Тематика засідань 2017/2018 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

articles_1469611527__original.jpg

Тематика засідань методичного об'єднання

на 2017/2018 навчальний рік

І ЗАСІДАННЯ

(серпень, 5 тиждень)

Організаційно - методичні аспекти роботи на новий навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання
1 Аналіз роботи методичного обєднання  за минулий рік. Обговорення та затвердження плану роботи методичного обєднання на 2017-2018 навчальний рік.

Керівник м/о

 
2

Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання в початковій школі у 2017-2018 навчальному році (Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436) та орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (додаток  до наказу МОН України від 19.08.2016 р. №1009)

Переведенцева О.В.

 
3 Опрацювання  Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класівзагальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412) Члени м/о  
4 Про погодження  календарного планування  на 2017/2018 навчальний рік. Керівник м/о  
5 Ознайомлення з  Листом  МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ» Переведенцева О.В.  

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний

1

Актуальний діалог.

Запрошуємо до обговорення:

¾    Концепція «Нова українська школа», затверджена Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;

¾    наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;

¾    проект Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 р.

Переведенцева О.В.

Члени м/о

2

Завдання для самоосвітньої роботи:

¾    ознайомитися з Листом  МОН України від 17.08.2017 р.

 № 1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

¾    взяти до уваги Лист МОН України від 18.04.2014 р. «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

¾    опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;

¾    опрацювати Лист МОН України від 06.09.2016 р. № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу в початковій школі»;

Члени м/о

.

3 Погодження календарних планів. Переведенцева О.В.     керівник м/о
4 Вивчення методичних рекомендацій щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах України першого уроку 2017/2018 навчального року. Члени м/о
5 Консультація для вчителів «Види мовлення, їх порушення та подолання»

Логопед

Домаранська З.П.

6

Скарбничка педагогічного досвіду. Вернісаж творчих знахідок.

¾    Ознайомлення з матеріалами власного сайту

¾    Види сучасних ІКТ в навчально-виховному процесі;

¾    Види завдань для групової роботи

Резніченко Н.В.

Щорба Ю.В.

Стукаленко О.П.

8 Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
9 Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм проведення уроку Переведенцева О.В.            Керівник м/о
10 Вивчення і впровадження в практику роботи педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського. Члени м/о
11 Створення методичної «скарбнички» відкритих уроків та позакласних заходів. Члени м/о
12 Проведення в школі малих олімпіад з української мови серед учнів 3-4 класів до дня української писемності. Члени м/о
13 Участь у серпневій конференції вчителів початкових класів Члени м/о
14 Участь у засіданнях міських об’єднань вчителів початкових класів та заслуховування звітів членів методичного об'єднання, які були на міських семінарах та на курсах підвищення кваліфікації. Члени м/о

 

ІІ ЗАСІДАННЯ

(жовтень, 3 тиждень)

Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів

 

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Теоретичний семінар

«Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів».

¾    Компетентність і компетенції в початковій школі;

¾    Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання;

¾    Педагогічний досвід формування компетентних способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності та екологічної культури молодших школярів.

¾    Формування ключових та предметних компетентностей з природознавства в початкових класах засобами інтерактивного навчання;

¾    Формування та розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі.

Кравцова О.А.

Снєгова О.В.

Ткаченко Л.А.

Деморацька Г.І.

Шумак Н.Г.

 

2.

Школа педагогічної майстерності:

¾    Діалогічне мовлення – невідємна складова комунікативної компетентності молодших школярів;

¾    Результативність використання лінгвометодичних нововведень з розвитку критичного мислення;

¾    Мова і мовлення молодших школярів (взаємозв’язок різних видів мовленнєвої діяльності, що сприяє якісному оволодінню мовних знань та мовленнєвих умінь молодших школярів);

¾    Розвиток творчого мислення учнів початкових класів;

Протасова О.Ю.

Росчислав Т.В.

Гуд В.Я.

Фіалковська Я.П.

 
3

     Психолого-педагогічна консультація:

«Як уникати непорозуміння» - інформаційно-методичні настанови в роботі з батьками й учнями.

Резніченко Н.В.

 
4 Панорама ідей. Обговорення змісту проведення тижня початкової школи «До знань крокуйте разом з нами» Члени м/о  

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1        Психолого-педагогічна консультація «Розвиток сприятливого психологічного клімату в колективі як запорука розвитку гармонійної особистості»

Росчислав Т.В.

2        Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

Ініціативна група

3

        Скарбничка передового педагогічного досвіду. Педагогічні зустрічі:

¾    Диференціація – одна із форм інноваційних технологій;

¾    Робота над задачею. Складання допоміжної моделі задачі

Клюй І.С.

Стукаленко О.П.

4        Участь у міському етапі міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-4 класів. Переведенцева О.В.
5        Проведення  відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
6        Перевірка виконання вимог до перевірки зошитів, забезпечення виконання єдиного орфографічного режиму в початковій школі.

Переведенцева О.В.

Керівник м/о

7        Участь у роботі шкільної педагогічної ради. Члени м/о.
8        Проведення тижня  початкової школи

Переведенцева О.В.

Керівник м/о

Члени м/о

9        Організація виставки творчих надбань методичного об’єднання з питань використання ідей В.О. Сухомлинського.

Переведенцева О.В.

Керівник м/о

10        Проведення зрізів знань з основних предметів у кожній паралелі за результатами І семестру. Вчителі
11        Заслуховування звітів вчителів, які відвідують міські семінари вчителів початкової школи. Члени м/о
12        Модернізація змісту і структури початкової освіти. Наступність між початковою і середньою ланками освіти. Адаптація випускників початкової школи до нових умов навчання. Переведенцева О.В.
13        Використання вчителями у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі. Члени м/о
14        Надання допомоги молодим вчителям щодо поурочного планування Керівник ШМВ

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ

(січень, 1 тиждень)

Результативний урок: завдання, форми, методи, прийоми роботи

        Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра.

                                                                                                                                                   Конфуцій

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Семінар-практикум

     «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі спільної творчості вчителя та учня»

¾    Сучасний урок з погляду забезпечення розвитку пізнавальних інтересів учнів.

¾    Шляхи активізації розвитку критичного мислення в молодших школярів на уроках української мови та літературного читання;

¾    Використання краєзнавчого матеріалу на уроках в початковій школі;

¾    Розвиток творчих здібностей молодших школярів;

¾    Психолого-педагогічні основи застосування методу проектів в екологічному вихованні дітей молодшого шкільного віку;

¾    Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку звязного мовлення учнів;

¾    Застосування інтерактивних способів вивчення малих фольклорних жанрів у початковій школі;

¾    Застосування технології «Збільшення дидактичних одиниць» на уроках української мови у 3 класі.

Резніченко Н.В.

Росчислав Т.В.

Деморацька Г.І.

Шумак Н.Г.

Ткаченко Л.А.

Протасова О.Ю.

Снєгова О.А.

Гуд В.Я.

 

2

     Аналіз рівня знань, умінь і навичок та успішності, труднощів в опануванні програмового матеріалу і розробка заходів, що дадуть змогу підвищити ефективність навчального процесу.                                

Переведенцева О.В.

Керівник м/о

 
3     Аналіз перевірки техніки читання учнів початкової школи та розробка заходів по усуненню недоліків. Переведенцева О.В.  
4      Різноманітність форм методичної роботи на прикладі використання ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі. Члени м/о  

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1      Психолого-педагогічна консультація  «Психологічні аспекти педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». Шумак Н.Г.

2

     Скарбничка педагогічного досвіду. Методичний  аукціон.

¾    Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці-казці;

¾    Пізнавально-дослідницька робота молодших школярів під час навчальних екскурсій;

¾    Письмове множення і ділення за системою Ельконіна-Давидова

¾    Формування комунікативної компетентності молодшого школяра

Клюй І.С.

Попова Ж.В.

Стукаленко О.П.

3       Участь у роботі міської січневої конференції вчителів початкових класів.                                                  Члени м/о
4        Впровадження педагогічного досвіду Ш. Амонашвілі з проблеми гуманно-особистісного підходу до навчання і виховання учнів початкових класів. Члени м/о
5        Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
6       Участь у Шевченківських святах. Члени м/о
7

      Інструктивно-методична оперативка.

¾    про хід виконання навчальних програм

¾    критерії оцінювання за 12-бальною системою

¾    вимоги до ведення журналу

¾    про ведення зошитів

Переведенцева О.В.ІV ЗАСІДАННЯ

(квітень, 1 тиждень)

 

Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя:

реалії і перспективи

 

          Умійте осмислити пройдений шлях. Осмислення вже зробленого є великим багатством школи

                                                                                                                                 В.О. Сухомлинський

 

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Круглий стіл

«Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя».

¾    Самоосвіта з організації дистанційної освіти;

¾    Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання;

¾    Психолого-педагогічні засади та зміст дослідницької діяльності молодших школярів;

¾    Розвиток пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку на уроках природознавства;

¾    Шляхи удосконалення ефективності навчального процесу.

Щорба Ю.В.

Кравцова О.А.

Попова Ж.В.

Деморацька Г.І.

Снєгова О.В.

 
2

Вернісаж педагогічних знахідок.

Звіти вчителів:

¾     про підсумки роботи над індивідуальною науково-методичною темою;

¾     про роботу над методичною проблемою закладу;

¾    про проходження курсової перепідготовки, атестації

Члени м/о  
3

Панорама методичних перспектив.

Підведення підсумків роботи методичного об’єднання  за 2017/2018 навчальний рік.

Складання перспективного плану роботи м/о на 2018/2019 навчальний рік

Члени м/о  

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1      Психолого-педагогічна консультація «Ігри та вправи для розвитку уваги, памяті, мислення й уяви молодших школярів на уроках мови» Фіалковська Я.П.
2        Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.      Ініціативна група
3

   Скарбничка передового педагогічного досвіду. Круглий стіл.

¾    Психолого-педагогічні основи застосування методу проектів в екологічному вихованні дітей молодшого шкільного віку;

¾    Творчий підхід до навчання молодших школярів як передумова успішного формування мовної особистості.                                                                               

Ткаченко Л.А.

Гуд В.Я.

4      Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання.

Члени м/о

5      Проведення зрізів знань у кожній паралелі з української мови, математики, читання, природознавства.

Переведенцева О.В.

Вчителі 

6      Здійснення підписки видань фахових журналів та газет Члени м/о
7      Діагностичне анкетування з метою більш повного відображення потреб кожного педагога в удосконаленні своєї педагогічної майстерності для планування роботи на 2018/2019 навчальний рік.

Переведенцева О.В.

Вчителі 

8      Написання проекту плану роботи ШМО на 2018/2019 навчальний рік.                                                          Снєгова О.В.
9      Поновлення картотеки педагогічного досвіду з проблеми, над якою працює методичне об’єднання.

Переведенцева О.В.

Керівник м/о

10      Організація та проведення ДПА в 4-х класах. Переведенцева О.В.                                                                                      Вчителі 4-х класів