Мета і завдання МО 2018-2019

Posted in МО вчителів початкових класів

logo

 Проблема

методичного об’єднання вчителів початкових класів

КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 – ДЮЦ «Сузір’я»

Удосконалення методичної компетентності

вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій

Завдання методичного об’єднання

на 2018/2019 навчальний рік:

1.     Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою

«Освіта»       (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання в початковій школі  у 2018/2019 навчальному році.

2.     Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в   

організації роботи членів МО.

3.     Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової

української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

4.                Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

5.     Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

6.     Формування єдиного освітнього-методичного простору для

професійного зростання педагогів.

7.     З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО

спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

8.     Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати

їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

9.     Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення,

навичок інтерактивного здобування знань.

Проблемні методичні питання вчителів початкових класів

на 2018/2019 навчальний рік

№ з/п

ПІП

Річні теми

Форма завершення

1

Щорба Ю.В.

Використання ІКТ як засіб підвищення ефективності уроку

Добірка презентацій до уроків основ здоров’я

2

Стукаленко О.П.

Навчання і виховання молодших школярів за системою розвивального навчання

Добірка фрагментів уроків математики  з даної теми

3

Гуд В.Я.

Творчий підхід до навчання як передумова успішного формування мовної особистості молодшого школяра

Хвилинки каліграфії в 4 класі

(м-л для подолання вад письма і мовлення у дітей)

4

Росчислав Т.В.

Кейс-технологія, як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

Розробка уроків з використанням кейс-методів

5

Клюй І.С

Диференційований підхід у навчанні молодших школярів української мови

Комунікативні завдання з української мови та літературного читання

6

Попова Ж.В.

Використання ігрових та дослідницьких технологій у навчально-виховному процесі

Каліграфічні хвилинки

7

Резніченко Н.В.

Розвиток комунікативних здібностей, пізнавальної активності молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

Серія уроків

8

Протасова О.Ю.

Формування комунікативної компетентності молодшого школяра

Вправи для формування навичок діалогічного мовлення

9

Кравцова О.А

Підвищення ефективності навчального процесу шляхом інтерактивної діяльності учнів на уроці

Ігрові технології в початковій школі

10

Снєгова О.В.

Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом використання інтерактивних методів навчання

Практичне використання інтерактивних методів на уроках в поч. школі

(фрагменти уроків)

11

Федарка Т.П.

Формування пізнавальної діяльності учнів у початкових класах

Дидактичні ігри для розвитку пізнавальної діяльності на уроках-подорожах

12

Куценко Н.О.

Використання сучасного програмного забезпечення та ІКТ технологій на уроках в початкових класах

Добірка розвивальних ігор та інтерактивних вправ на уроках рідно мови в початкових класах

13

Шумак Н.Г.

Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра

Ранкові зустрічі

14

Фіалковська Я.П.

Формування логічного мислення молодших школярів в процесі навчальної діяльності

Фрагменти уроків з навчання грамоти

15

Деморацька Г.І.

Формування позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності в системі екологічної  освіти й виховання

Інтегровані вправи на уроках природознавства

16

Коваленко Ю.М.

Особистісно орієнтоване навчання учнів початкових класів на уроках української мови

Добірка уроків з елементами використання особистісно орієнтованого навчання у 1 класі

Проблема

методичного об’єднання вчителів початкових класів

КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 – ДЮЦ «Сузір’я»

Удосконалення методичної компетентності

вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій

 

Завдання методичного об’єднання

на 2018/2019 навчальний рік:

 

1.     Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою

«Освіта»       (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році.

 

2.     Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в   

організації роботи членів МО.

 

3.     Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової

української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

 

4.                Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

 

5.     Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

 

6.     Формування єдиного освітнього-методичного простору для

професійного зростання педагогів.

 

7.     З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО

спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

 

8.     Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати

їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

 

9.     Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення,

навичок інтерактивного здобування знань.

 

 

 

 

 

Проблемні методичні питання вчителів початкових класів

на 2018/2019 навчальний рік

№ з/п

ПІП

Річні теми

Форма завершення

1

Щорба Ю.В.

Використання ІКТ як засіб підвищення ефективності уроку

Добірка презентацій до уроків основ здоров’я

2

Стукаленко О.П.

Навчання і виховання молодших школярів за системою розвивального навчання

Добірка фрагментів уроків математики  з даної теми

3

Гуд В.Я.

Творчий підхід до навчання як передумова успішного формування мовної особистості молодшого школяра

Хвилинки каліграфії в 4 класі

(м-л для подолання вад письма і мовлення у дітей)

4

 

Росчислав Т.В.

 

Кейс-технологія, як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

Розробка уроків з використанням кейс-методів

5

Клюй І.С

Диференційований підхід у навчанні молодших школярів української мови

Комунікативні завдання з української мови та літературного читання

6

Попова Ж.В.

Використання ігрових та дослідницьких технологій у навчально-виховному процесі

Каліграфічні хвилинки

7

Резніченко Н.В.

Розвиток комунікативних здібностей, пізнавальної активності молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

Серія уроків

8

Протасова О.Ю.

Формування комунікативної компетентності молодшого школяра

Вправи для формування навичок діалогічного мовлення

9

Кравцова О.А

Підвищення ефективності навчального процесу шляхом інтерактивної діяльності учнів на уроці

Ігрові технології в початковій школі

10

Снєгова О.В.

Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом використання інтерактивних методів навчання

Практичне використання інтерактивних методів на уроках в поч. школі

(фрагменти уроків)

11

Федарка Т.П.

Формування пізнавальної діяльності учнів у початкових класах

Дидактичні ігри для розвитку пізнавальної діяльності на уроках-подорожах

12

Куценко Н.О.

Використання сучасного програмного забезпечення та ІКТ технологій на уроках в початкових класах

Добірка розвивальних ігор та інтерактивних вправ на уроках рідно мови в початкових класах

13

Шумак Н.Г.

Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра

Ранкові зустрічі

14

Фіалковська Я.П.

Формування логічного мислення молодших школярів в процесі навчальної діяльності

Фрагменти уроків з навчання грамоти

 

15

 

Деморацька Г.І.

Формування позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності в системі екологічної  освіти й виховання

Інтегровані вправи на уроках природознавства

16

Коваленко Ю.М.

Особистісно орієнтоване навчання учнів початкових класів на уроках української мови

Добірка уроків з елементами використання особистісно орієнтованого навчання у 1 класі