План методичної роботи на 2020-2021 н.р.

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

План методичної роботи на 2020-2021 н.р.

 1. 1.Інформаційно-методичне забезпечення

 

Зміст заходів Термін Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1. Індивідуальні співбесіди з вчителями: вибір методичних тем вересень

Керівники МО, заст. дир. з НВР яка відпов. за метод. роботу

Крупченко М.В.

 
2 Діагностика творчих здібностей педагогів травень Крупченко М.В.  
3

Підготовка до друку:

-         відкритих уроків;

-         методичних розробок;

-         методичних рекомендацій;

квітень Крупченко М.В.  
4 Поповнити бібліотечні фонди довідковою, науковою та навчальною літературою Протягом року бібліотекар  
5 Проведення виставок новинок методичної літератури Протягом року бібліотекар  
6 Експонувати виставку літератури для вчителів з питань самоосвіти Протягом року Крупченко М.В.  
7 Здійснити підписку видань фахових журналів, газет центральної та місцевої преси 2 рази на рік

Бібліотекар,

Адміністрація

 
8 Повідомляти вчителів-предметників та інших педагогічних працівників про надходження новинок педагогічної, психологічної та методичної літератури під рубрикою “Радимо прочитати” 1 раз у місяць

бібліотекар

 
9 Проводити для педагогічних працівників консультації щодо підбору літератури з метою підготовки ними рефератів, доповідей, повідомлень під час різноманітних методичних заходів Протягом року

бібліотекар

 
10 Поповнити тематичну картотеку та узагальнення публікацій в педагогічній пресі Протягом року

бібліотекар

 
 1. 2.Робота з кадрами

 

1 Всю роботу з педкадрами проводити у відповідності до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти в Україні, державних стандартів середньої загальної освіти, Положення про методичну роботу та інших державних, нормативно-інструктивних документів з питань розбудови і розвитку національної системи громадянської освіти. постійно Крупченко М.В.  
2 Проводити засідання методичної ради Протягом року Колосова С.О. Крупченко М.В.  
3 Проводити засідання МО та ЦМО Протягом року Керівники МО та ЦМО, Крупченко М.В.  
5 Проводити співбесіди з керівниками МО та ЦМО Протягом року Крупченко М.В.  
6 Проводити до курсові співбесіди, консультації з вчителями, які направлені на курси підвищення кваліфікації Протягом року Крупченко М.В.  
7 Залучати педагогічних працівників закладу до участі у семінарах (шкільних, міських, обласних) Протягом року Крупченко М.В.  
8 Залучати педагогічних працівників закладу до участі у конкурсі "Учитель року" листопад-грудень Крупченко М.В.  
9 Впроваджувати перспективний педагогічний досвід вчителів закладу, міста, області, країни Протягом року Крупченко М.В.  
10 Організувати індивідуальну роботу з вчителями, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту Протягом року Крупченко М.В.  
11 Допомагати вчителям у підготовці методичних рекомендацій, методичних розробок Протягом року Крупченко М.В.  
 1. 3.Контроль, аналіз та регулювання
1 Фронтальна перевірка "Атестація" жовтень-березень Адміністрація  
2 Контроль за проходженням курсів підвищення кваліфікації Протягом року Крупченко М.В.  
3 Вивчення результативності курсової перепідготовки вчителів Протягом року

Крупченко М.В.

 
4 Перевірка виконання навчальних програм грудень, травень Адміністрація  
5 Проведення зрізів знань учнів грудень, травень Адміністрація  
6 Перевірка роботи МО та ЦМО з питань впровадження досягнень педагогічної, психологічної наук, ППД та інноваційних процесів січень Крупченко М.В.  
7 Персональний контроль за роботою вчителів що атестуються Протягом року Адміністрація  
 1. 4.Організаційні заходи
1. Провести звірку та оновлення картотеки педагогічних працівників вересень Адміністрація  
2 Провести звірку перспективного плану атестації та курсової перепідготовки педпрацівників вересень Заст..дир з НВР  
3 Забезпечити проходження педпрацівниками курсів підвищення кваліфікації Протягом року Заст..дир з НВР  
4 Організувати і провести атестацію педагогічних працівників вересень-березень Заст..дир з НВР  
5 Організувати проведення предметних тижнів протягом року Крупченко М.В.  
6 Організувати участь педпрацівників в серпневих та січневих міських методичних заходах серпень, січень Крупченко М.В.  
7 Організувати роботу психолого-педагогічного семінару протягом року Мезенцева О.В.  
8 Організувати проведення педагогічних конференцій протягом року Крупченко М.В.  
9 Забезпечити участь педагогів у міських, обласних методичних заходах( семінари, засідання творчих груп, консультацій) протягом року Заступники директора з НВР  
10 Здійснювати інформування педагогів з питань запровадження освітніх інновацій протягом року Заступники директора з НВР  

5. Вивчення і впровадження перспективного досвіду

 

1 Впроваджувати досвід роботи вчителів : Проценко О.О., вчителя математики Протягом року Адміністрація  
2. Провести методичний аукціон ідей вчителів, досвід яких вивчається лютий Адміністрація  
3 Продовжити роботу в МО по вивченню і впровадженню в роботу ППД вчителів міста, області, країни. Протягом року Керівники МО та ЦМО, Крупченко М.В.  
4 Організувати роботу голів МО та ЦМО щодо взаємовідвідування занять вересень Крупченко М.В.  
5 Провести методичний аукціон ідей вчителів, які атестуються лютий Крупченко М.В.  
6 Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються березень Крупченко М.В.  

6. Організація методичної допомоги

1 Продовжити роботу Школи педагогічної творчості «Майстер – клас» Протягом року Крупченко М.В.  
2 Продовжити роботу Школи молодого вчителя Протягом року Крупченко М.В.  
3 Організовувати виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою використання їх в практику роботи членів педагогічного колективу Протягом року Крупченко М.В.  
4 Організувати та провести творчі звіти вчителів, які атестуються лютий-березень Крупченко М.В.  
5 Надавати постійну методичну допомогу в проведенні семінарів на базі закладу Протягом року Адміністрація  
7 Надавати допомогу вчителям, які беруть участь у конкурсі "Учитель року-2021" щодо проведення уроків та оформлення конкурсних матеріалів Протягом року Адміністрація  
8 Забезпечити участь вчителів закладу в методичних заходах міста, області Протягом року Адміністрація  
9 Систематично проводити індивідуальні консультації вчителів з питань навчання та виховання учнів Протягом року Адміністрація  
10

Провести засідання методичної ради:

І засідання:

 1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2019/2020 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Розгляд та погодження річного плану методичної роботи в закладі.
 2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
 3. Обговорення і затвердження планів різних форм методичної роботи на 2019/2020 н.р.
 4. Про розробку структури діяльності педагогічного колективу щодо вивчення науково – методичної проблеми закладу.
 5. Про науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти.

ІІ засідання:

 1. Про особливості підвищення кваліфікації педагогами шляхом навчання за програмами та участі у міжкурсових методичних заходах у 2020/2021 н. р.
 2. Про особливості організації шкільних предметних олімпіад.
 3. Про підготовку та участь вчителів закладу у конкурсі «Вчитель року – 2021».
 4. Про результати перевірки календарно – тематичних планів учителів предметників.

ІІІ засідання:

 1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.
 2. Презентації досвідів роботи вчителів – учасників конкурсу «Учитель року – 2021».
 3. Про організацію та проведення предметних Місячників та тижнів.
 4. Про результати проведення шкільних предметних олімпіад та участь команди закладу в міських олімпіадах.

IV засідання.

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом навчання за програмами та участі у семінарах при КОІППО у 2020 році та план на 2021 рік.
 3. Про ефективність роботи методичних формувань закладу, щодо підведення підсумків роботи V етапу роботи над науково – методичною проблемою закладу.
 4. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін у навчальному закладі.
 5. Про хід роботи по вивченню педагогічного досвіду вчителів.

V засідання:

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про вивчення рівня   кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації.
 3. Про проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.
 4. Про порядок закінчення навчального року, організацію та проведення ДПА у закладі.
 5. Про хід роботи щодо організації та проведення ЗНО у 2020/2021 н. р.

VІ засідання:

 1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.
 2. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін та рівень навчальних досягнень учнів.
 3. Про результати діагностики педпрацівників щодо змісту та структури методичної роботи на 2021/2022 н .р.
 4. Про результати роботи вчителів над виконанням програм:

-         Розвитку освіти міста;

-         Обдарована дитина;

-         Вчитель

 1. Про результати роботи над V етапом методичної проблеми закладу.

серпень

Вересень

Грудень

Січень

Березень

Травень

ЗДНВР

ЗДНВР

Завіна В.П.

Крупченко М.В.

Крупченко М.В.

Завіна В.П

Крупченко М.В.

Крупченко М.В.

Цибуля Н.О.

Цибуля Н.О.

Крупченко М.В.

 
11 Проведення інструктивно-методичних нарад Протягом року Заcт..дир. з НВР  
12 Провести тижні педагогічної майстерності за окремим графіком. Протягом року Заст..дир. з НВР, голови МО та ЦМО  
13 Організувати наставництво для молодих вчителів вересень Завіна В.П.  
14 Організувати проведення місячника молодого педагога – стажиста з проблеми: «В.О. Сухомлинський – діалог з сучасністю» вересень – жовтень (за наявністю молодих спеціалістів) Завіна В.П.  
15 Організувати проведення декади «Ініціатива молодих», в рамках якої провести творчі звіти вчителів – стажистів з проблеми: «Мої перші кроки до педагогічної майстерності» березень Крупченко М.В.  
16 Надавати систематичну методичну допомогу класним керівникам Протягом року Адміністрація, голови МО та ЦМО  

7. Організація роботи з обдарованими учнями

1 Скласти індивідуальні плани роботи з обдарованими учнями жовтень Вчителі-предметники  
2 Скласти графік консультацій для індивідуальної роботи вчителів-предметників з обдарованими учнями жовтень Крупченко М.В.  
3 Поновити картотеку обдарованих дітей жовтень Кл. кер. 5-11 класів  
4 Забезпечити участь обдарованих дітей в олімпіадах та конкурсах різних рівнів Протягом року Крупченко М.В.  
6 Залучати обдарованих дітей до участі в роботі КТВ МАН Протягом року Крупченко М.В.  
7 Організація спецкурсів, факультативних занять та гуртків за інтересами із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей вересень Члени методичної ради  
8 Організувати підготовку переможців міських предметних олімпіад та конкурсів до участі в обласних та Всеукраїнських Протягом року Крупченко М.В.  
9 Поповнити банк даних “Обдарованість” квітень Крупченко М.В.  

8. Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

 

1 Поновити матеріали постійних стендів Вересень Завіна В.П., Крупченко М.В.  
2 Поповнити папки МО необхідними документами та діагностичними матеріалами Протягом року Керівники МО  
3 Підготувати та оформити матеріали на виставку ефективного педагогічного досвіду травень Члени методичної ради  
4 Підготувати та оформити атестаційні матеріали жовтень-березень Вчителі, які атестуються  
5 Випустити збірки відкритих уроків Протягом року Завіна В.П., Крупченко М.В.  
6 Поповнити картотеку методичної літератури листопад Крупченко М.В.  
7 Продовжити обладнання методичного кабінету Протягом року Крупченко М.В.  
8 Поповнювати бібліотечний фонд довідковою, науковою та навчальною літературою Протягом року Крупченко М.В.  
9 Поновлювати методичний кабінет навчальною, нормативною і довідковою літературою Протягом року Крупченко М.В.  
10 Продовжувати створювати відеотеку уроків, виховних та позакласних заходів Протягом року Адміністрація