Засідання МО (2015/2016 н.р.)

Posted in МО класних керівників 5-11 класів

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО

 

ОБЄДНАННЯ

 

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

На  засідання  виносились  питання  теоретичного  і  практичного  характеру.

Засідання І.  «Організація виховної роботи. Методичне забезпечення».

Засідання ІІ. «Національно-патріотичне та громадянське виховання – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості».

Засідання ІІІ. «Виховання компетентної особистості – завдання сучасної школи».

Засідання ІV. «Класний керівник у сучасній школі».

Засідання V. «Підсумки та перспективи роботи МО класних керівників у новому навчальному році».

Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним оперативкам, що проводяться раз на місяць, а в разі потреби частіше.

Колеги протягом року ділились досвідом ролі класного керівника в розвитку творчої особистості дитини, досвідом громадянського, патріотичного виховання тощо. Оскільки  робота  класного  керівника  вимагає  знання  психології,  високої  ерудиції,  тому  зверталась  увага  на  різні  форми  і  методи  роботи:  вони  обмінювались  досвідом  роботи,  знайомились  з  новими  науково-методичними  матеріалами  стосовно  виховання. 

Методична робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже вчителі не лише вчились і сприймали інформацію, а й були активними учасниками.

Протягом  року  класні  керівники  вивчали  стан  здоров’я  своїх  підопічних,  особливості  їх  психічного  та  фізичного  розвитку,  вікові  особливості.   Велика увага зверталася на успішну адаптацію п’ятикласників.

Були проведенні всі заплановані позакласні виховні заходи, які показали високий рівень підготовки, творчий підхід класних керівників та їх вихованців до спільних справ.

Велике значення у підготовці позакласних заходів має практична та творча співпраця завуча з виховної роботи Бондаренко О.А., педагога-організатора школи Богданової С.В., керівників гуртків ДЮЦу школи «Сузір’я».

Проведені заходи  засвідчили, що більшість педагогів працюють на перспективу, з урахуванням позитивних зрушень в учнівських колективах, спрямовуючи свою практичну діяльність на підготовку особистості до успішної життєдіяльності.

Учні школи брали участь у всіх загальношкільних і у більшості загальноміських заходах. Проводилася активна співпраця з громадськими і культурними закладами міста.