Аналіз роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2016-2017 н.р.

Posted in Охорона праці

« Аналіз роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2016-2017 н.р.».

Робота  педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно Закону України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 року.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації, фахівця з ОП, сестри медичної. На початок 2016-2017 н. р. були оформлені всі необхідні акти –дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, а також Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

У школі є всі необхідні журнали реєстрації Інструктажів з питань охорони праці працівників закладу. Відпрацьована програма вступного  інструктажу з охорони праці для працівників

Протягом 2016 – 2017 року в закладі проведено чотири Тижні охорони праці,  в ході яких здійснювалася перевірка стану кабінетів підвищеної небезпеки, наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи,  Всі виявлені недоліки, зафіксовані  у відповідних актах та виправлені відповідно до встановлених термінів.

Що стосується травматизму серед працівників закладу, то випадків травматизму невиробничого характеру зафіксовано - 1 ( торік – 5, зменшення складає 80%), травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.

8 червня 2017 року відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради № 430/о « Про проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчальних закладах міста» проведено перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, яку всі працівники закладу успішно пройшли.

        Протягом  2016/2017 навчального року однією із задач роботи школи була робота з охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого травматизму.

Робота  з питань запобігання дитячого травматизму в закладі здійснюється у відповідності до законів України.

Усього в 2016/2017 навчальному році у закладі травмовано  дітей - 61 (торік – 50 , збільшення складає 18 %), із них:

- під час навчально-виховного процесу – 2 учні (що більше, ніж торік на 1 випадок);

- у побуті – 59  (що більше, ніж торік на 10 випадків).

З них за  статтю: хлопчиків – 35, дівчаток – 24

Найбільш поширеними є травми, отримані в результаті падіння та ударів - це забої, розтягнення, переломи.

У відповідності до вимог ведеться шкільна документація, систематизовано законодавчі, нормативні, інструктивні документи з питань запобігання дитячого травматизму. Інформація з даного питання своєчасно і повністю доводиться до учасників навчально-виховного процесу на нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах тощо. В закладі створено відповідні умови для навчання учнів, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги під час проведення уроків, позакласних заходів. Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи Бондаренко О.А. постійно здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення журналів, а саме: реєстрація всіх видів інструктажів із питань безпеки життєдіяльності учнів школи, у класних журналах записи бесід з БЖД.

В січні 2017 року відповідно до наказу по закладу № 4/ о від 05.01.2017 року «Про затвердження інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки» було поновлено та затверджено інструкції з охорон праці та безпеки життєдіяльності на наступні п’ять років та приведено у відповідність паспорти кабінетів хімії, фізик, інформатики, спортивної зали, майстерень з обробки тканини, деревини та металу.

Учителі фізики, хімії, інформатики, технічної та обслуговуючої праці, фізичної культури перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному майданчику, в майстернях проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань.

Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності при організації екскурсій, культпоходів, виховних заходів тощо.

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та  подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» (1-9 кл.), програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. 

Учні та працівники закладу систематично проходять медичний огляд.

В закладі спланована та ведеться  позакласна робота з питань безпеки  життєдіяльності учнів. Вчителями використовуються різноманітні форми роботи з даного питання.

       Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводиться комплекс бесід.

Крім того, класні керівники проводять бесіди зі школярами з попередження всіх видів травматизму перед початком осінніх, зимових, весняних, літніх  канікул про що робляться записи на відповідних сторінках  класного журналу.

Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських зборах в вересні 2016 року, травні 2017 року.

На підставі аналізу стану травматизму, причин  його виникнення  серед  учнівської молоді та працівників закладу можна зробити висновок, що, незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі по забезпеченню безпеки життєдіяльності та профілактики виробничого і невиробничого травматизму, все ж таки рівень дитячого травматизму залишається достатньо високим, а, отже, заходи, які здійснюються в навчальному закладі, є недостатньо ефективними і не забезпечують стовідсоткового виконання державної політики у галузі охорони праці. Шляхи вирішення цієї проблеми адміністрація закладу бачить в підвищенні ефективності управління безпекою життєдіяльності в закладі, посиленні роз’яснювальної, профілактичної роботи з дітьми, підвищенні рівня викладання предмету “Основи здоров’я” та в забезпеченні виконання вимог нормативних документів щодо розслідування та обліку нещасних випадків. І, безперечно, підвищення ефективності в справі  профілактики травматизму, насамперед, залежить від чіткої координації та тісної взаємодії між  адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом та батьківською громадськістю.