Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики за І семестр 2021-2022 навчального року

Posted in МО вчителів математики, фізики та інформатики

7г8ш90щ-зшгн67890.jpg

 

 

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики за І семестр 2021-2022 навчального року

Методичне об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики працює над проблемою:

«Особливості впровадження інноваційних технологій в освітній процес з урахуванням педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму».

Проблема реалізується такими шляхами:

v  Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що регламентують викладання математики, фізики та інформатики.

v  Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітніх установ різного рівня.

v  Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів тощо.

v  Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.

v  Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі інтегрованих та нетрадиційних.

v  Стимулювати | навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності.

v  Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках математики, фізики та інформатики.

v  Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.

v  Приділяти увагу навчальним технологіям орієнтованим на збереження здоров’я дітей.

v  Організувати навчання дітей в початковій (І-4 класи) з урахуванням вимог зазначених у концепції НУШ, в середній та старшій школі - з урахуванням ключових змін до оновлених навчальних програм з інформатики.

v  Систематично вивчати утруднення здобувачів освіти. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень здобувачів освіти у вивченні математики, фізики та інформатики.

Головним завданнями в роботі методичного об’єднання в цьому навчальному році є:

1. Забезпечувати виконання вимог нових та оновлених навчальних програм, формувати та розвивати соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.

2. Формувати та розвивати ключові життєві компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту уроку.

3. Забезпечувати органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

4. Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх самоосвіти, участі в різних методичних заходах.

5. Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків.

6. Створювати умови позитивної мотивації навчання, сприятливі психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.

7. Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових особливостей

8. Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою підвищення вмотивованості вивчення англійською мовою.


 

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році :

- Робота з обдарованими дітьми.

Математика.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 

І

ІІ

ІІІ

 
47 14 6 1 2 1  
8 7 1 1 1  
5 8 1 1 1  
4 9 0 0 1  
11 10 2 1 0  
5 11 1 1 1  
           
    Всього: 6 6 5  

            Метою проведення учнівської олімпіади з математики є виявлення та розвиток обдарованих учнів, зацікавленні їх у більш поглибленому вивченні предмета.

            I етап олімпіади (шкільний) проводився 11 жовтня 2021 року. В олімпіаді брали участь учні 6-11 класів, за завданнями, розробленими вчителями закладу. Завдання мали теоретичне і практичне спрямування.

            ІІ етап олімпіади проводився 19 грудня 2021 року. Призерами стали:

ІІІ місце учень 6-В класу,

ІІІ місце учень 9-А класу

Фізика.

I етап олімпіади (шкільний) проводився 13 жовтня 2021 року. В олімпіаді брали участь учні 7, 9, 11 класів, за завданнями, розробленими вчителями закладу. Завдання мали теоретичне і практичне спрямування. Всього брали участь 18 здобувачів освіти. Із 7-х – 9 здобувачів освіти, 9-х – 5, 11-х – 4.

ІІ етап олімпіади проводився 14 листопада 2021 року. Призерами стали:

ІІІ місце учень 7-Б класу, вчитель Зайцева О.Б..

Інформатика (Інформаційні технологшії).

Кількість учнів, які брали участь у І етапі олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  
20

4

5

3

8

8 0 0 0  
9 1 1 1  
10 1 1 0  
11 1 0 1  
    Всього 4 4 4  

I етап олімпіади (шкільний) проводився 12 жовтня 2021 року відповідно.

Завдання для учасників олімпіади складалися з теоретичної (комп’ютерне тестування) та практичної частини. Теоретична частина містила тестові завдання з чотирьох розділів, а саме: «Вступ. Інформація та інформаційні процеси та системи», «Системне програмне забезпечення», «ППЗ прикладного призначання», «Комп’ютерні мережі».

            7-12 листопада 2021 року учні 2-11 класів брали участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер». Відповідальна за організацію проведення конкурсу – Гаркуша С.І., вчитель інформатики. Всього – 59 здобувачів освіти, добрих результатів – 15, відмінних – 8.

Учитель інформатики Цибуля Н.О. реєструвала учнів 3-7 класів, 10 класу для участі в олімпіаді «На урок».

Результати олімпіади
На урок_осінь 2021 (учитель ЦибуляН.О.)
  3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 10 Всього
Кількість учасників 46 48 46 31 44 14 229
               
Кількість дипломів ІІ ст. 0 0 3 0 1 1 5
Кількість дипломів ІІІ ст. 0 1 5 3 6 1 16
              21

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Вчителі приймали активну участь в засіданні педагогічної ради, де головним питанням стало розгляд теоретичних засад та основних понять у роботі над новою науково-методичною проблемою закладу: «Створення інноваційного простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму».

Члени МО вчителів математики, фізики та інформатики в самоосвітній діяльності приймають активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо.

Вчителі Цибуля Н.О., Завіна В.П., Проценко О.О., Бережна О.О., Палій Л.С., Гаркуша С.І., Ковтун А.Д. пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів середньої освіти, які забеспечуватимуть реалізацію математичної та інформатичної галузей Державного стандарту базової середньої освіти, «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)».

Вчителі математики, інформатики та фізики працюють над визначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять із своїми здобутками на засіданнях МО. В І семестрі відбулося 3 засідання методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики. На них розглядалися організаційні питання, проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками.

Голова МО                                                                                                                Ковтун А.Д.