Аналіз роботи педагога-організатора за 2020-2021 навчальний рік

Posted in Педагог-організатор

 

02001jry-53fd-238x133.png

 

 

 

Аналіз роботи

педагога-організатора

за 2020-2021 навчальний рік

    

   Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, діяльність педагога-організатора у 2020-2021 навчальному році була направлена на реалізацію законів України «про Освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від з 01.10. 2011 року № 1243 та іншими нормативними документами; формування морально-духовної, життєво компетентної, творчої особистості, яка успішно реалізується, як громадянин, професіонал, набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток фізичної та духовної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для вирішення завдань розроблений план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання учнів відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентності здорового способу життя», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування та розвиток компетентності здорового способу життя через залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування».

         Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування, через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

      Основними функціями педагога-організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів.

Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану закладу.

Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини, на осмислення самовизначення у виборі професії.

  Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

                   Завдання виховної роботи реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними, справами через участь в органах учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально-корисної мети, індивідуальної і суспільної користі. В закладі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія дозвілля та відпочинку, комісія освіти та навчання, комісія спорту та здоров’я, комісія преси та інформації, комісія дисципліни, порядку та права, комісія праці та екології, комісія по роботі з молодшими школярами.

Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

   Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

З початку навчального року було продовжено роботу Ради учнівського самоврядування, головою якої є учениця 11 класу Плис Яна, – а заступником є Найко Ірина, учениця 10-А класу.

Діяло 7 комісій:

«Освіти та навчання»  

Голова комісії –Ніколаєнко Валерія – учениця 9 -Б класу.

Мета: організація інтелектуального розвитку дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів.

Завдання: організовувати виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагати учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

Команда ерудитів закладу взяла участь у міському асинхронному чемпіонаті з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та отримала грамоти.

Члени комісії допомагали у проведенні предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів, взяли участь у конкурсі авторських віршів.

У ІІ семестрі, з метою заохочення учнів 6-8 класів до навчання та позаурочної діяльності, було організовано та проведено місячник «Найкрутіший».

Переможців у номінаціях було нагороджено грамотами.

«Спорту та здоров’я».

Голова комісії –Миронченко Єлизавета, учениця 9-В класу.

Мета: заохочувати учнів до здорового способу життя.

Завдання: організація проведення змагань, спортивних свят, походів, екскурсій, подорожей.

Брали участь в спортивних змаганнях: спортивному квесті для учнів початкових класів, допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань, проведенні «Олімпійського уроку». З метою популяризації здорового способу життя організували та провели конкурс відеоробіт «Зимові розваги» серед учнів1-4 класів та фотоконкурс «Мій здоровий сніданок» серед учнів 5-11 класів.

«Дозвілля та відпочинку».

Голова комісії –Полякова Олександра, учениця 7-В класу.

Мета: організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їх художніх здібностей; брати участь у художньому оформленні школи; організовувати і проводити концерти, шоу-програми.

Члени комісії брали участь у проведенні свята Першого Дзвоника, селфі-фесті до Дня краси «Краса починається з тебе», онлайн фотоконкурсі «Природа навколо мене». До місячника української писемності та мови були проведені: вікторина «Говори українською», флеш-моб до Дня Гідності та Свободи, конкурс фото та відео привітань з Днем батька; фотконкурс «Щастя поруч»; акція «Прикрасимо школу своїми руками» до новорічних та різдвяних свят. Учні закладу взяли участь у он-лайн фотоконкурсі «Я і мій домашній улюбленець», привітанні педагогів закладу з Днем Учителя, з Міжнародним жіночим днем, проведенні Свята Останнього дзвоника.

Члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом навчального року.

«Дисципліни та порядку».

Голова комісії –Скорятін Володимир- учень 10-Б класу.

Мета: підтримка дисципліни у шкільному колективі учнів.

Завдання: контролювати чергування класів по школі; зовнішній вигляд учнів; спізнення на уроки спільно з соціально-педагогічною службою школи.

Члени комісії проводили акції по попередженню тютюнопаління серед школярів, оформленні виставок малюнків в рамках місячника морально-правового виховання, рейди по перевірці чергування по школі, стану класних куточків, куточків національної символіки, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату, провели правову вікторину для учнів 5,7,10 класів, акцію «Червона стрічка – символ розуміння» серед учнів школи до Дня боротьби зі СНІДом. Членами учнівського самоврядування був створений ролік про боулінг, а також правила для учнів закладу та оформили стенд.

«Преси та інформації».

Голова комісії –Овечко Даша, учениця 8-А класу.

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; висвітлення подій шкільного життя, роботи учнівського самоврядування.

Завдання: прес-центр об’єднує учнів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх на стенді учнівського самоврядування, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій, перевіряють стан класних куточків.

     Члени комісії брали активну участь: в оформленні виставок газет,плакатів, малюнків до свят, місячників, тижнів; проводили опитування на перервах «Як позбутися шкідливих звичок».

«Праці та екології»

Голова комісії – Христук Анна, учениця 11 класу.

Мета: організація рейдів по перевірці санітарного стану класів, перевірці стану підручників, організація заходів по благоустрою території школи, збору макулатури.

Завдання: контроль за станом підручників, чергуванням в класах.

Члени комісії здійснювали контроль за чергуванням в класах, перевіряли стан підручників у молодших школярів, перевіряли якість прибирання, провели у 1-11 класах інформаційні хвилинки та виготовили буклети, щодо сортування сміття; брали участь у підготовці команди закладу до участі у конкурсі екологічних агітбригад; сумлінно виконували свої завдання протягом навчального року, звітували на засіданнях Ради.

Комісія по роботі з молодшими школярами.

   Голова комісії –Данильченко Даша учениця 9-Б класу.

Мета:створення умов для відпочинку та розвитку молодших школярів на перервах та під час проведення класних годин.

Завдання:

Проведення цікавих перерв та вікторин, змагань, бесід.

Члени комісії проводили вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», провели акції «Хеппі Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика» та отримали від фонду «Щаслива лапа» подяки за активну підтримку безпритульних тварин; гру - подорож на правову тематику для учнів 3-х класів, вікторини з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, безпечної поведінки в інтернеті, на залізниці, на льоду, під час канікул; провели роз’яснювальну роботу серед молодших школярів, щодо необхідності сортування сміття.

Старостат

Голова старостату –Коваленко Тетяна – учениця 10-А класу

Мета:здійснення взаємозв’язку з класними колективами через старост.

Завдання: залучати активних учнів до участі в роботі учнівського самоврядування.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату, на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-А, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-Б, 9-В, 9-А, 10-А, 11 класів.

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є   Марущак Маргарита, учениця 9-В класу.

Члени волонтерського загону вітали ветеранів ІІ Світової війни, що проживають в мікрорайоні школи; проводили акції по збору речей, канцтоварів, іграшок та розподіляли їх між дітьми з малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий вівторок», допомагали дітям з обмеженими можливостями, які навчаються у закладі; збирали добровільні пожертвування, які були направлені на допомогу та підтримку важкохворих дітей; проводили екологічні акції «Збір використаних батарейок», «Збережи дерево», «Чисте місто»; брали активну участь у всеукраїнських акціях «Хеппі Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика», співпрацювали з ГО «100 відсотків життя» та Будинком дитини, куди передали речі, іграшки та канцтовари; до Великодніх свят організували та провели акцію «Подарунок для воїна».

Членів загону було нагороджено подякою за активну участь у Всеукраїнському конкурсі проектних ініціатив «Волонтерство: від усвідомлення до дії».

У рамках акції «Толерантність і реалії…» учнівське самоврядування провело інтерв’ю «Толерантність і сьогодення» під час якого учні, вчителі мали можливість висловити власну думку про значення слова «толерантність», організували «Скриньку побажань і пропозицій» з метою покращення організації навчально-виховного процесу Учні 5-х класів виготовили колажі до Дня толерантності.

Члени міського Парламенту дітей Плис Яна та Найко Ірина брали участь у тренінгах по спілкуванню, виявленню лідерських якостей, он-лайн засіданнях та сесіях міського Парламенту дітей. Заступниця голови учнівського самоврядування Найко Ірина взяла участь у конкурсі «Лідер року 2020» серед представників учнівського самоврядування міста та виборола грамоту Управління освіти в номінації «Винахідливий лідер».

Члени учнівського самоврядування закладу взяли участь у онлайн конференції «Права дитини в системі кримінального правосуддя», онлайн-челенджах «За що я дякую пожежним, лікарям, воїнам».

Протягом навчального року проводились засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо пов’язані з роботою комісій.

В умовах карантину продовжувала свою роботу група «Учнівське самоврядування» у мережі Viber, за допомогою якої відбувалось спілкування з активом учнів закладу.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню було: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, адаптація до дистанційного навчання та спілкування в умовах карантину.

У наступному навчальному році планується вдосконалення ефективності роботи, розширення повноважень учнівського самоврядування, залучення більшої кількості учнів до активної роботи, враховуючи умови, в яких відбуватиметься   виховна робота та навчальний процес.

                 Основною метою  у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

   Завдання на наступний рік:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;

- закріплення широких соціальних мотивів громадянського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі;

- врахування соціальних мотивів,  які стають більш диференційовані і дієві за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- формування  мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров’я, вироблення спільно з учителями – предметниками, батьками оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі;

- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

   -     координація роботи учнівського самоврядування.