Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за 2021-2022 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

Без названия 9

 

Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за 2021-2022 н.р.

Сучасна школа в умовах модернізації освіти потребує «нового» типу вчителя, який творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат. Педагогічний колектив МО вчителів початкових класів – це група однодумців, кожен з яких зберігає кращі педагогічні традиції і, в той же час, реалізує інноваційні напрями своєї діяльності, прагнучи до творчості, пошуку нових підходів до навчання та виховання молодших школярів.

КЗ «Академічна гімназія» Кропивницької міської ради в цьому навчальному році розпочала роботу над новою методичною проблемою: «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму», відповідно змінилася і методична проблема МО, визначена на наступні 5 років: «Сприяння розвитку та формуванню творчої особистості в умовах НУШ через застосування інноваційних освітніх технологій».

Основними завданнями методичної роботи є:

1. Удосконалення технологій проведення сучасного уроку, організації навчальної діяльності учнів, з метою забезпечення найбільш високих результатів у реалізації і в досягненні нових освітніх цілей.

2. Створення умов для розвитку навчально-дослідницької діяльності здобувачів освіти, підвищення рівня мотивації їх до навчання.

3. Активізація роботи педагогів, щодо поширення власного педагогічного досвіду.

Форми, методи, прийоми роботи, науковий підхід в організації ШМО були:

1) проведення засідань;

2) здійснення внутрішньошкільних моніторингів викладання предметів;

3) підготовка і проведення предметних тижнів;

4) робота вчителів над темами самоосвіти;

5) організація та проведення відкритих уроків;

6) аналіз досвіду участі учнів в олімпіадах та інтелектуальних іграх;

Протягом І семестру вчителі ШМО початкових класів вели цілеспрямовану роботу з реалізації завдань з удосконалення фахової майстерності та готовності до запровадження в освітній процес стандартів нового покоління:

1. Впровадження сучасних технологій, спрямованих на розвиток ключових компетенцій молодших школярів.

2. В організації освітнього процесу орієнтація на особистісно-орієнтований та діяльнісний підхід  з пріоритетом на збереження здоров'я учнів.

3. Продовжили роботу з реалізації наступності між початковою школою та дошкільним навчальним закладом, забезпечення наступності при переході дитини з початкової в середню ланку школи.

4. Продовжили систематизувати банк педагогічних ідей, поповнювали його матеріалами щодо впровадження в освітній процес здоров'язберігаючих та інформаційних технологій, технологій партнерства,які дозволяють реалізовувати особистісно – діяльнісний підхід до кожного учня.

5. Продовжили вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи колег з реалізації власних методичних проблем.

Методична робота здійснювалася переважно в нетрадиційній формі, зокрема у формі методичних лекторіїв, тренінгів, круглих столів, педагогічних гостин,методичного марафону,аукціону методичних ідей, семінарів-практикумів тощо.


Згідно з планом роботи МО початкових класів у І семестрі відбулося 2 засідання.

На 1 засіданні в серпні 2021 року була узгоджена нова методична проблема МО та поставлені завдання на рік, опрацьовано нормативно-правові документи, погоджено календарне планування на 2021-2022 навчальний рік та практично ознайомлено з питанням « Організація безпечного освітнього середовища. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі».

У жовтні місяці був проведений методичний марафон з теми: «Дистанційна та змішана форми навчання у початковій школі».

На засіданні , у формі цифрового калейдоскопу, було опрацьовано «Електронні освітні ресурси для Нової української школи»( доповідач Резніченко Н.В.), на методичному лекторії опрацювали тему «Форми та методи подання освітнього матеріалу в умовах дистанційного навчання»        ( доповідач Снєгова О.В.); під час практичного заняття колеги обмінялися досвідом роботи з теми « Інструменти для зворотнього зв’язку під час дистанційного навчання» (доповідач Клюй І.С.), Протасова О.Ю. познайомила колег із практичними інструментами з теми «Домашні завдання та уроки онлайн – нові цифрові інструменти для ефективного управління навчанням», вчитель Антанесян А.С. розробила та презентувала пам’ятку     « Навчаю дистанційно!» .

В самоосвітній роботі вчителі- члени МО опрацювали:

  • рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:

https://naurok.com.ua/post/navchalniy-kvest-navchati-shukati-grati;

  • вебінар «Методика створення та проведення навчальних квестів»:

   https://naurok.com.ua/webinar/metodika-stvorennya-ta-   provedennya-navchalnih-kvestiv;

  • статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»:

https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki.

З метою піднесення престижу української мови, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, рідної мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня загальної мовної культури в листопаді місяці була проведена Декада української писемності та мови, під час якої вчителями кафедри були проведені інформаційні хвилинки, мовознавчі квести,мовні конкурси тощо.

Крім того, на базі навчального закладу в І семестрі було проведено обласний семінар з розвивального навчання та аудит-перевірка з інклюзивного навчання, під час яких вчителі Стукаленко О.П., Снєгова О.В., Дабич А.В. та Кирпа О.М. поділилися досвідом використання в роботі сучасних педагогічних технологій, провели відкриті уроки, продемонстрували сучасні підходи в роботі з дітьми з особливими потребами тощо. Членами МО було опрацьовано «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в НУШ» та питання сертифікації вчителів.

На засіданнях МО вчителі розглядали і затверджували тексти контрольних робіт, аналізували результати і пропонували шляхи подолання труднощів у навчанні молодших школярів та ліквідації прогалин з навчальних предметів. Вчителі постійно демонструють у своїй педагогічній діяльності різноманітність форм методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.

В ІІ семестрі відбулися 3 засідання методичного об’єднання:

  • січень – «Інтелектуально-творчий розвиток учнів засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання», на якому вчителі Коваленко Ю.М., Снєгова О.В. приділили увагу практичному втіленню проблеми « Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом використання інтерактивних методів навчання»;
  • Освітня гейміфікація в контексті Нової української школи (квітень), під час якого вчителі Попова Ж.В., Дабич А.В., Клюй І.С. провели практичне заняття онлайн , на якому ознайомили із можливостями платформи « MOBILE LEARNING при вивченні природничо- математичних дисциплін у початковій школі», продемонстрували цікаві фрагменти , відео, використані на онлайн уроках .
  • Підсумки роботи методичного об’єднання за навчальний рік (травень, онлайн), на якому опрацювали нові документи щодо заповнення шкільної документації , проаналізували роботу за рік та узгодили перспективний план роботи МО на 2022/2023 навчальний рік.

Відповідно до поставлених на рік завдань, вчителі початкових класів протягом року брали активну участь в роботі МО та в супутніх заходах щодо підвищення свого фахового рівня: розробляли онлайн уроки, тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах, готувалидоповіді, міні-презентації до уроків та творчі звіти з досвіду роботи, проводили відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення.

В травні місяці вчителі початкових класів взяли активну участь в тренінгу підтримки стабільного стану за допомогою арттерапевтичних засобів, проведеному спеціалістами Кропивницького центру психологічної допомоги «Ресурс».

Серед шляхів підвищення фахової майстерності педагогів найдієвішими є самонавчання та курсова перепідготовка.

Так, педагоги обирали навчання ,відповідно до плану-графіку КОІППО, обирали семінари і тренінги для навчання на різних платформах, отримували сертифікати.

За наслідками атестації в цьому навчальному році вчителю Снєговій О.В. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель».

Як і раніше, в цьому навчальному році учні 2 – 4 класів взяли участь в онлайн олімпіадах, в конкурсах з української мови ім.П.Яцика та «Соняшник», природознавчому конкурсі «Колосок», отримували знання та сертифікати в розвивальних навчальних центрах онлайн. Проведення цих конкурсів для дітей є гарною можливістю перевірити свої знання, удосконалювати роботу з тестами, підвищувати свій результат.

Нажаль, через військовий стан в країні не відбувся в цьому році конкурс з математики «Кенгуру».

Як і раніше, перед вчителями початкових класів стоять завдання: бути готовими за будь яких умов орієнтувати кожен навчальний предмет на пошук свого місця у розвитку особистості молодшого школяра, формування у нього провідної навчальної діяльності, вміння і бажання вчитися, щоб кожен зміг без перешкод продовжити свою освіту в основній школі та адаптуватися у житті.

Колектив вчителів початкової школи Академічної гімназії успішно вирішує поставлені завдання.

В умовах карантину, всі вчителі початкових класів працювали над самоосвітою дистанційно,користуючись різними освітніми платформами та вебсайтами.Активно брали участь у вебінарах, відеоконференціях, тренінгах та практичних семінарах, підвищували всій фаховий рівень під час навчання на різних освітніх платформах.

Засідання МО здійснювалися згідно плану роботи МО. План роботи на рік реалізований в повному обсязі. Підвищується ступінь зацікавленості учнів, що беруть участь в олімпіадах різного рівня, методична робота з самоосвіти і підвищення професійної майстерності.

В цілому робота методичного об'єднання вчителів початкових класів за рік може бути визнана задовільною. Рівень кваліфікації педагогів МО відповідає пред'явленим вимогам і підвищується з кожним роком.

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класів на 2022-2023 н.р. :

1. Забезпечувати умови для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

2. Продовжувати впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів , сучасні інноваційніпедагогічні технології, інформаційно-комунікативні засоби навчання в освітній процес.

3. Сприяти створенню гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4.Формувати єдиний освітньо-методичний простір для професійного зростання педагогів.

5. Забезпечувати соціально-психологічну підтримку батьків та учнів у військовий час, здійснювати контроль за дотриманням помірного навантаження та допомоги батьків в процесі навчання онлайн.

Завдання членам методичного об’єднання:

· систематично опрацьовувати документи щодо організації навчання в НУШ, працювати над вдосконаленням методичної роботи з питаньпідвищення професійної майстерності;

· удосконалювати прийоми і методи дистанційного навчання, дбати про оформлення освітнього середовища ;

· опрацьовувати нові документи, методичні рекомендації у військовий період, слідкувати за новинками методичної літератури, впроваджувати їх в освітній процес;

· займатися самоосвітою.

 

Керівник МО             Резніченко Н.В.