Наказ про організацію методичної роботи в 2017/2018 н.р.

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

проспект Перемоги, 16, м. Кропивницький, 25002, тел.(0522) 24-85-52; ІНН 33428884; e-mail: nvo_20@ukr.net

 
   

 

НАКАЗ

від 01.09.2017 р.                                                                                                   255/о    

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами закладу

у 2017/2018 навчальному році

    Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості вчителя – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу. Прагнення досягнути поставленої мети зосередило увагу адміністрації, педагогічного колективу протягом 2016/2017 навчального року на основних напрямках діяльності:

ü  І рік роботи над новообраною науково-методичною проблемою: «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності»;

ü  удосконалення системи внутрішньошкільної методичної роботи на діагностичній основі.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року №1119, Положення про шкільний методичний кабінет, затвердженого педагогічною радою навчального закладу 30.08.2013 року, Концепції розвитку й Перспективного планування закладу на період з 2016 до 2021 року, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 30.08.2016 року № 275/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2016/2017 навчальному році».

Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку ключових, предметних компетентностей школярів, визначення самих понять: компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість, конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, методи і технології компетентнісного підходу на уроці.

Дієвасистема науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальному закладі позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогічних кадрів. Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і полягає головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

  Уся система внутрішньошкільної методичної роботи здійснювалася на діагностичній основі і була направлена на реалізацію І етапу науково-методичної проблеми:  «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності».          Виходячи зі змісту новообраної проблеми, педагогічний колектив поставив перед собою найважливіше завдання – активізація методичної роботи з педкадрами на основі концептуально нових підходів щодо їх професійного росту, що сприятиме підвищенню ефективності уроку як способу формування, розвитку й реалізації ключових компетентностей учнів.

   Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. З цією метою у закладі наказом «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 2016/2017 навчальному році» визначено таку форму методичної роботи,  як творча група щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу, до складу якої ввійшли члени адміністрації, представники колективу, а саме: Кураксіна О.І., Горобець О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Проценко О.О., Хмелюк С.О., Богданова С.В., Мезенцева О.В.  Протягом навчального року члени творчої групи скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над темами МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

    Структура методичної роботи з педагогічними працівниками закладу включала у 2016/2017 навчальному році (наказ від 30.08.2016 року №275/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2016/2017 навчальному році»):

-         засідання педагогічної ради;

-         засідання методичної ради;

-         10 методичних об’єднань для вчителів різних фахів і класних керівників 1-4 класів та 5-11 класів;

-         психолого-педагогічний семінар;

-         творчу групу;

-         майстер-клас;

-         інструктивно-методичні наради при директорові та його заступниках для керівників МО, ЦМО, вчителів-предметників;

-         Школу молодого вчителя «Паросток»;

-         групові та індивідуальні консультації;

-         Школу по впровадженню ДС початкової загальної середньої освіти.

 Крім того у системі внутрішньошкільної методичної роботи було використано як групові й колективні, так й індивідуальні форми роботи. Серед колективних і групових форм методичної роботи проводилися педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, консультації, наставництво, творчі декади, Місячник «Я атестуюсь!», Місячник молодого вчителя-стажиста, декада «Ініціатива й творчість молодих», творчі звіти, семінари-практикуми, предметні тижні, аукціони педагогічних ідей, виставки педагогічної майстерності та новинок методичної літератури, інші.

Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і полягає головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

У школі розроблена чітка система перспективного та річного планування підвищення професійного рівня вчителів шляхом проходження ними курсів підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені В.Сухомлинського.

У 2017 році своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації такі вчителі: Осаулець Л.В., вчитель української мови та літератури, з проблеми «Модернізація та технологізація уроків української мови та літератури», Лісевич Є.С., вчитель початкових класів, з проблеми «Інноваційна діяльність учителя в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти», Терпак О.В., вчитель української мови та літератури, з проблеми «Модернізація та технологізація уроків української мови та літератури», Зайцева О.Б., вчитель фізики, з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів. Форми роботи на уроці та в позаурочний час», Зяблікова Н.М., вчитель англійської мови, з проблеми «Сучасні концептуальні принципи навчання англійської мови», Попова Ж.В., вчитель початкових класів, з проблеми «Розвиток предметних і ключових компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій в умовах упровадження ДС початкової загальної середньої освіти», Колосова С.О., вчитель образотворчого мистецтва, з проблеми «Творча самореалізація школярів у н-в процесі на різних рівнях навчання: початкова школа, основна школа, гурткова робота».

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в школі у період реформування галузі освіти. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової школи, взяти на замітку нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і направлялися на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів.

   Питання «Про стан самоосвітньої роботи вчителів школи», «Про науково-дослідницьку діяльність вчителів та учнів як складову розвитку особистості» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів з різних питань їх діяльності в школі.

  Результатом роботи стали підготовлені педагогічними працівниками закладу методичні розробки, збірки розробок уроків і виховних заходів на різні теми для дітей різного шкільного віку, які забезпечили успішне представлення кращого досвіду роботи вчителів школи з метою його поширення серед колег закладу, міста та області. Найбільш цікавими серед них є: «Вчимо знаходити істину» та «У творчому пошуку» (ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу), «Педагогічні родзинки» та «Особистісне зростання вчителя» (МО вчителів початкових класів), «Компетентнісний підхід в іншомовній освіті» (МО вчителів англійської мови), «Сучасний урок – творча співпраця вчителя та учнів» (ЦМО вчителів художньо-естетичного циклу предметів і трудового навчання), «Ідеї Василя Сухомлинського в системі виховної роботи з молодшими школярами» (МО класних керівників початкових класів), «Перлини педагогічного досвіду» та «На крилах педагогічної ідеї» (ЦМО вчителів фізики, математики, інформатики), «Навчаємо дітей цікаво та ефективно» (ЦМО вчителів природничого циклу предметів). Ці методичні матеріали стали своєрідним підсумком п’ятирічної роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою закладу «Розвиток життєвих компетентностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання» та початком нового етапу в його діяльності над новою – «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності» в період з 2016 по 2021 роки.

   Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього.   Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

   З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.

  Наказом по закладу від 16.09.2016 р. № 366/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році» було затверджено склад АК І рівня, до якої ввійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

  У графік атестації 2016 року були включені 1 бібліотекар і 12 педагогів різних фахів. Серед них учителі: початкових класів – 2, російської мови та зарубіжної літератури – 2, історії – 2, математики – 2, фізкультури – 2, вихователь ГПД – 1, культорганізатор – 1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ від 19.10.2016 року № 429/о «Про атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році»). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

   Педагоги мали змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

  У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу Мезенцева О.В..

   АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

   У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився відповідно до наказу від 02.02.2017 року № 46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!»» у період з 13.02 до 13.03.2017 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

  Значимою в період Місячника була робота керівників МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період.

            Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від заключного етапу атестації 2017 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

   Аукціон педагогічних ідей став традиційним у ході проведення Місячника й дав можливість обмінятися досвідом роботи вчителів, які атестувалися, з молодими вчителями, педагогами, які атестуватимуться у 2018 році.

   Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня «Атестація – крок до вершини педагогічної майстерності», який був представлений на засіданні педагогічної ради закладу 29 березня 2017 року.

 У міжатестаційний період на базі навчального закладу проходили міські та обласні методичні заходи, семінари, під час яких кращі вчителі закладу та ті, які атестувалися, презентували свої методичні здобутки, ділилися набутим досвідом. Уроки й заходи, переглянуті присутніми, одержали схвальні відгуки.

  На педагогічній раді закладу, яка відбулася 29 березня 2017 року, були представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.

Результати атестації 2017 року такі:

-         встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям,

-         встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» – 2 учителям,

-         встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» – 1 учителеві,

-         присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 учителеві,

-         встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,

-         встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,

-         присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 педагогам,

-         підвищено тарифний розряд до 11 культорганізатору ДЮЦу «Сузір’я» – 1.

  Бібліотекар Боровкова Л.В. атестована як така, що відповідає займаній посаді.

  За результатами атестації 2017 року видані відповідні накази по закладу: від 30 березня 2017 р. №131/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2017 році», від 11 квітня 2017 р. № 152/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році».

   Особлива увага приділяється організації самоосвітньої роботи вчителів, участі їх у різноманітних методичних формах роботи, вивченню, узагальненню та впровадженню елементів досвіду роботи кращих учителів міста, області, країни у практичну діяльність та інше.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів, поновлювався Банк педагогічних технологій.

  У іж курсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МО, творчих груп, психолого-педагогічний семінар. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КОІППО імені В.О.Сухомлинського, стали: вчитель української мови та літератури Голик О.В. – член творчої групи з проблеми «Компаративний аналіз художнього твору», вчитель української мови та літератури Осаулець Л.В. – член творчої групи з проблеми «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній практиці».

Учитель історії Бачинська В.В. стала учасником Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем голокосту в історії України (м.Вінниця).

Горобець О.В., вчитель трудового навчання, протягом навчального року була учасником ряду Всеукраїнських семінарів-практикумів( м.Полтава,м.Івано-Франківськ, м.Київ). Крім цього,  Олена Валеріївна є співавтором творчої групи по створенню підручників нового покоління за новим ДС для учнів уже 9-их класів.

  Деякі вчителі закладу стали учасниками різноманітних вебінарів. Серед них: Ботвінова Л.М., вчитель математики, з питань підготовки учнів-випускників до ЗНО з математики; Сащенко С.А., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, з проблеми «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури» (автор Коновалова М.В.). Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, пройшла інструктаж з питань експертизи проектів підручників для 9 класу ЗНЗ (грудень 2016 року) на базі КОІППО імені В. Сухомлинського.

  Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2016/2017 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми, авторські школи, січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм роботи були: Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, – творча група вчителів російської мови; Брайченко Т.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, – майстер-клас вчителя зарубіжної літератури гімназії № 9 Тіхоненко С.О., різні форми проведення заходів для вчителів англійської мови, учасниками яких були вчителі англійської мови Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., Васільєва О.В., Зяблікова Н.М., Височин Н.А..

  Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. Так, наприклад, 7 грудня 2016 року на базі нашої школи проводився семінар для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського. Свій досвід, професійну майстерність показали вчителі: Снєгова О.В., Шумак Н.Г., Попова Ж.В., Клюй І.С., Стукаленко О.П., Щорба Ю.В. шляхом проведення відкритих уроків. В цей же день учитель вищої категорії Стукаленко О.П. прочитала лекцію для слухачів курсів КОІППО імені В. Сухомлинського, з питань організації розвивального навчання в початковій школі.

  Окрім цього,на  базі навчального закладу проводилися міські та обласні методичні заходи: 15.12.2016 року відбулося засідання творчої групи з проблеми «Підвищення рівня навчально-методичної підготовки і фахової майстерності педагогічних працівників шляхом удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи», 01.02.2017 року семінар-практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та права, 12.04.2017 року для вчителів трудового навчання (обслуговуюча праця).

  Творчий підхід до організації методичної роботи в закладі забезпечив не лише її ефективність, а й вплинув на рівень сформованості дидактичних умінь малодосвідчених вчителів, підвищив активність, посилив зацікавленість у дослідницькій роботі педагогів з досвідом, спрямував їхню діяльність на позитивний результат. Конкретна допомога вчителю націлювалася на удосконалення його професійної майстерності, підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

  Колегіальним органом управління закладом освіти була і залишається педагогічна рада. На її засіданнях протягом навчального року поряд із поточними проблемами розглядалися питання, які безпосередньо стосувалися науково-методичної проблеми закладу, а саме:

-         Системний підхід до реалізації науково-методичної проблеми закладу: науково-теоретичний аспект;

-         Атестація – комплексна оцінка кваліфікації, педагогічного професіоналізму й продуктивної діяльності педагогів закладу;

-         Про можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей школярів (в ході вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін);

-         Готовність педагогів навчального закладу ефективно здійснювати здоров’язбережувальну діяльність, формувати культуру здорового способу життя школярів.

   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

            Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Серед педагогів навчального закладу широко пропагується досвід роботи кращих вчителів-предметників: Бачинської В.В., Голик О.В., Фірульової Т.А., Шумак Н.Г., Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., Кравцової О.А., Гуд В.Я., Кураксіної О.І., Горобець О.В., Сащенко С.А., Граждана С.С. з різних проблем організації навчально-виховного процесу, який має забезпечувати високу якість знань учнів, їх готовність до самостійного життя в сучасних умовах і конкурентоспроможність на ринку праці.

   Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів.

  Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С.О.),яка працює над методичною проблемою «Шляхи формування професійних компетентностей молодого вчителя».

   У 2016/2017 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Найбільш значимими були Місячник молодого вчителя-стажиста та декада «Ініціатива і творчість молодих», які проводилися відповідно до річного плану роботи та плану внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу з метою надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем щодо організації навчально-виховного процесу, методик викладання предметів, ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання школярів, їх виховання, творчим використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського з нагоди його 98-ої річниці від дня народження, впровадження ефективного й результативного педагогічного досвіду вчителів у своїй практичній діяльності.

   На виконання плану внутрішньошкільної методичної роботи, наказу № 378/о від 20.09.2016 року «Про організацію та проведення Місячника молодого вчителя у 2016/2017 навчальному році» та з метою активізації роботи з молодими колегами в закладі, надання їм дієвої методичної допомоги з проблем організації навчально-виховного процесу, самоосвітньої діяльності, створення власної системи досвіду роботи по впровадженню новітніх підходів до викладання предметів, елементів інноваційних технологій навчання і виховання школярів у період з 26 вересня по 26 жовтня 2016 року проводився Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «В. О. Сухомлинський – діалог із сучасністю».

  У цьому навчальному році колектив закладу продовжив трудові відносини з молодими вчителями, які успішно пройшли стажування (стаж роботи -  1 рік), та педагогами, стаж роботи яких до 3-х років. Серед них: вчитель української мови та літератури Демешко К.С., вихователі ГПД Коваленко Ю. М., Левицька А. С., вчитель початкових класів Ткаченко Л.А., вчитель інформатики Скуйбіда О.О., вчитель математики Армашова В.О., вчитель фізики Палій Л.С.. Когорту молодих педагогів поповнили вчитель фізкультури Лісничий І.В., вчитель інформатики Петріченко О.А., вчитель початкових класів Протасова О.Ю., вихователь ГПД Нежданова І.С..

   Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота, яка розпочалася ще 08.09.2016 року. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями «Як Вам працюється в школі?», під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності, напрацювання власної системи роботи.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

   У закладі постійно діє консультпункт. За потреби проводяться індивідуальні консультації для молодих колег з питань планування навчальної, методичної та самоосвітньої діяльності, проходження першої атестації, складання плану самоосвітньої діяльності, індивідуального плану стажування, ведення шкільної документації, написання календарних планів, планів виховної роботи та інші. Така робота стала своєрідною гарячою лінією для термінового з’ясування і вирішення будь-яких проблем.

Вже традиційно склалося, що перші кроки на педагогічній ниві вчителі-початківці роблять разом зі своїми наставниками, які визначені наказом по закладу. Вся робота з цією категорією вчителів починається зі знайомства, яке відбувається під час співбесіди молодих колег з адміністрацією школи, кращими педагогами закладу.

   З метою встановлення рівня підготовленості випускників вузів до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. Зібравшись у тісному колі молоді вчителі та їх наставники провели перші консультації,  які передбачали виявлення знань навчальних програм з предметів, пояснювальних записок до них, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2016/17 навчальному році, методів і прийомів навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа на основі Державних стандартів освіти.

   В рамках Місячника проведена декада учителя-наставника, в ході якої кращі вчителі-наставники провели майстер-клас, ознайомили молодь зі своїми напрацюваннями. На належному рівні пройшла дискусія-зустріч кращих учителів школи з проблеми: «Сучасний урок – це твір мистецтва». Під час цього заходу молоді вчителі висловлювали власні думки з приводу особливостей сучасного уроку, підходів до його розробки, підбору форм і методів роботи з учнями. Це сприяло налагодженню стосунків двох поколінь учителів, обміну їх досвідом (взаємовідвідування уроків за принципом: наставник – молодому, молодий – наставнику). Як підсумок співпраці наставників з молодими вчителями став тренінг «Партнерське спілкування наставника і молодого фахівця».

   Практичне заняття з проблеми «Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи», яке проводилося керівником ШМВ «Паросток» С.О. Хмелюк, сприяло усвідомленню своєї діяльності в системі освіти, як шлях професійного і особистісного зростання. Успішно проведена ділова гра «Інтерактивні методи навчання» реалізувала поставлену мету – допомогти молодим педагогам повірити у свої сили, проявити свою творчість у ході впровадження новітніх технологій навчання і виховання.

   Методичний калейдоскоп «Творчість вчителя – це необхідність чи данина моді?» (обмін думками) показав рівень фахової підготовки молодих учителів, дав змогу висловити власні думки з приводу значимості професії вчителя в сучасному суспільстві, розповісти про перші враження, очікування, акцентувати увагу на особливостях організації роботи з дітьми різних вікових категорій. В рамках заходу було проведене тренінгове заняття з проблеми «Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення». Метою даного заходу було: сприяння усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як умови життєвого благополуччя. Акценти робилися на активізації особистісного потенціалу учасників для саморозвитку, самоудосконалення, визначення шляхів вирішення питань підвищення їх мотивації до навчального процесу, удосконалення міжособистісної взаємодії.

  Заключним етапом проведення Місячника стали творчі звіти молодих учителів у педагогічній кав’ярні, де присутні ділилися своїми враженнями від проведених в рамках Місячника заходів, напрацюваннями з використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, значенні педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського для сучасного вчителя. За підсумками проведення Місячника видано наказ по закладу від 31.10.2016 року № 440/о.

   На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 07 лютого 2017 року № 92/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», наказу по закладу від 08.02.2017 року № 54/о «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», плану внутрішньошкільної методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік, плану роботи Школи молодого вчителя «Паросток» та з метою розвитку ініціативи й творчості молодих учителів, формування їх педагогічного досвіду в період з 27 лютого по 10 березня 2017 року проходила декада «Ініціатива і творчість молодих».

Цьогорічна декада проходила під гаслом «Професія учителя – найблагородніша серед усіх інших…», весь період якої був поділений на рубрики, яким передували загальношкільні організаційні, методичні та психолого-педагогічні заходи. Рубрики були такими: Рубрика І – У творчій лабораторії майстра; Рубрика ІІ – У пошуку педагогічного стилю; Рубрика ІІІ – На шляху до майстерності. На завершення були підведені підсумки проведеної роботи.

   До цього виду методичної роботи з вчителями-початківцями були залучені слухачі Школи молодого вчителя «Паросток» (керівник Хмелюк С.О.), вчителі зі стажем роботи до трьох років, педагоги-наставники, кращі вчителі школи, практичний психолог, адміністрація навчального закладу.

   Заходи декади були націлені на надання допомоги молодим учителям у розв’язанні першочергових завдань в організації навчально-виховного процесу, подолання труднощів щодо методик викладання базових дисциплін, проведення занять групи продовженого дня, виховних заходів та інше. В цей період значно активізувалася робота консультаційного пункту «Надія», діяльність якого сприяє встановленню рівня сформованості дидактичних умінь, посиленню творчої активності, бажання плідно і творчо працювати в школі.

   Упродовж декади з проблем налагодження стосунків між учителем, учнями та їх батьками психолого-педагогічні консультації молодим учителям надавала практичний психолог Мезенцева О.В.. Цей вид роботи особливо корисний для тих учителів, які виконують обов’язки класного керівника, вихователя ГПД.

  Молоді вчителі теж долучилися до низки методичних заходів, а саме: проведення відкритих уроків за участі наставників та малодосвідчених колег (Рубрика «Запрошую на урок»), брали участь у «круглому столі» з проблеми «Усвідомлення своєї діяльності в системі освіти, як шлях професійного і особистісного зростання», провели методичний аукціон «Сучасний урок. Який він?» (презентації педагогічних знахідок молодих учителів в рамках «круглого столу»), творчі звіти з самоосвітніх проблем, «десятихвилинне есе» «Які з побачених на уроці вчителя-наставника методів і прийомів роботи буду використовувати в особистій практиці?», практичне заняття «Я зіткнувся з проблемою. Як її вирішити?» (розбір педагогічних ситуацій), методичний діалог «Мої перші успіхи і досягнення» та творча дискусія «Чи може любов учителя до дітей виявити себе в конспекту уроку?».

У Рубриці «На шляху до майстерності» вчитель-стажист Петріченко О.А., вчитель інформатики відвідав міські методичні заходи, підготував виставковий матеріал «Мої перші успіхи і досягнення».

29 березня 2017 року на засіданні педагогічної ради розглядалося питання про стажування молодих спеціалістів та роботу Школи молодого вчителя. Петріченка О.А. визнано таким, що пройшов стажування.

  За результатами проведеної в період декади роботи видано наказ по закладу від 17 березня 2017 року № 109/о «Про підсумки проведення декади «Ініціатива і творчість молодих»».

   Матеріали проведення Місячника молодого вчителя-стажиста і декади «Ініціатива і творчість молодих» узагальнені, оформлені окремим зібранням. Найцікавіші заходи висвітлені на сайті навчального закладу.

  Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організація методичної роботи з педагогами, які їх викладають, проведення ними позакласних заходів.

  Згідно з річним планом роботи закладу на минулий навчальний рік, відповідно до наказів по закладу, а саме: від 13.10.2016 року № 424/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів з англійської мови», від 19.10.2016 року № 430/о «Про порядок вивчення стану викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (історія України, всесвітня історія, курс «Людина і світ») у 5-11 класах і рівень навчальних досягнень учнів 9-11 класів», від 30.01.2017 року № 39/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів з інформатики», від 18.02.2017 року № 43/о «Про порядок вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень з правознавства учнів 9, 10 класів», від 29.11.2016 року             № 491/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів з математики», від 31.03.2017 року № 137/о «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-7 класів з музичного мистецтва», експертними групами здійснювалося вивчення системи роботи вчителів, їх професійний рівень та рівень навчальних досягнень школярів з визначених предметів.

  Питання про результатами вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні педагогічної ради закладу (протоколи: № 5 від 08.12.2016 року (англійська мова 1-4 класи та історія України, всесвітня історія, Людина і світ 5-11 класи), № 6 від 29.12.2016 року (математика 1-4 класи), № 10 від 29.03.2017 року (правознавство 9, 10 класи, інформатика 2-11 класи), № 13 від 30.05.2017 року музичне мистецтво 5-7 класи), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися ними заходи по ліквідації виявлених недоліків.

  У січні 2017 року ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради проводилося вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови. За результатами роботи членів комісії не надано жодних зауважень.

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

  Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

  З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

  Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Учасники цих інтелектуальних змагань поповнили скарбничку призових місць закладу на 28. Найвагомішими серед них є 8 призових місць у міському та 5 призових місць у обласному етапах Всеукраїнських олімпіад. Найкращими тут були вихованці Зубко О.С., Цибулі Н.О., Горобець О.В.,Ратушної О.М., Бачинської В.В., Бардакова А.О..

  Протягом навчального року діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію ряду Програм, а саме: Програми дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

  Отже, система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді, яка є координатором діяльності різних форм методичної роботи.

  Аналіз сфер діяльності навчального закладу, в тому числі й методичної роботи, дає підставу визнати діяльність структурних підрозділів закладу  над новою науково-методичною проблемою: «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» (І етап)  ефективною.

  На підставі вищезазначеного та з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, що сприятиме удосконаленню навчально-виховного процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році взяти до відома.
 2. Педагогічному колективу закладу продовжити роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» (другий рік роботи – частково-пошукове дослідження: «Співпраця вчителя і учня в процесі формування ключових компетенцій».
 3. Методичну роботу в закладі спрямувати на реалізацію таких завдань:

-         залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування компетенцій;

-         застосовувати диференційований підхід при підвищенні фахового рівня педагогів закладу,

-         забезпечити ефективну та результативну діяльність усіх методичних формувань;

-         висвітлювати методичну роботу в закладі на шкільному сайті;

-         поповнювати банк педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій;

-         активізувати роботу кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів;

-         впроваджувати сучасний зміст роботи у шкільну практику;

-         створювати умови для саморозвитку та самоосвіти педагогів;

-         удосконалювати підготовку педагогічних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

-         здійснювати комплексну оцінку професійної діяльності педагогів, які атестуються, та визначати вплив атестації на формування їх творчої особистості;

-         удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами на основі моніторингу, діагностування та диференціації;

-         забезпечити глибокий аналіз ефективності навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, результативності роботи методичних формувань, психолого-педагогічних семінарів, різних форм методичної роботи;

-         посилити увагу до питання обізнаності педагогічних працівників з принципами, методами й формами здійснення інноваційної освітньої та дослідницько-пошукової діяльності.

 1. Затвердити такий склад методичної ради закладу:

голова методичної ради – Колосова С.О., директор закладу, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кв. категорії, «старший учитель»,

заступник голови методичної ради – Крупченко М.В., заступник директора, вчитель української мови та  літератури, спеціаліст І кв. категорії,

секретар методичної ради – Гуд В.Я., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кв. категорії, «старший учитель»,

члени методичної ради:

        Цибуля Н.О., заступник директора, вчитель інформатики, спеціаліст вищої  кв. категорії, «старший учитель»,

        Бондаренко О.А., заступник директора, вчитель історії, спеціаліст вищої кв. категорії, «старший учитель»,

        Снєгова О.В., керівник МО вчителів початкових класів, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кв. категорії, «старший учитель»,

        Голик О.В., керівник ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

        Соколенко Н.А., керівник МО вчителів англійської мови, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

        Зубко О.С., керівник ЦМО вчителів природничого циклу предметів, учитель біології, спеціаліст вищої кв. категорії, «старший учитель»,

        Жадан В.В., керівник ЦМО вчителів математичного циклу предметів, вчитель математики, спеціаліст вищої кв. категорії,

        Кураксіна О.І., керівник ЦМО вчителів естетичного циклу предметів і трудового навчання, вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

        Хмелюк С.О., керівник Школи молодого вчителя «Паросток», вчитель англійської мови, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

        Мезенцева О.В., практичний психолог, спеціаліст І кв. категорії.

 1. Затвердити таку структуру методичної роботи в закладі на 2017/2018 навчальний рік для вчителів різних рівнів дидактичних умінь та розвитку творчості, призначивши керівниками різних її форм досвідчених учителів:

Форма методичної

роботи

Керівники Проблеми, над якими працюють форми методичної роботи
МО вчителів початкових класів Снєгова О.В., вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, „старший учитель” «Удосконалення методичної компетеності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій»
ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу Голик О.В., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, „вчитель - методист” «Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін»   
ЦМО вчителів математичного циклу предметів Жадан В.В., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій»
МО вчителів англійської мови Соколенко Н.А. – вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, „вчитель-методист” «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови»
ЦМО вчителів предметів природничого циклу Зубко О.С. – вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель» «Удосконалення різних форм і методів роботи з учнями в процесі розвитку їх життєвих компетентностей»
ЦМО вчителів фізкультури Граждан С.С. – вчитель фізичної культури, вища кваліфікаційна категорія, „вчитель - методист” «Методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчих здібностей»
ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання Кураксіна О.І. – вчитель музики, вища кваліфікаційна категорія, „вчитель - методист” «Компетентнісний підхід – основа розвитку творчих здібностей учнів»
МО вихователів ГПД Горєлік Т.К. – вихователь ГПД, спеціаліст І кваліфікаційної категорії «Формування й реалізація компетентнісного підходу в діяльності ГПД»

МО класних керівників:

1-4 класів;

5-11 класів

Щорба Ю.В., вчитель початкових класів, спеціаліст

Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

1-4 класи: «Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій»;

5-11 класи: «Формування ціннісних орієнтирів у навчально-виховному процесі як необхідна умова становлення особистості школяра»

Творча група з питань  організації роботи над  науково-методичною проблемою школи Крупченко М.В., заступник директора з НВ роботи «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» (частково-пошукове дослідження: «Співпраця вчителя і учня в процесі формування ключових компетенцій»).
Школа по впровадженню Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти Височин Н.А., вчитель англійської мови, спеціаліст І кв. категорії «Професійне зростання вчителя в умовах впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
Школа молодого вчителя  «Паросток» Хмелюк С.О., вч. англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, „вчитель - методист” «Шляхи формування професійних компетентностей молодого педагога»
 1. Адміністрації навчального закладу:

6.1. Забезпечувати системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою.

6.2. Сприяти проведенню та активній участі педагогів у методичних заходах міського та обласного рівнів.

6.3. Організацію методичної роботи в закладі здійснювати на діагностичній основі.

6.4. Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження ними курсів підвищення кваліфікації відповідно до замовлення та самоосвітньої діяльності.

6.5. Вивчати вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін, рівень знань, умінь та практичних навичок учнів, здійснювати організацію проведення моніторингів.

 1. Сприяти залученню творчо працюючих педагогів до роботи з молодими вчителями, підготовці та проведенню предметних олімпіад, фахових конкурсів і методичних заходів, засідання педагогічної ради.
 2. Забезпечити науково-методичний супровід проведення засідання педагогічної ради закладу, інструктивно-методичних оперативок, нарад при директорі та його заступниках для вчителів з питань організації, планування й удосконалення навчальної та виховної діяльності з учнями та в роботі з батьками.
 3. Сприяти новим формам і методам організації навчально-виховного процесу, направленим на підвищення результативності.
 4. Ініціювати та організовувати індивідуальну роботу з учителями, які проходять атестацію або стажування.
  1. Удосконалювати процес наставництва, надавати консультативно-методичну допомогу наставникам з проблем організації роботи з молодими вчителями, вчителями-стажистами з питань організації роботи з учнями на уроках та в позаурочний час.
  2. Сприяти й стимулювати самоосвітню діяльність учителів як засобу розвитку творчої ініціативи, підвищення ефективності й удосконалення педагогічної майстерності вчителів.
  3. Створювати умови для діяльності індивідуальних, групових і колективних форм методичної роботи.
  4. Виявляти, вивчати, узагальнювати та пропагувати кращий педагогічний досвід учителів закладу шляхом їх участі в різних формах методичної роботи на рівні школи, міста, області, через засоби масової інформації, шкільний сайт.
  5. Забезпечувати оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів, самоосвіти, системи міжкурсових методичних заходів, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення.
  6. Застосовувати диференційований підхід при підвищенні фахового рівня педагогів закладу.
  7. Посилити увагу до питання обізнаності педагогічних працівників з принципами, методами й формами здійснення інноваційної освітньої та дослідницько-пошукової діяльності.
  8. Сприяти проведенню та брати активну участь у методичних заходах міського та обласного рівнів у рамках Опорної школи з проблеми «Організація методичної роботи в загальноосвітній школі».
  9. Продовжити співробітництво з питань науково-методичної роботи з ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради, комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка.
  10. Керівникам методичних формувань:
  11. Планування роботи методичного формування здійснювати в контексті єдиної науково-методичної проблеми закладу.
  12. Проводити роботу між засіданнями різних форм методичної роботи, враховуючи диференційований підхід в її організації.
  13. Організувати й провести роботу щодо участі вчителів закладу у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018» за номінаціями, визначеними МОН України.
  14. Організовувати й проводити епізодичні форми методичної роботи: Місячники, декади.
  15.  Проводити консультування:

– молодих учителів з проблеми «Організація навчально-виховного процесу в умовах впровадження Державних стандартів»;

– вчителів, які працюють з обдарованими учнями, з проблеми «Підтримка та розвиток обдарованої дитини»;

– учителів різних предметів (за потребою).

7.6 Залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування ключових компетенцій.

8. Провести психолого-педагогічний семінар з проблеми: «Творча майстерність вчителя».

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                                   С. Колосова