Звіт про роботу методичного об’єднання класних керівників початкових класів з виховної роботи за І-семестр 2020-2021 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

unnameукеуцеуц334d_1.jpg

Звіт про роботу методичного об’єднання класних керівників початкових класів з виховної роботи за І-семестр 2020-2021 н.р.

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:"Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями".

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

· підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

· забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

· озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

· вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

· координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

· сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

· організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

· координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

· планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

· організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

· обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

Протягом першого семестру 2020-2021 навчального року було проведено 3 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводились психологічні тренінги, розглядались питання формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості, вивчалася робота, яку проводили класні керівники з профілактики правопорушень серед підлітків, система роботи з обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагагічної літератури та передовий педагогічний досвід. У роботі МО брали участь класні керівники усіх класів.

В якості основних форм роботи визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; районні семінари вихователів й класних керівників на базі нашої школи; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з бібліотекарем , шкільним психологом , соціальним педагогом , педагогом-організатор . В школі склалась добра традиція взаємодопомоги практичної й методичної, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників, вихователів та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності.

Протягом І семестру, класні керівники працювали над виховною проблемою школи.З метою національно-патріотичного виховання класним керівникам було рекомендовано провести відкриті виховні заходи, спрямовані на виховання почуття любові до батьківщини, рідного краю, поваги до державних символів.

Усі класні керівники залучають класні колективи до участі у патріотичних конкурсах та акціях.

· Акція«Хеппі Гав для Сірка»-допомога бездомним тваринам.

.»Допомога птахам взимку»-годівнички для пернатих друзів.

· .Акція «Щедрий вівторок» - збір шкільного приладдя та канцелярії для дітей з дитячого будинку.

· «Ми за здоровий спосіб життя» - просвітницька діяльність волонтерів щодо профілактики ВІЛ, СНІДу, туберкульозу,грипу тощо.

· «Морально-правове виховання .» Я маю право»та «Я громадянин України».

· «Рейди-чисте шкільне подвір’я».

· “Напиши листа солдату” , до якої долучилися всі школярі . Для воїнів, за їхніми словами, ці подарунки завжди були особливо очікуваними і стали справжніми оберегами, які вони носили біля серця.

· «Привітай захисника зі святом» - виготовлення листівок до Дня Захисника України, до Дня Збройниї Сил України, до Великодня .

Залучення учнів до акцій патріотичного спрямування не тільки виховує в учнях патріотизм, а й сприяє розвитку почуття гордості за сміливих юнаків, які захищають нашу державу, її цілісність та недоторканність.

Отже,для подолання та вирішення деяких питань у І-семестрі 2020-2021 н.р. перед членами МО поставлено задачі:

1. Класним керівникам:

1.1. Вдосконалювати роботу за пріоритетними напрямами виховної діяльності;

1.2. Індивідуальну роботу з батьками зробити основним способом взаємодії школи і сім’ї;

1.3. Організувати взаємовідвідування позакласних заходів;

1.4. Висвітлювати свої досягнення з виховної роботи на шкільному сайті.

У наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією проблеми : "Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями".

 

24234234ппп_1.jpeg24234234ппп_2.jpeg24234234ппп_3.jpeg24234234ппп_4.jpeg24234234ппп_5.jpeg24234234ппп_6.jpeg