Аналіз роботи ЦМО вчителів за 1 семестр 2017-2018 н.р.

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

analiz-indeksacii-statej-v-miralinks.jpg

Аналіз

роботи циклового МО вчителів-предметників

суспільно-гуманітарного циклу  у І семестрі

  2017-2018 навчального року

Члени шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу  у І семестрі   2017-2018 навчального року працювали  над виконанням програм культурного та духовного відродження держави. Тому творча діяльність учителів була спрямована на пошуки способів реалізації вимог та завдань, поставлених перед педагогами  Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту “, Законом „Про мови в Україні”, Державним стандартом  та рекомендаціями головного управління Міносвіти і науки України „Про вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії, правознавства”.

Діяльність ЦМО базувалася на таких засадах:

vкоординація навчальної, науково-методичної,  організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

vздійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії та правознавства;

vвтілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;

vобмін досвідом між членами ЦМО;

vпідготовка та затвердження методичних розробок, впровадження їх у практику роботи;

vпідтримання зв’язків із керівниками секцій МАН України (відділення української мови та літератури);

vпроведення зустрічей із творчою інтелігенцією та науковцями КДПУ

     ім. В.Винниченка;

vсистема роботи з обдарованими дітьми;

vдруковані роботи членів ЦМО;

vучасть у шкільних, міських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо.   Методичне об’єднання вчителів-філологів має у своєму складі

14 вчителів: 6 - української мови та літератури, 5 – зарубіжної літератури та 

 російської мови, 3- історії та правознавства. Всі вчителі  мають вищу освіту. З них учителі-методисти – 3, „старші вчителі” – 5, вчителі першої категорії – 3, вчителі вищої категорії – 9, вчителі другої категорії – 1, спеціаліст – 1, відмінник освіти України – 1.

ЦМО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу – це співдружність творчих особистостей із високим фаховим рівнем, про що свідчить результативність роботи: перемоги учнів у конкурсах, олімпіадах,

масова участь учнів у тижнях, місячниках, декадах гуманітарних наук тощо.

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили  найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;       

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком звязного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

      Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі  приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Всі члени ЦМО працювали над методичною проблемою „Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін”, яка перегукується із загальношкільною науково-методичною проблемою.

Обовязковим структурним елементом кожного засідання ЦМО була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розвязування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання, одержання вчителями інформації про досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в засіданнях за „круглим столом тощо.

      Члени ЦМО НВО № 20 Кіровоградської міської ради активно працювали протягом І семестру:  брали участь у міських семінарах-практикумах:  «Інновації у викладанні української мови та літератури в системі впровадження концепції «Нова українська школа» (вчитель Осаулець Л.В., «Вікторія-П»), «Застосування інноваційних методів навчання у формуванні правової компетентності старшокласників на уроках історії та правознавства» (вчитель Бондаренко О.А., НВО №31), «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання зарубіжної літератури та російської мови в аспекті впровадження концепції «Нова українська школа» (вчитель Брайченко Т.І., НВО №22), «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови та літератури в аспекті впровадження концепції «Нова українська школа» (вчитель Голик О.В., НВО №6) та майстер-класах:  «Інтеграція навчальних предметів в системі викладання зарубіжної літератури»  (вчитель Брайченко Т.І., НВО №22).

Давали  показові уроки в школі,  публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом,  готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп:

1.Використання Google і Microsoftу роботі вчителя української мови і літератури (вчитель Осаулець Л.В.). 

2. Літературне краєзнавство на уроках української словесності у 5-11 класах (вчитель Голик О.В.).

3. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

4. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

         Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.). Голик О.В. була членом журі міського та обласного (відбіркового) етапів конкурсу «Вчитель року – 2018» в номінації «Українська мова і література».

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2018 (вчитель Голик О.В.).

         Учитель Осаулець Л.В. взяла активну участь у Хмурівських читаннях і виступила на онлайн-конференції зі статтею «STEM-освіта в роботі вчителя української мови і літератури».

У педагогічних читаннях О.В.Сухомлинського взяли участь учителі української мови і літератури - Осаулець Л.В. «Застосування педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського на уроках української літератури» та Демешко К.С. «В.О.Сухомлинський і актуальні проблеми сучасної школи».

Демешко К.С. підготувала виступ на січневу конференцію - «Забезпечення профільної та допрофільної освіти засобами навчальної літератури».

Голик О.В. була учасником обласної літературно-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Яра Славутича і виступила з доповіддю «Рання поезія «Жар-птиця» як поетична візитівка Яра Славутича». Також презентувала науково-методичне видання «Яр Славутич: шкільна парадигма», автором якого вона є.

 З членами ЦМО було проведено самотест «Шляхи розвитку», який показав, що в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнати себе і самовдосконалюватися як фахівець.

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах інтерактивної школи творчого вчителя (осіння сесія):

Голик О.В.

 1. Патріотичне виховання. Україна – є, була і буде!
 2. STEM-освіта.
 3. Розвиток емоційного інтелекту в Новій українській школі.
 4. Українська література. 8-9 класи. І.Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка».
 5. Українська література. Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української літератури.
 6. Українська мова і література. 10-11 класи. ЗНО 2018. Особливості підготовки до ЗНО з української мови. Морфологія. Синтаксис. Власне висловлення.
 7. Українська література. 10-11 класи. ЗНО 2018. Особливості підготовки до ЗНО з української літератури. Робота з текстом художнього твору. «Кольорова» хрестоматія.
 8. Патріотичне виховання. Україна – це я, це ти, це ми.
 9. Успіхи у навчанні.

Осаулець Л.В.

 1. Пробне ЗНО. Підготовка до ЗНО 2018.

Демешко К.С.

 1. Розвиток емоційного інтелекту в Новій українській школі.
 2. І.Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка».

 

Он-лайн курси:

Крупченко М.В.

 1. Критичне мислення для освітян.

Члени методичного об’єднання беруть активну участь і у загальноміських заходах: публічна лекція Володимира Панченка – професора Києво-Могилянської академії, народного депутата України Верховної ради першого скликання, громадського діяча (Голик О.В. та Осаулець Л.В.), творчий вечір української письменниці О.Забужко (Осаулець Л.В., Демешко К.С.), «ЛітФонтан» (зустріч із сучасними українськими дитячими письменниками),       зустріч учителів-словесників із Г.Д.Клочеком.  Говорили про проблеми сучасної літературної освіти з екскурсом до історії літературної освіти, про компетенції вчителя літератури у світлі Нової української школи, про теорію та мистецтво аналізу літературного твору 9Голик О.В., Осаулець Л.В.).

         Методична скарбничка шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу  у І семестрі   2017-2018 навчального року поповнилася новим  методичним посібником:

«Тарасова світлиця» (збірник переказів, навчально-дидактичний матеріал для учнів 5-11 класів). Автор – Голик О.В.

Протягом І семестру у фахових журналах були опубліковані методичні наробки вчителів:  

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

1. Голик О.В. «Святі чуття, закладені в молитву…» Гуманістичні мотиви поезій Т.Шевченка «Молитва» та Є.Маланюка «Молитва»: спроба зіставлення / Українська мова і література в школах України. - №6, 2017. – С.46-49.

2. Голик О., Яровенко Т. Штрихи до біографії Євгена Маланюка. Частина І. Роль театру в духовному світі Євгена Маланюка. На основі досліджень Л.Куценка. / Українська мова і література в школах України.  - №7-8, 2017.  – С. 84-87.

3. Голик О., Яровенко Т. Штрихи до біографії Євгена Маланюка. Частина ІІ. Феномен еміграційної поезії. Роль поета-патріота в суспільному житті. Поезія Євгена Маланюка «Біографія». / Українська мова і література в школах України.  - №10, 2017.  – С. 52-55.  

4. Голик О., Яровенко Т. Творча особистість Яра Славутича: шляхи осягнення. / Українська мова і література в школах України.  - №11, 2017.  - С. 39-43.

«Вивчаємо українську мову та літературу»:

5. Голик О., Яровенко Т. Євген Маланюк: шкільна парадигма. «Я волю полюбив державну», або «Життя, зіткане із «Переходів та ісходів». – Вивчаємо українську мову та літературу. - №19-21, липень, 2017. -  С.10-16.

6. Голик О. З Україною в серці. – Вивчаємо українську мову та літературу. - №19-21, липень, 2017.  - С.16-19.

«Хроніки задзеркалля»:

7. Голик О.В. «Наглядати й карати». Топос тюрми у творчості українських письменників: М.Коцюбинського й Г.Косинки. // Хроніки задзеркалля. - №9 (33), вересень, 2017. – С.13-21.

8. Голик О.В. У фокусі – державна мова // Хроніки задзеркалля. - №10 (34), жовтень, 2017. – С.2.

9. «А тюрм! А люду!.. Що й лічить!». Тюремні мотиви в українській малій прозі початку ХХ століття: психоаналітичний вимір героя та його еволюція (І.Франко «В тюремнім шпиталі», Леся Українка «Помилка» («Думки арештованого»), М.Коцюбинський «Perconagrata»). // Хроніки задзеркалля. - №11 (35), листопад, 2017. – С.23-26.

10. Голик О.В. «НАЙГЛИБШЕ БАЧИШ ТІЛЬКИ СЕРЦЕМ…» Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні «Дивак» Гр. Тютюнника та в казці-притчі «Маленький принц» А. Сент-Екзюпері. // Маранська І. А., Мінич Г. В. Компаративний аналіз у практичній діяльності вчителя української літератури (з досвіду роботи творчої групи): навчально-методичний посібник / І. А. Маранська, Г. В. Мінич. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С. 16-23.   

http://koippo.in.ua/arhiv/druk/267_15.pdf

Бачинська В.В.

1. Бачинська В.В. Організація та проведення практичних робіт з історії України (7 клас). / Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та правознавства (з досвіду роботи учителів історії та правознавства Кіровоградщини)» / укладачі Ю.В. Кравченко, Н.С. Черткова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – Частина ІІІ. – С. 6-18. 

http://koippo.in.ua/arhiv/druk/277_17.pdf

Конкурси, олімпіади

ХVIІІ Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені Петра Яцика

Відповідно до плану роботи ЦМСПС, навчального закладу, циклового методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу «01» листопада  2017 року відбувся І (шкільний) етап ХVIІІ Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

У конкурсі  взяло участь 114  учнів 5-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння  мовних  процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

114

11 5 1 1 1  
33 6 2 1 1  
13 7 1 1 1  
8 8 1 1 1  
20 9 1 1 2  
15 10 2 1 1  
13 11 1 2 1  
        Всього 9 8 8  

 

Переможцями і призерами  конкурсу визнані такі учні:

5 клас І місце  Тикул Михайло 5-А клас (36 б.)

ІІ місце Овечко Дар’я  5-А клас  (31 б.)

ІІІ місце Зорєва Юлія 5-А клас (30 б.)

6 клас          І місце  Матвієнко Богдан 6-Б (25,5 б.)

           І місце  Чуприна Євген 6-А (25,5 б.)

ІІ місце  Щирбул Ірина 6-Б (23,5 б.)

ІІІ місце   Чепікова Анна 6-Б (23 б.)

7 клас          І місце Коваленко Тетяна 7-В (22,88 б.)

ІІ місце Франчук Марія 7-В (21,74 б.)

ІІІ місце Головань Софія 7-В (21,6 б.)

8 клас          І місце   Гудим Ангеліна 8-А (38,0 б.)

ІІ місце Голік Дар’я  8-В (31,5 б.)

ІІІ місце Подлєсна Леся 8-В (28,0 б.)

       9 клас          І місце Лещук Денис 9-Б (28,69 б.)

ІІ місце  Бондаренко Поліна 9-А (27,36 б.)

ІІІ місце  Солонченко Наталія 9-А (25,14 б.)

ІІІ місце Чорноіван Яна 9-А (25,25 б.)

   

 10 клас     І місце  Ауліна Марина 10-Б (31 б.)

                   І місце Гапішко Вікторія 10-Б (31 б.)

ІІ місце  Міліціян Аліна 10-Б (30,5 б.)

ІІІ місце Горбань Анастасія 10-Б (29,5 б.)

     11 клас   І місце Кісенко Олексій 11-А (31,5 б.)

ІІ місце Клименко Єгор 11-А (30 б.)

ІІ місце Речинський Олександр 11-А (30 б.)

ІІІ місце Федоренко Ілля 11-А (27 б.)

Міжнародний мовно-літературний конкурс  учнівської молоді імені Тараса Шевченка

«09» жовтня 2017 року у комунальному закладі «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» проводився  І (шкільний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

         Конкурс проведено на належному організаційному та методичному рівнях.

         У І (шкільному) етапі конкурсу взяло участь 57 учнів, що свідчить про активізацію роботи з даного питання серед обдарованої молоді в навчальному закладі.

         Учням були запропоновані теми творчих робіт, які відповідають віковим особливостям учасників конкурсу.

         Роботи учнів відповідають умовам конкурсу, відзначаються нестандартністю викладу думок, яскравістю мовлення, актуальністю, стильовою єдністю. Тематика творчих робіт звернена до Т.Шевченка, його творчості і долі, а також спрямована на духовні цінності, історичне минуле,

майбутнє, народ.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

57

5 5 1 1 1  
10 6 1 1 1  
7 7 1 1 1  
8 8 1 1 1  
7 9 1 1 1  
14 10 1 1 1  
6 11 1 1 1  
        Всього 7 7 7  

Згідно з рішенням оргкомітету та журі І (шкільного) етапу конкурсу переможцями стали учні, які набрали найбільшу кількість балів:

з/п

Назва роботи ПІ учня Клас ПІ учителя
1. Мій улюблений твір Тараса Шевченка Овечко Дар’я 5-А Сащенко С.А.
2. Вогонь Шевченкового слова Щирбул Ірина 6-Б Голик О.В.
3. Минуле, сучасне і майбутнє України у творах Т.Шевченка Смаглюк Марія 7-В Демешко К.С.
4. Слава Шевченкова – слава України Гуйван Іван 8-А Фадєєва Н.В.
5. Життя Т.Шевченка – це подвиг, перед яким я схиляюся Виповська Анастасія 9-А Голик О.В.
6. «Учітеся, читайте, і чужому научайтесь й свого не цурайтесь…» Міліціян Аліна 10-А Фадєєва Н.В.
7. Актуальність творів Тараса Шевченка

Кісенко

Олексій

11-А Осаулець Л.В.

        Рішенням журі І (шкільного) етапу конкурсу на ІІ (міський) етап від навчального закладу направили учня 11-А класу Кісенка Олексія.

Українська мова і література

Відповідно до наказу МОНУ від 19.08.2016 року №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 11 жовтня 2016 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 41 учень 7-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

41

11 7 1 1 1  
8 8 1 1 1  
5 9 1 1 1  
5 10 1 1 2  
12 11 1 1 1  
           
           
        Всього 5 5 6  

 

        Переможцями і призерами олімпіади з української мови визнані такі учні:

        7 клас        І місце – Смаглюк Марія, 7-В клас (34 б.)

                          ІІ місце – Уксюзова Діана, 7-В клас (31 б.)

                          ІІІ місце – Шепель Наталія, 7-В клас (29 б.)

        8 клас        І місце –Гудим Ангеліна, 8-А клас (39,5 б.)

                          ІІ місце – Гаращенко Євгенія, 8-А клас  (20 б.)

                          ІІІ місце – Золотухіна Анастасія, 8А клас (18,5 б.)

        9 клас        І місце – Лещук Денис, 9-Б клас (24 б.)

                          ІІ місце – Криця Анна, 9-А клас (15,5 б.)

                          ІІІ місце – Виповська Анастасія, 9-А клас (14 б.)

        10 клас      І місце – Горбань Анастасія, 10-Б клас (24,75 б.)

                          ІІ місце – Міліціян Аліна, 10-Б клас (24,5 б.)

                          ІІІ місце – Перевєрзєва Анна, 10-Б клас (16.75 б.)

        11 клас      І місце – Кісенко Олексій,11-А клас (33,5 б.)

                          ІІ місце – Клименко Єгор, 11-А клас (24 б.)

                          ІІІ місце –  Данельська Руслана, 11-А клас (22,7 б.)

 

Правознавство

Відповідно до наказу МОНУ від 19.08.2016 року №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 12 жовтня 2016 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з правознавства. 

В олімпіаді взяло участь 12 учнів 9-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі  олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

12

   
5 9 - 1 1  

4

10 - - 2  
3 11 1 - 1  
           
             
    Всього 1 1 4  

Переможцями стали:

Кісенко Олексій – І місце, учень 11-А класу

Криця Анна – ІІ місце, учениця 9-А класу

Трохименко Сергій – ІІ місце, учень 10-Б класу

 

Історія

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році та наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації в навчальному закладі відбувся І етап (шкільний) олімпіади з історії. 

В олімпіаді взяли участь  учні  8-11-х класів. Аналіз робіт показав, що школярі вільно оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, аналізують, порівнюють та узагальнюють матеріал, спираючись на вивчене. Роботи показали достатній рівень сформованості предметних компетенцій. Учні успішно виконали тестові завдання, завдання на знання фактологічного матеріалу, закони життя у визначену історичну епоху тощо.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі  олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

23

   
5 8 1 1 1  

6

9 1 1 2  
4 10 - - 1  
8 11 1 1 2  
             
    Всього 3 3 6  

Переможцями стали:

Голік Дар’я – І місце, учениця 8-В класу

Чорноіван Яна – І місце, учениця 9-А класу

Ходіневич Карина – ІІ місце, учениця 10-А класу

Кісенко Олексій – І місце, учень 11-А класу

Російська мова і література

04 жовтня 2016 року у школі  відбувся І (шкільний) етап олімпіади з російської мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь  26  учнів 9-11 класів. Аналіз робіт показав, що школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння літературних процесів, аналізують мовну та мовленнєву інформацію, порівнюють та узагальнюють мовні та літературні явища, діяльність письменників, спираючись на набуті знання.

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

18

12 9 1 2 1  
5 10 1 - -  
4 11 1 1 1  
           
           
           
           
        Всього 3 3 2  

Переможцями і призерами олімпіади з російської мови та літератури визнані такі учні:

        9 клас        І місце – Солонченко Наталія (38 балів), 9А клас

                          ІІ місце – Криця Анна (35 балів), 9А клас

                            ІІ місце –Чабаненко Олександра  (35 балів), 9А клас

                          ІІІ місце – Чорноіван Яна (33,5 балів), 9А клас

                         

        10 клас      І місце – Таран Олександра (31 бал), 10-Б клас

                          ІІ місце –  ----

                          ІІІ місце – ----

        11 клас      І місце – Кісенко Олексій (55 балів), 11-А клас

                          ІІ місце –  Речинський Олександр (40 балів), 11-А клас

                          ІІІ місце – Клименко Єгор (39 балів), 11-А клас

Такий творчий підхід до роботи вчителів дав плідні результати:

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

(за І семестр 2017-2018 навчального року)

ПІБ учителя ПІБ учня Місце Клас Назва конкурсу, олімпіади
(рівень)
Голик О.В. Щирбул Ірина

ІІ (місто)

6-Б Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднайтеся ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням
Голик О.В. Криця Анна І (область) 9-А Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднайтеся ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням
Голик О.В. Криця Анна

ІІ (місто)

9-А Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднайтеся ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням
Демешко К.С. Смаглюк Марія ІІІ (місто) 7-В Міська олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. Кісенко Олексій ІІ (місто) 11-А Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської творчості імені Т.Шевченка
Зубко С.П. Кісенко Олексій ІІ (місто) 11-А Міська олімпіада з історії

 

 

Результативність участі учнів школи

в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури,

зарубіжної літератури, історії, правознавства

(за І семестр 2017-2018 навчального року)

з/п

Предмет Рівні
місто область всеукраїнський
1. Українська мова та література

4

1

-

2. Зарубіжна література

-

 

-

 

-

3. Російська мова - - -
3. Історія 1 - -
  Всього: 6 5 1 0

   

    Уже традиційно в НВО №20 під час Місячника української писемності та мови були проведені заходи: «Поетичний вернісаж» (конкурс читців поезії), урок-гра «Мова калинова», урок-квест «Ой яка чудова українська мова!», інформаційні хвилинки «Плекаймо рідну мову!», інтелектуальні ігри, виховні години, вікторини, години спілкування, тематичні виставки, конкурси на кращу стіннівку тощо. Цікавим було проведення загальношкільного свята «Мужай, прекрасна наша мово!».

Таким чином, проведена робота сприяє усвідомленню педагогами життєвої необхідності оволодіння державною мовою, посилює розвиток та виховний потенціал української мови, що позитивно впливає на формування національної свідомості дітей, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, сприяє пропаганді та утвердженню української мови як державної.

Учні НВО №20 активно готуються до участі у Всеукраїнських українознавчих  та історичних  конкурсах: «Лелека», «Патріот», «Соняшник», які проводитимуться у лютому та березні 2018 року. Заявки та всі документи оформлені та надіслані до оргкомітетів.

Школярі взяли участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць»

(Криця Анна, учениця 9-А класу, вчитель Голик О.В. та Кісенко Олексій, учень 11-А класу, вчитель Осаулець Л.В.).

         Брали участь у проведенні Літературного салону, присвяченому Ю.Яновському (учениця 7-В класу Найко Ірина підготувала художню декламацію поезії Ю.Яновського «Я пам’ятаю осінь…» (учитель Демешко К.С.).

         Члени ЦМО також брали активну участь протягом І семестру у фахових конкурсах:  у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект (вчитель Голик О.В.). Підсумки конкурсу будуть підведені у лютому 2018 року до Міжнародного дня мови.

Протягом семестру велася робота з питань вивчення і впровадження досвіду роботи кращих учителів. Члени ЦМО вивчали досвід таких педагогів:

Гузь О., Ревнівцевої О.В., Качур В.В., Ткаченко Г.О.,  Білявської Л.В. та ін.

         Навчальні програми за І семестр було виконано згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також методичним рекомендаціям.

         Слід зазначити, що порівняно з І семестром минулого навчального року покращилася результативність роботи вчителів російської мови і зарубіжної літератури: активізувалася позакласна робота, участь у конкурсах та олімпіадах, рівень навченості учнів школи.

Атестацію педагогів ЦМО вчителів нашої школи розглядає в єдиному комплексі з роботою з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Всі педагоги, які атестуються у цьому навчальному році, своєчасно пройшли курси при КОІППО ім. В.О.Сухомлинського (Осаулець Л.В., Демешко К.С.).

Незважаючи на плідні результати, членам ЦМО необхідно звернути увагу на роботу з обдарованою молоддю та учнями, яким важко дається навчальний матеріал. З цією метою потрібно запланувати  такі заходи: індивідуальну роботу з учнями, консультації, взаємодопомогу (учень - учневі), залучення до роботи в МАН (спеціалізація – суспільно-гуманітарні дисципліни), участь у конкурсах, олімпіадах тощо.