План методичної роботи 2018

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

 1. logo
 2. 1.Інформаційно-методичне забезпечення

 

Зміст заходів Термін Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1. Індивідуальні співбесіди з вчителями: вибір методичних тем вересень Керівники МО, заст. дир. з НВР яка відпов. за метод. роботу Завіна В.П.  
2 Діагностика творчих здібностей педагогів травень Завіна В.П.  
3

Підготовка до друку:

-         відкритих уроків;

-         методичних розробок;

-         методичних рекомендацій;

квітень Завіна В.П.  
4 Поповнити бібліотечні фонди довідковою, науковою та навчальною літературою Протягом року бібліотекар  
5 Проведення виставок новинок методичної літератури Протягом року бібліотекар  
6 Експонувати виставку літератури для вчителів з питань самоосвіти Протягом року Завіна В.П.  
7 Здійснити підписку видань фахових журналів, газет центральної та місцевої преси 2 рази на рік

Бібліотекар,

Адміністрація

 
8 Повідомляти вчителів-предметників та інших педагогічних працівників про надходження новинок педагогічної, психологічної та методичної літератури під рубрикою “Радимо прочитати” 1 раз у місяць

бібліотекар

 
9 Проводити для педагогічних працівників консультації щодо підбору літератури з метою підготовки ними рефератів, доповідей, повідомлень під час різноманітних методичних заходів Протягом року

бібліотекар

 
10 Поповнити тематичну картотеку та узагальнення публікацій в педагогічній пресі Протягом року

бібліотекар

 
 1. 2.Робота з кадрами

 

1 Всю роботу з педкадрами проводити у відповідності до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти в Україні, державних стандартів середньої загальної освіти, Положення про методичну роботу та інших державних, нормативно-інструктивних документів з питань розбудови і розвитку національної системи громадянської освіти. постійно Завіна В.П.  
2 Проводити засідання методичної ради Протягом року Колосова С.О. Завіна В.П.  
3 Проводити засідання МО та ЦМО Протягом року Керівники МО та ЦМО, Завіна В.П.  
5 Проводити співбесіди з керівниками МО та ЦМО Протягом року Завіна В.П.  
6 Проводити до курсові співбесіди, консультації з вчителями, які направлені на курси підвищення кваліфікації Протягом року Завіна В.П.  
7 Залучати педагогічних працівників закладу до участі у семінарах (шкільнихх, міських, обласних) Протягом року Завіна В.П.  
8 Залучати педагогічних працівників закладу до участі у конкурсі "Учитель року" листопад-грудень Завіна В.П.  
9 Впроваджувати перспективний педагогічний досвід вчителів закладу, міста, області, країни Протягом року Завіна В.П.  
10 Організувати індивідуальну роботу з вчителями, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту Протягом року Завіна В.П.  
11 Допомагати вчителям у підготовці методичних рекомендацій, методичних розробок Протягом року Завіна В.П.  
 1. 3.Контроль, аналіз та регулювання
1 Фронтальна перевірка "Атестація" жовтень-березень Адміністрація  
2 Контроль за проходженням курсів підвищення кваліфікації Протягом року Завіна В.П.  
3 Вивчення результативності курсової перепідготовки вчителів Протягом року

Завіна В.П.

 
4 Перевірка виконання навчальних програм грудень, травень Адміністрація  
5 Проведення зрізів знань учнів грудень, травень Адміністрація  
6 Перевірка роботи МО та ЦМО з питань впровадження досягнень педагогічної, психологічної наук, ППД та інноваційних процесів січень Завіна В.П.  
7 Персональний контроль за роботою вчителів що атестуються Протягом року Адміністрація  
 1. 4.Організаційні заходи
1. Провести звірку та оновлення картотеки педагогічних працівників вересень Адміністрація  
2 Провести звірку перспективного плану атестації та курсової перепідготовки педпрацівників вересень Заст..дир з НВР  
3 Забезпечити проходження педпрацівниками курсів підвищення кваліфікації Протягом року Заст..дир з НВР  
4 Організувати і провести атестацію педагогічних працівників вересень-березень Заст..дир з НВР  
5 Організувати проведення предметних тижнів протягом року Завіна В.П.  
6 Організувати участь педпрацівників в серпневих та січневих міських методичних заходах серпень, січень Завіна В.П.  
7 Організувати роботу психолого-педагогічного семінару протягом року Мезенцева О.В.  
8 Організувати проведення педагогічних конференцій протягом року Завіна В.П.  
9 Організувати випуск шкільного альманаху «Знання – це сила». протягом року Завіна В.П., голови МО та ЦМО  
10 Забезпечити участь педагогів у міських, обласних методичних заходах( семінари, засідання творчих груп, консультацій) протягом року Заступники директора з НВР  
11 Здійсювати інформування педагогів з питань запровадження освітніх інновацій протягом року Заступники директора з НВР  
12        

5. Вивчення і впровадження перспективного досвіду

 

1 Впроваджувати досвід роботи вчителів : Терпак О.В., вчитель української мови та літератури, проблема: «Проектна технологія як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури»; Ратушної О.М., вчитель російської мови та літератури, проблема: «Впровадження проектних технологій, як реалізації компетентісного підходу на уроках зарубіжної літератури», Бардакова А.О., вчителя трудового навчання і технологій, проблема: «Шляхи формування мотивації досягнення успіху в обдарованих підлітків» Протягом року Адміністрація  
2. Провести методичний аукціон ідей вчителів, досвід яких вивчається лютий Адміністрація  
3 Продовжити роботу в МО по вивченню і впровадженню в роботу ППД вчителів міста, області, країни. Протягом року Керівники МО та ЦМО, Завіна В.П.  
4 Організувати роботу голів МО та ЦМО щодо взаємовідвідування занять вересень Завіна В.П.  
5 Провести методичний аукціон ідей вчителів, які атестуються лютий Завіна В.П.  
6 Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються березень Завіна В.П.  

6. Організація методичної допомоги

1 Продовжити роботу Школи педагогічної творчості «Майстер – клас» Протягом року Завіна В.П.  
2 Продовжити роботу Школи молодого вчителя Протягом року Завіна В.П.  
3 Організовувати виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою використання їх в практику роботи членів педагогічного колективу Протягом року Завіна В.П.  
4 Організувати та провести творчі звіти вчителів, які атестуються лютий-березень Завіна В.П.  
5 Надавати постійну методичну допомогу в проведенні семінарів на базі закладу Протягом року Адміністрація  
7 Надавати допомогу вчителям, які беруть участь у конкурсі "Учитель року" щодо проведення уроків та оформлення конкурсних матеріалів Протягом року Адміністрація  
8 Забезпечити участь вчителів закладу в методичних заходах міста, області Протягом року Адміністрація  
9 Систематично проводити індивідуальні консультації вчителів з питань навчання та виховання учнів Протягом року Адміністрація  
10 Скласти графік проведення предметних тижнів з метою розвитку пізнавального інтересу учнів вересень Завіна В.П.  
12

Провести засідання методичної ради:

І засідання:

 1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2017/2018 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Розгляд та погодження річного плану методичної роботи в закладі.
 2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
 3. Обговорення і затвердження планів різних форм методичної роботи на 2018/2019 н.р.
 4. Про розробку структури діяльності педагогічного колективу щодо вивчення науково – методичної проблеми закладу.
 5. Про науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти.

ІІ засідання:

 1. Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі у між курсових методичних заходах у 2018/2019 н. р.

Про особливості організації шкільних предметних олімпіад.

 1. Про підготовку та участь вчителів закладу у конкурсі «Вчитель року – 2019».
 2. Про результати перевірки календарно – тематичних планів учителів предметників.

ІІІ засідання:

 1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.
 2. Про підсумки проведення Місячника молодого вчителя. Презентація досвідів роботи.
 3. Презентації досвідів роботи вчителів – учасників конкурсу «Учитель року – 2019».
 4. Про організацію та проведення предметних Місячників та тижнів.
 5. Про результати проведення шкільних предметних олімпіад та участь команди закладу в міських олімпіадах.

IV засідання.

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про підсумки підвищення кваліфікації медпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2018 році та план на 2019 рік.
 3. Про ефективність роботи методичних формувань закладу, щодо здійснення ІІІ етапу роботи над науково – методичною проблемою закладу. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін у навчальному закладі.
 4. Про хід роботи по вивченню педагогічного досвіду вчителів.

V засідання:

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про вивчення рівня   кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації.
 3. Про проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.
 4. Про порядок закінчення навчального року, організацію та проведення ДПА у закладі.
 5. Про хід роботи щодо організації та проведення ЗНО у 2018/2019 н. р.

VІ засідання:

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін та рівень навчальних досягнень учнів.
 3. Про результати діагностики педпрацівників щодо змісту та структури методичної роботи на 2019/2020 н .р.
 4. Про результати роботи вчителів над виконанням програм:

-         Розвитку освіти міста;

-         Обдарована дитина;

-         Вчитель

 1. Про результати роботи над ІІІ етапом методичної проблеми закладу.

серпень

Вересень

Грудень

Січень

Березень

Травень

ЗДНВР

Рубльова – Загранична З.М.

Завіна В.П.

ЗДНВР

Завіна В.П.

Рубльова – Загранична З.М.

Завіна В.П

Рубльова – Загранична З.М

Завіна В.П

Завіна В.П

Рубльова – Загранична З.М.

Цибуля Н.О.

Цибуля Н.О.

Завіна В.П

 
13

Провести засідання лабораторії профільного навчання:

13.1. Освітнє середовище до профільного та профільного навчання.

13.2. Забезпечення наступності у навчанні й адаптація до школи другого та третього ступенів.

13.3. Результати вивчення здібностей та освітніх запитів учнів 4 – х, 7- х, 9 – х класів.

жовтень

січень

березень

Цибуля Н.О.

Цибуля Н.О.

Цибуля Н.О.

 
14 Проведення інструктивно-методичних нарад Протягом року Завіна В.П.  
15 Провести тижні педагогічної майстерності за окремим графіком. Протягом року Заст..дир. з НВР, голови МО та ЦМО  
16 Організувати наставництво для молодих вчителів вересень Завіна В.П.  
17 Організувати проведення місячника молодого педагога – стажиста з проблеми: «В.О. Сухомлинський – діалог з сучасністю» вересень – жовтень Завіна В.П.  
18 Організувати проведення декади «Ініціатива молодих», в рамках якої провести творчі звіти вчителів – стажистів з проблеми: «Мої перші кроки до педагогічної майстерності» березень Завіна В.П.  
19 Надавати систематичну методичну допомогу класним керівникам Протягом року Адміністрація, голови МО та ЦМО  

7. Організація роботи з обдарованими учнями

1 Скласти індивідуальні плани роботи з обдарованими учнями жовтень Вчителі-предметники  
2 Скласти графік консультацій для індивідуальної роботи вчителів-предметників з обдарованими учнями жовтень Рубльова – Загранична З.М.  
3 Поновити картотеку обдарованих дітей жовтень Кл. кер. 5-11 класів  
4 Забезпечити участь обдарованих дітей в олімпіадах та конкурсах різних рівнів Протягом року Рубльова – Загранична З.М.  
6 Залучати обдарованих дітей до участі в роботі КТВ МАН Протягом року Рубльова – Загранична З.М.  
7

Провести психолого педагогічний семінар – практикум «Робота з обдарованими дітьми»

7.1. Обдарованість. Як не помилитися у виявленні обдарованості?

7.2. Особливості розвитку творчості учнів.

7.3. Стимулювання пізнавальної активності учнів. Роль мотивації в підвищенні навчальних досягнень.

7.4. Психолого – педагогічні проблеми   обдарованої особистості в школі і   сім‘ї .

жовтень

грудень

лютий

квітень

Рубльова – Загранична З.М., Мезенцева О.В.

Мезенцева О.В.

Цибуля Н.О.

Бондаренко О.А.

Орєшкова І.В.

 
8 Організація спецкурсів, факультативних занять та гуртків за інтересами із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей вересень Члени методичної ради  
9 Організувати підготовку переможців міських предметних олімпіад та конкурсів до участі в обласних та Всеукраїнських Протягом року Рубльова – Загранична З.М.  
10 Поповнити банк даних “Обдарованість” квітень Рубльова – Загранична З.М.  
         

8. Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

 

1 Поновити матеріали постійних стендів Вересень Завіна В.П.  
2 Поповнити папки МО необхідними документами та діагностичними матеріалами Протягом року Керівники МО  
3 Підготувати та оформити матеріали на виставку ефективного педагогічного досвіду травень Члени методичної ради  
4 Підготувати та оформити атестаційні матеріали жовтень-березень Вчителі, які атестуються  
5 Випустити збірки відкритих уроків Протягом року Завіна В.П.  
6 Поповнити картотеку методичної літератури листопад Завіна В.П.  
7 Продовжити обладнання методичного кабінету Протягом року Завіна В.П.  
8 Поповнювати бібліотечний фонд довідковою, науковою та навчальною літературою Протягом року Завіна В.П.  
9 Поновлювати методичний кабінет навчальною, нормативною і довідковою літературою Протягом року Завіна В.П.  
10 Продовжувати створювати відеотеку уроків, виховних та позакласних заходів Протягом року Адміністрація