Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін за 2019-2020 навчальний рік

Posted in ЦМО вчителів природничо-математичного циклу

Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін

за 2019-2020 навчальний рік

 

У 2019-2020 навчальному році до ЦМО вчителів природничого циклу входили:

Зубко Оксана Степанівна – учитель географії,

Шнурков Василь Юрійович – учитель біології та природознавства,

Константінова Юлія Сергіївна – учитель хімії та біології,

Ткаченко Тетяна Іванівна – учитель хімії та біології

В 2019-2020 навчальному році вчителі природничих дисциплін продовжували роботу над проблемою «Удосконалення різних форм і методів роботи з учнями в процесі розвитку їх життєвих компетентностей». Ця проблема була складовою методичної проблеми школи: «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності».

Проблема, над якою працювали вчителі була сформульована відповідно до проблем педагогів, які вказані в діагностичних картках-анкетах.

У 2019-2020 навчальному році були проведенні засідання методичного об’єднання як тематичні (у серпні, вересні, жовтні,січні, квітні), так і засідання з поточних питань, які відбувалися впродовж року.

Серпневе засідання (інструктивно-методичний семінар «Вивчення нормативних документів МОН України щодо викладання природничих дисциплін у 2019-2020 навчальному році», на якому розглядалися питання:

1. Аналіз роботи ЦМО за 2018-2019 н .р. та завдання на 2019-2020 н. р.

2. Вивчення додатків до листа МОН України від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році”.

3. Обговорення програм з предметів, їх структури відповідно до наказу МОН України від 07.06.2017 р. №804, нових навчальних програм для 11 класу, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

4. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 р. №1/11-8269 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в середній і старшій школі ЗНЗ з навчанням українською мовою.  

5. Погодження календарного планування згеографії, біології та екології, хімії, природознавства, основ здоров’я.

6. Ознайомлення з додатком до наказу МОН України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

7. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо єдиних вимог ведення класних журналів, дотримання єдиного орфографічного режиму.

8. Визначення координатора по навчальному закладу щодо проведення природничого конкурсу «Колосок – осінній – 2019 р.»

9. Інформування про структуру навчального року.

У вересні було проведено позачергове засідання, де розглядалися питання підготовки завдань до І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів природничого циклу та погодження календарно-тематичного планування з географії та біології для учня 6В класу Полякова Дмитра (індивідуальна форма навчання).

Проводилася робота між засіданнями:

üпроведення та підведення підсумків шкільних предметних олімпіад,

üвизначення переможців і учасників ІІ туру предметних олімпіад,

üпроводилася робота з обдарованими учнями,

üбули проведені відкриті уроки (за планом ЦМО),

üздійснена організація участі учнів у Міжнародному інтерактивному учнівському конкурсі „Колосок-осінній-2019”. В конкурсі взяли участь 56 учнів, в т.ч. 42 школярі початкової школи та 14 дітей базової школи.

На жовтневому засіданні був проведений семінар-практикум: „Впровадження елементів STEM-освіти в навчальний процес при викладанні природничих дисциплін”, де педагоги ознайомилися з питаннями:

 1. Деякі аспекти впровадженняSTEM-освіти в навчальний процес.
 2. Впровадження елементів STEM-освіти під час викладання природничих дисциплін.

3. Використання інноваційних технологій на уроках біології.

4. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках біології.

У жовтні вчителі ЦМО взяли участь у засіданні педагогічної ради, де Зубко О.С. виступила з питання «STEM-проєкт – ефективний спосіб формування компетентностей школяра».

На січневому засіданні було проведено засідання круглого столу з питання „Активні форми роботи на уроках природничого циклу”, де педагоги розглянули питання:

 1. Пізнавальна діяльність як основа розвитку особистості учня.
 2. Проектна діяльність на уроках хімії.
 3. Дослідження на уроках географії.
  1. Інтерактивні уроки біології.

На квітневому онлайн засіданні розглянули питання з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів під час викладання природничих дисциплін для формування різних компетентностей в умовах дистанційного навчання».

 1. Розвиток пізнавальної діяльності на уроках природничих дисциплін.
  1. Розвиток краєзнавчих компетентностей школярів.
  2. Інтегровані уроки хімії.

На травневому онлайн засіданні підводили підсумки діяльності протягом навчального року.

В період між засіданнями педагоги підвищували фахову майстерність самостійно, використовуючи нові методичні розробки науковців і вчителів різних шкіл міста та України.

Також проводилася робота з обдарованими учнями, відвідували відкриті уроки своїх колег.

У цьому навчальному році вчителі природничого циклу розпочали роботу над STEM-проєктом з проблеми «Чи може річка Інгул бути безпечним місцем відпочинку жителів мікрорайону Ковалівка».

Результатом роботи над проектом стала участь учителів ЦМО природничого циклу у створенні презентації з даної проблеми та представленні її в загальношкільному проєкті.

Учні 10 класу  та 8Б класу  разом з учителем Шнурковим В.Ю. у грудні брали участь у міському бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Кропивницький –2019» і стали фіналістами та вибороли ІІ місце.

23 жовтня 2019 року учитель хімії Константінова Ю.С. брала участь у фестивалі використання мультимедійних засобів навчання «Розумна дошка».

Протягом навчального року учителі ЦМО брали участь в засіданнях міських методичних об’єднань, семінарах-практикумах, які проводилися в закладах міста та області:

Константінова Ю.С. у грудні місяці брала участь у роботі обласного семінару з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з хімії».

Зубко О. С. 15 грудня 2019 року брала участь у роботі обласної творчої групи, яка відбулася на базі НВО № 17 міста Кропивницького.

Зубко О.С. 28 лютого 2020 року брала участь у засіданні учителів географії міста на базі НВО №25 міста Кропивницького з питання використання нових форм роботи на уроках географії (досвідом роботи поділилася учитель географії Романова М.М.)

Виходячи з цього вчителі ЦМО поставили перед собою на 2020-2020 навчальний рік наступнізавдання:

 • продовжити роботу із самоосвіти виходячи з методичної проблеми ЦМО, школи;
 • продовжити вдосконалення використання на уроках природничого циклу різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності учнів;
 • більше уваги звернути на психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями різних вікових категорій, проводити індивідуальний та диференційований підхід до учнів;
 • ознайомитися з теорією і активно впроваджувати різноманітні форми перевірки знань і умінь учнів, систематично проводити повторення матеріалу з метою розвитку предметних і життєвих компетентностей і підготовки до ДПА та ЗНО;
 • продовжити використання активних та інтерактивних форм роботи на уроках, самостійної роботи учнів із засвоєння нового матеріалу з метою поглиблення знань, умінь та навичок;
 • продовжити роботу над вивченням методики впровадження інформаційно-комунікативних технологій;
 • поглибити роботу над засвоєнням біологічних, хімічних, географічних термінів та понять;
 • продовжити роботу по формуванню в учнів екологічного мислення;
 • формувати уміння застосовувати знання здобуті на уроках хімії, біології, географії, основ здоров’я на практиці, в побуті;
 • продовжити використання міжпредметних зв’язків на уроках природничого циклу;
 • використовувати лабораторні та практичні роботи для активізації розумової діяльності;
 • розвивати критичне, логічне мислення, науковий світогляд, любов до рідного краю, України;
 • формувати вміння самостійно добувати знання, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;
 • виховувати моральну особистість,
 • проводити роботу по впровадженню нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та новими програмами з природознавства, хімії, біології, ОЗ.