План роботи педагога-організатора на І семестр 2020 – 2021 навчального року

Posted in Педагог-організатор

План роботи

педагога-організатора

на І семестр 2020 – 2021 навчального року

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи

педагога-організатора

за 2019-2020 навчальний   рік

 

     Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко адаптуватись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

   Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, діяльність педагога-організатора у 2019-2020 навчальному році була направлена на реалізацію законів України «про Освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від з 01.10. 2011 року № 1243 та іншими нормативними документами, формування морально-духовної, життєво компетентної, творчої особистості, яка успішно реалізується, як громадянин, професіонал, набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток фізичної та духовної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для вирішення завдань розроблений план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання учнів відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентності здорового способу життя», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування та розвиток компетентності здорового способу життя через залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування».

         Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування, через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

     Основними функціями педагога організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану закладу. Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя ,через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини, на осмислення самовизначення у виборі професії.

  Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

                   Завдання виховної роботи реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально - корисної мети, індивідуальної і суспільної користі. В закладі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія дозвілля та відпочинку, комісія освіти та навчання, комісія спорту та здоров я, комісія преси та інформації, комісія дисципліни, порядку та права , комісія праці та екології , комісія по роботі з молодшими школярами.

Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

   Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

З початку навчального року було продовжено роботу Ради учнівського самоврядування,головою якої є учениця 11 класу Чорноіван Яна, – а заступником є Плис Яна, учениця 10 класу.

Діяло 7 комісій:

«Освіти та навчання»  

Голова комісії - Франчук Марія – учениця 9 -В класу.

Мета: організація інтелектуального розвитку дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів.

Завдання: організовувати виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагати учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

Протягом навчального року члени комісії допомагали в проведенні інтелектуальних ігор для учнів 5-6-х класів, предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів.

«Спорту та здоров’я».

Голова комісії –Головкін Євген, учень 9-В класу.

Мета: заохочувати учнів до здорового способу життя.

Завдання: організація проведення змагань, спортивних свят, походів, екскурсій, подорожей.

Брали участь в спортивних змаганнях: «Козацький гарт», «Джура», спортивному квесті для учнів початкових класів, допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань, проведенні «Олімпійського уроку».

«Дозвілля та відпочинку».

Голова комісії –Золотухіна Анастасія, учениця 10 класу.

Мета: організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їх художніх здібностей; брати участь у художньому оформленні школи; організовувати і проводити концерти, шоу-програми.

До місячника української писемності та мови були проведені: вікторина «Говори українською», флеш-моб до Дня Гідності та Свободи, новорічні ранки та вечори, учні закладу взяли участь у міському фотоконкурсі «Наша школа любить тварин». Учень 6-А класу Ковальчук Богдан був нагороджений грамотою та подарунком, а заклад отримав подяку від організаторів конкурсу.

Члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом навчального року.

«Дисципліни та порядку».

Голова комісії –Теплицький Владислав - учень 9-Б класу.

Мета: підтримка дисципліни у шкільному колективі учнів.

Завдання: контролювати чергування класів по школі; зовнішній вигляд учнів; спізнення на уроки спільно з соціально-педагогічною службою школи.

Члени комісії проводили акції по попередженню тютюнопаління серед школярів, оформленні виставок малюнків в рамках місячника морально-правового виховання, рейди по перевірці чергування по школі, стану класних куточків, куточків національної символіки, зовнішнього вигляду учнів, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату, провели правову вікторину для учнів школи в День самоврядування, акцію «Червона стрічка – символ розуміння» серед учнів школи до Дня боротьби зі СНІДом. Членами учнівського самоврядування був створений ролік про булінг.

«Преси та інформації».

Голова комісії – Чабаненко Олександра учениця 11 класу.

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; висвітлення подій шкільного життя, роботи учнівського самоврядування.

Завдання: прес-центр об’єднує учнів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх на стенді учнівського самоврядування, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій, перевіряють стан класних куточків.

     Члени комісії брали активну участь: в оформленні виставок газет,плакатів, малюнків до свят, місячників, тижнів; проводили опитування на перервах «Як позбутися шкідливих звичок».

 

«Праці та екології»

Голова комісії – Христук Анна, учениця 10 класу.

Мета: організація рейдів по перевірці санітарного стану класів, перевірці стану підручників, організація заходів по благоустрою території школи, проведення суботників.

Завдання: контроль за станом підручників, чергуванням в класах.

Члени комісії здійснювали контроль за чергуванням в класах, перевіряли стан підручників у молодших школярів, перевіряли якість прибирання під час проведення суботників, сумлінно виконували свої завдання протягом року, звітували на засіданнях Ради.

Комісія по роботі з молодшими школярами.

   Голова комісії – Чорноіван Яна учениця 11класу.

Мета:створення умов для відпочинку та розвитку молодших школярів на перервах та під час проведення класних годин.

Завдання:

Проведення цікавих перерв та вікторин, змагань, бесід.

Члени комісії проводили вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», майстер – класів до Нового року, конкурси: «Найкраща сніжинка» організовували   арт-студію до Дня української писемності та мови, Дня Валентина, гру - подорож на правову тематику для учнів 3-х класів, вікторини з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

Старостат

Голова старостату - Найко Ірина– учениця 9-В класу

Мета:здійснення взаємозв’язку з класними колективами через старост.

Завдання: залучати активних учнів до участі в роботі учнівського самоврядування.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату, на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-А, 5-Б, 6-А, 6-В, 8-Б, 9-В, 9-Б, 9-А, 10 класів.

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є   Підлісна Леся, учениця 10 класу.

Члени волонтерського загону вітали ветеранів ІІ Світової війни, що проживають в мікрорайоні школи; проводили акції по збору продуктів харчування, речей іграшок та розподіл їх між дітьми з малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий врожай», «Різдвяний янгол»; допомагали дітям з обмеженими можливостями, які навчаються у закладі; збирали добровільні пожертвування, які були направлені на допомогу та підтримку важкохворих учнів закладу; проводили екологічні акції «Збір використаних батарейок», «Збережи дерево», «Еко - ялинка», «Чисте місто»; брали активну участь у всеукраїнських акціях «Хеппі Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика».

Членів загону було нагороджено подякою Управління освіти Кіровоградської міської ради за участь та активну громадянську позицію.

   Організовували та проводили благодійні акції для підтримки учасників АТО до Дня Св. Миколая, Різдвяних свят.

Команда ерудитів закладу взяла участь у міському чемпіонаті з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?».

Працюючи над реалізацією плану виховної роботи школи, плану педагога -                             організатора та планів роботи учнівського самоврядування школи за 2019-2020 навчальний рік, учні брали участь у заходах:«Свято Знань», День міста, День Учителя, «Посвята у першокласники», «Чудова сімка» для учнів 4-х класів, Новорічному концерті для учнів 5-11 класів, заходах, присвячених Міжнародному жіночому дню.

Члени учнівського самоврядування закладу надавали допомогу в організації та проведенні виставок: до Дня міста, Дня Вчителя, Нового року.

Брали участь у проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності(конкурс малюнків, плакатів, класні години для молодших школярів); провели акцію на тему: «Молодь проти СНІДу»; опитування «Чи маєш ти шкідливі звички?» серед учнів школи; класні години, гру-подорож з казковими героями «До країни Права» для учнів молодших класів в рамках місячника правових знань.

Члени міського Парламенту дітей Чорноіван Яна та Плис Яна брали участь у тренінгах по спілкуванню, виявленню лідерських якостей, засіданнях та сесіях міського Парламенту дітей, також взяли участь у форумі «»Молодь обирає майбутнє» з депутатами міськради, представниками громадських організацій; квесті «Булінг – прояв агресії чи слабкості?» та були нагороджені грамотами за участь.

Також взяли участь у конкурсі малюнків «Давай дружити!», метою якого було виховання толерантного ставлення до людей з інвалідністю. 5 учнів закладу посіли І та ІІ місця в цьому конкурсі.

Під час дистанційного навчання в умовах карантину члени учнівського самоврядування взяли участь у флешмобі «Смайлик» до Дня гумору, флешмобі до Дня здоров’я «Мрій-дій», флешмобі «Скажи вірусу – ні! Одягни маску!», челенджі «Пасхальний кролик» до Великодня, зняли відеоролик про необхідність користування антисептиком для профілактики коронавірусу, челенджі до Всесвітнього Дня книги, сімейному челенджі до 75 річниці Перемоги над нацизмом «Історія поколінь», флешмобі до Дня матері, флешмобі до Дня вишиванки, онлайн- челенджі «За що я дякую пожежним».

Протягом навчального року проводились засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо пов’язані з роботою комісій.

В умовах карантину була створена група «Учнівське самоврядування» у мережі Viber, за допомогою якої відбувалось спілкування з активом учнів закладу.

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування у 2019-2020 року можна визнати задовільною.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню було: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, адаптація до дистанційного навчання та спілкування в умовах карантину.

У наступному навчальному році планується вдосконалити ефективність роботи, розширення повноважень учнівського самоврядування, залучення більшої кількості учнів до активної роботи, враховуючи умови, в яких відбуватиметься   виховна робота та навчальний процес.

Компетентнісний підхід у роботі учнівського самоврядування

1.   Вибори Голови Ради учнівського самоврядування. Визначення активу школи.

2.      Створення творчих груп за інтересами та відповідно до напрямків роботи.

3.      Здійснення самоврядування, проведення днів самоврядування.

4.      Залучення учнів до підготовки заходів виховного характеру.

5.      Надання допомоги тим, хто її потребує.

6.      Проведення спортивних та сімейних заходів.

7.    Проведення зустрічей з цікавими людьми.

8.    Проведення акцій «Милосердя».

9.    Проведення анкетування.

10.    Проведення конкурсів, змагань.

11.    Організація волонтерських груп.

12.    Здійснення співпраці з бібліотекою.

13.    Проведення зустрічей із співробітниками правоохоронних органів,       служби охорони здоров’я, із працівниками центру зайнятості, профорієнтаційна робота.

14.    Проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя».

15.    Залучення учнів до участі в заходах предметних тижнів, у олімпіадах.

16.    Проведення творчих конкурсів(пісенних, малюнків, газет, саморобок), виставок творчих робіт.

17.    Сприяння виявлення та розвитку творчого потенціалу кожного учня. 

План роботи на І семестр 2020-2021 навчального року

 

Місяць

 

Тиждень

 

Заходи

 

Відповідальний

 

Підсумки

Відмітка про виконання
Серпень
8 3-4 Підготовка до зустрічі учнів в День знань в умовах карантину.

Заступник з ВР,

Пед. організатор

Сценарій  

Вересень

МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.

Олімпійський тиждень

9 1

Свято Першого Дзвоника.

День Знань.

Заступник з ВР,

Пед. організатор

   
9 2-3

Організація самоврядування в класах.

Класні керівники,

Пед. організатор

Збір даних по класах.  
9 2-3

Знайомство 5-тикласників із структурою та метою самоврядування

Пед. організатор

Відвідування класних годин  
9 2

Тиждень БЖД:

«Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!»

Класні керівники,

Пед. організатор

   
9 3- 4

Перевірка стану класних куточків та символіки

Пед. організатор

Блискавка  
9 4

Оформлення куточка самоврядування.

Пед. Організатор,

кл. керівники

Куточок  
9 2

Анкетування в класах «Моє цікаве дозвілля»

Кл. керівники,

пед. організатор

   
9 2

Селфі - фест до Дня краси «Краса починається з тебе» (09.09)

Пед. Організатор,

Учнівське самоврядування

   
9 3

Участь у міському конкурсі малюнка «Моє рідне місто».

Пед. Організатор,

вчитель. образотворчого мистецтва.

(За планом ЦМСПС)

   
9

4

Конкурс букетів та композицій з квітів «Осінній дивограй» (онлайн- 28-30.09)

Пед. Організатор,

Учнівське самоврядування

   
9 1-4 Співпраця з представниками позашкільних закладів, спортивних секцій, гуртків по залученню учнів в позаурочний час Пед. Організатор    
9 4 Організація волонтерського руху (створення волонтерських загонів по класах, планування їх роботи) Пед. Організатор    
9 4 (до 25.09.) Огляд-конкурс на кращий класний куточок та куточок державної символіки в класних кімнатах"Символи країни - як дзеркало народної душі»

Пед. Організатор,

Учнівське самоврядування

   
9 4 Засідання Ради учнівського самоврядування Пед. Організатор, активи класів    
9  

Олімпійський тиждень

Конкурс малюнків «Спорт-це життя»

Пед. організатор,

вчителі фізичного виховання

   
9 3

День батька (16.09) привітання для татусів (онлайн)

Кл. керівники

Пед. Організатор

   
9 4

Колективна творча справа «Голуб миру». Виготовлення голубів з паперу до Міжнародного Дня миру(21.09)

Флешмоб «Хай буде мир на всій Землі»

Пед. орг., учнівське самоврядування,кл. керівники 1-11 кл.    
9 4 Виховні години до роковин (79 років) трагедії в Бабиному Яру (29-30.09.1941 р.) – Уроки Голокосту – уроки толерантності» 27.09

Кл. керівники

Пед. Організатор

   

                           Жовтень

Місячник національного виховання

Місячник шкільної бібліотеки

10

Протягом року

Участь в сесіях міського Парламенту дітей

Пед. організатор

Наказ

 
10 05.10 Виставка вітальних листівок та газет до Дня працівників освіти

Пед. організатор

   
10 1-3 Створення та підготовка команди ерудитів, для участі у міських інтелектуальних іграх

Пед. організатор

Підбір запитань  
10 4

Участь учнів у міських інтелектуальних іграх

Пед. організатор

Підготовка бази запитань  
10 3

Виставка малюнків до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10)

Пед. організатор

   
10 1 КТС «Подаруй другові смайлик» (02.10)

Кл. керівники

1-4 кл., учнівське самоврядування

   
10 3 Засідання Ради учнівського самоврядування   Протокол  
10 4 Акції «Подаруй книгу бібліотеці» 26.10 Члени комісії освіти та навчання    
10 2-3 Акція «Збережи дерево» - збір макулатури Члени комісії праці та екології Блискавка  
10 3 Екологічні десанти «Наш двір – наша турбота»

Кл. керівники

Учнівське смоврядування

   
10 1

Відеозвернення до вчителів «Вклоніться, люди, вчителю своєму» з нагоди відзначення Дня працівника освіти.

02.10

Дрезналь І.Г., керівники гуртків, учнівське самоврядування    
10 4 Акція «Зірка пам’яті»

Пед. організатор

Волонтери класів

   
10 1-4 Проведення рейдів :«Твій зовнішній вигляд»; «Санітарний стан класу», «Хто спізнився?» Заступник з ВР, Богданова С.В., члени учнівського самоврядування    
10 1

Міжнародний день лікаря. Година спілкування «Люди в Білому»

Відеозвернення до лікарів «Дякую, лікарю» (05.10)

Кл. керівники,

учнівське самоврядування

   
10 01.10

Міжнародний день музики. Конкурс «Дитячий пісенний вернісаж - 2020» для учнів 1-4 класів

Вч. музики,

пед. організатор,

   
10 2

Благодійна акція до Дня Захисника України

(допомога воїнам ООС)

 

Пед. організатор, кл. керівники 1-11х класів, учнівське самоврядування    
10 1

Виставка учнівських малюнків «Моя земля – земля моїх батьків» (до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10.)

Пед. орг.,

кл. керівники

   

10

3

Акція «Зірка пам’яті».Участь в обласній благодійній акції «Щедрий врожай»

Волонтерські загони

Класні керівники

   

                                                     

Листопад

Місячник української писемності та мови

 

11 2 Проведення свята «Посвята у першокласники» Пед. Організатор, кл. керівники 1-х класів Сценарій  
11 1 Тиждень БЖД:«Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі!»(02-06.11) Пед. Організатор, кл. керівники 1-11х класів За окремим планом  

11

2

Організація акції «Люби українську»

Пед. Організатор, члени учнівського. самоврядування

   

11

2

Участь у міському конкурсі малюнків «Я хочу жити в чистому світі»

Педагог-організатор, кл. керівники

Згідно плану

ЦМСПС

 
11 1-4

Провести рейди:

«Твій зовнішній вигляд»;

«Санітарний стан класу»

 

Заступник з ВР, члени учнівського самоврядування

Пед. організатор

Блискавки  
11 1-4

Шкільний тур інтелектуальних ігор

(згідно графіка)

Пед.   організатор

База запитань  
11 2-3

Рейд з метою перевірки стану підручників.

(2- 4)

Бібліотекар, члени учнівського самоврядування Блискавка  
11 2 День привітань «Давайте говорити один одному компліменти» (до Міжнародного дня толерантності -13.11)

Пед. організатор, члени комісії дисципліни

Оголошення  
11 3 Засідання Ради учнівського самоврядування   Протокол  
11 4 День гідності та свободи (21.11). (за окремим планом) Виховний захід – «Революції, що нас змінили» Вч. історії, Пед. організатор,    
11 2 Шкільний фестиваль «Твої таланти, рідна школо!»

Зав.ДЮЦ

Пед. організатор

Сценарій  
11 4

Фотовернісаж «Природа навколо мене» (27.11)

Члени учнівського самоврядування    
11 3 Конкурс малюнку на тему: «Геть паління – ми здорове покоління» до Міжнародного дня відмови від паління (19.11) СПС, учнівське самоврядування, пед. організатор    

Грудень

Місячник морально – правового виховання

Всеукраїнський тиждень права ()

12 1 Акції волонтерської допомоги та доброчинності «Світло добра у моїй душі» до Міжнародного Дня людей з інвалідністю (03.12)

Пед. організатор, члени комісії дисципліни

Збір іграшок, речей, коштів

 
12 1

День Збройних Сил України (06.12)

Вітальний флешмоб «Збройні сили України — Слава, гордість, міць країни!» (04.12)

Педагог-організатор, кл. керівники, учн. самоврядування    
12 2

Пізнавально-розважальна гра «Чудова сімка» для учнів 4-х класів

Класні керівники 4-х класів, Богданова С.В.

Сценарій

 
12 3 День замовлень подарунків Діду Морозу.Конкурс на кращу новорічну іграшку «Сузір'я ялинкових прикрас» (до 18.12) Пед. організатор, члени учнівського самоврядування    
12 1-3 КВК на правову тематику для учнів 4 класів

Пед. організатор,

Члени комісії дисципліни та права

Сценарій  
12 1 Зустріч з волонтерами до Всесвітнього дня волонтерів (05.12) Відеозвернення до волонтерів. Пед. Організатор, члени волонтерського загону    
12 1 Конкурс плакатів «СНІД – загроза людства».

Пед. організатор,

Члени комісії дисципліни та права

   
12 4 Конкурс «Найкрасивіша сніжинка», «Врятуймо Ялинку на Новий рік» (конкурс плакатів) (до 24.12)

Пед. організатор,

члени комісії дозвілля, кл. керівники

   
12 2

Рейд по перевірці зовнішнього вигляду учнів та санітарного стану класів.

 

М/С школи, члени комісії праці та екології Підсумки рейду  
12 1

Засідання Ради учнівського самоврядування

 

Пед. організатор Протокол  
12 1

Конкурс малюнка «Я маю право» для учнів 1-5 класів

Пед. організатор    
12

Згідно графіка

УО

Участь у міському конкурсі «Найкращі прикраси для ялинки» Пед. організатор    
12 3-4 Підготовка та проведення свят Новорічно-Різдвяного циклу.«На порозі Новий Рік» Пед. Організатор, Зав.ДЮЦ.соц. педагог    
12 3-4

Конкурс «Прикрасимо заклад освіти своїми руками»

Члени учнівського самоврядування    
  1

Он-лайн конкурс відео робіт української пісні

«У пісні нашій – наша сила» (05.12)

Пед. орг, класні керівники    

12

2

Виставка малюнків до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС(14.12)