Про проведення Місячника молодого вчителя

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради «Про проведення Місячника молодого педагога-стажиста» від 12 вересня 2017 року № 702/о, плану внутрішньошкільної методичної роботи, наказу по навчальному закладу від 12 вересня 2017 року №331/о «Про організацію та проведення Місячника молодого вчителя у 2017/2018 навчальному році» з метою активізації роботи з молодими колегами, надання їм дієвої методичної допомоги з проблем організації навчально-виховного процесу, самоосвітньої діяльності, створення власної системи роботи по впровадженню новітніх підходів до викладання предметів, елементів інноваційних технологій навчання і виховання школярів з 25 вересня по 25 жовтня 2017 року Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «В. О. Сухомлинський – діалог із сучасністю. Слово про Вчителя», присвяченого 99-ої річниці з дня народження великого педагога-земляка Василя Сухомлинського.

У цьому навчальному році колектив закладу продовжив трудові відносини з педагогами, стаж роботи яких до 3-х років. Серед них: вчитель хімії Константінова Ю.С., вихователі ГПД Коваленко Ю. М., Левицька А.С., вчитель початкових класів Протасова О.Ю., вчитель фізкультури Лісничий І.В., вчитель фізики Палій Л.С. Когорту молодих педагогів поповнили вчитель англійської мови Гулка Д.В., вихователь ГПД Федарка Т.П. Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями, під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності, напрацювання власної системи роботи.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

У закладі постійно діє консультпункт. За потреби проводилися наставниками індивідуальні консультації для молодих колег з питань планування навчальної, методичної та самоосвітньої діяльності, проходження першої атестації, складання плану самоосвітньої діяльності, індивідуального плану стажування, ведення шкільної документації, написання календарних планів, планів виховної роботи та інші. Така робота стала своєрідною гарячою лінією для термінового з’ясування і вирішення будь-яких проблем.

Вже традиційно склалося, що перші кроки на педагогічній ниві вчителі-початківці роблять разом зі своїми наставниками, які визначені наказом по закладу (наказ від 01.09.2017 року №277 /о «Про організацію наставництва і стажування молодих спеціалістів у 2017/2018 навчальному році»). Уся робота з цією категорією вчителів починається зі знайомства, яке відбувається під час співбесіди молодих колег з адміністрацією школи, кращими педагогами закладу.

З метою встановлення рівня підготовленості випускників вузів до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. У тісному колі молоді вчителі та їх наставники провели перші консультації,  які передбачали виявлення знань навчальних програм з предметів, пояснювальних записок до них, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2017/2018 навчальному році, методів і прийомів навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа в ході впровадження Державних стандартів освіти.

Не залишилися малодосвідчені педагоги й без психологічної підтримки. Саме цим переймалася протягом Місячника практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведений нею тренінг дав змогу швидше адаптуватися до нових умов праці, режиму роботи. Гра «Комплімент» дала змогу встановити тісний контакт між молодими і досвідченими вчителями, наставниками,  налагодити спілкування з учнями різних вікових категорій.

В рамках Місячника проведена декада учителя-наставника, в ході якої кращі вчителі-наставники провели майстер-клас, ознайомили молодь зі своїми напрацюваннями. На належному рівні пройшла дискусія-зустріч кращих учителів школи з проблеми: «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учнів». Під час цього заходу молоді вчителі висловлювали власні думки з приводу особливостей сучасного уроку, підходів до його розробки, підбору форм і методів роботи з учнями. Це сприяло налагодженню стосунків двох поколінь учителів, обміну їх досвідом. Як підсумок співпраці наставників з молодими вчителями став тренінг «Я крокую до майстерності».

Практичне заняття з проблеми «В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю», яке проводилося керівником ШМВ «Паросток» С.О. Хмелюк, сприяло усвідомленню своєї діяльності в системі освіти, як шляху професійного і особистісного зростання. Успішно проведена консультація «Принципи і технологія побудови уроків» реалізувала поставлену мету – допомогти  педагогам пригадати ключові складові сучасного уроку,  виявити свою творчість у ході впровадження новітніх технологій навчання і виховання.

     В рамках Місячника був проведений тренінг з адаптації молодих педагогів до роботи. Метою даного заходу було: стимулювання бажання підвищувати свій  професійний рівень, активізувати творчий потенціал, виробити і розвивати навички та комунікативні уміння педагогів.

Усі заходи Місячника були направлені на ознайомлення молодих учителів із педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського через вивчення елементів його педагогічного досвіду.