змін до оновлених навчальних програм з англійської мови.

vСистематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови.

Головним завданнями в роботі методичного об’єднання в цьому

навчальному році є:

1. Забезпечувати виконання вимог нових та оновлених навчальних програм, формувати та розвивати соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.

2. Формувати та розвивати ключові життєві компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту уроку.

3. Забезпечувати органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

4. Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх самоосвіти, участі в різних методичних заходах.

5. Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків.

6. Створювати умови позитивної мотивації навчання, сприятливі психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.

7. Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових особливостей

9. Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою підвищення вмотивованості вивчення англійською мовою.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році :

- Робота з обдарованими дітьми.

I етап олімпіади з англійської мови проводився «20» жовтня 2020 року.

В ній брали участь учні 8,9,10,11 класів:8-х класів - 3 учнів, 9-х класів - 5 учнів, 10-х класів 1 учень, 11-х класів - 6 учнів.

Учасникам були запропоновані завдання за чотирма видами мовленнєвої діяльності: перевірявся рівень сформованості умінь та навичок говоріння, письма, аудіювання та читання. Учням були запропоновані для опрацювання тексти, тематика усного та писемного мовлення підвищеного рівня складності.

-Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями:

Вчителі здійснювали корекційно-корегуючі заняття з учнями під час осінніх

канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 та 9 класів – з метою підготовки до ЗНО та ДПА.

-Навчання та виховання особистості засобами англійської мови:

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Вчителі англійської мови приймали активну участь у роботі МО: розроблялись онлайн уроки в програмі Раdlet, тестові завдання на різних навчальних платформах; вчителі готували міні-презентації до уроків та з досвіду роботи, доповіді, проводили відкриті уроки, старанно виконували свої доручення.

Члени МО вчителів англійської мови в самоосвітній діяльності приймають активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо.

Вчителі англійської мови приймали участь в міських семінарах , проведених ЦМСПС, семінарах-тренінгах для вчителів англійської мови, які працюють в НУШ, семінарах та вебінарах для вчителів англійської мови.

Участь вчителів у вебінарах, онлайн-курсах, семінарах, інтернет- конференціях:

Хмелюк С.О. -   «Протидія та попередження булінгу в закладах середньої освіти»,

«Наскрізні навички», «Академічна доброчесність», «Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови», «Формування підприємницької

компетентності учнів на уроках англійської мови», «ІЗІ ЗНО. Англійська мова», « Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід».

Соколенко Н.А. – « Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя англійської мови», «Використання сучасних інтерактивних технологій для ефективного опанування англійської», «Нешаблонні ідеї , як розпочати новий навчальний рік на уроці англійської після канікул», «Planning 1- yearlessons: Howtostart?».

Гулка Д.В.- « Психолого-педагогічні особливості оцінювання учнів з особливими освітніми потребами», навчання за програмою вебінару для консультантів професійного розвитку педагогічних працівників.

Височин Н.А. – “Our World lessons with Smart Junior for Ukraine” MM Publications, “ Warmers and fillers with Smart Junior lessons” MM Publications, “How to achieve the best results with Smart Junior for Ukraine” MM Publications, “ New Ukrainian School methodology: behind the curtains ( storytelling).” Cambridge University Press.

Васільєва О.В.- «Викладання англійської мови в умовах дистанційного та онлайн-навчаннях», « Мотивація до навчання під час карантину», « Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного навчання»

-Дослідницька робота вчителя за методичною самоосвітньою проблемою:

Вчителі англійської мови працюють над визначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять із своїми здобутками на засіданнях МО. В І семестрі відбулося 3 засідання методичного об'єднання вчителів англійської мови. На них розглядалися організаційні питання, проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками.

-В рамках роботи поміж засіданнями відбулися показові уроки

Учителі англійської мови нашої школи показали високий рівень викладання предмету в 2, 3, 5 класах та поділилися своїм досвідом роботи.

Хмелюк С.О., вчитель-методист

Тема уроку: «Вільний час» 3 А клас.

Соколенко Н.А., вчитель-методист

Тема уроку: «Різні хобі» 5 Бклас.

Стьопул В.І. спеціаліст

Тема уроку: « Зовнішність» 2 Б клас.

Голова МО                                                                     Васільєва О.В.