Аналіз роботи циклового МО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

.jpg

 

 

Аналіз

роботи циклового МО вчителів-предметників

суспільно-гуманітарного циклу

у 2019-2020 навчальному році

Члени шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році працювали над виконанням програм культурного та духовного відродження держави. Тому творча діяльність учителів була спрямована на пошуки способів реалізації вимог та завдань, поставлених перед педагогами Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту “, Законом „Про мови в Україні”, Державним стандартом та рекомендаціями головного управління Міносвіти і науки України „Про вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії, правознавства”.

Діяльність ЦМО базувалася на таких засадах:

vкоординація навчальної, науково-методичної, організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

vздійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії та правознавства;

vвтілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;

vобмін досвідом між членами ЦМО;

vпідготовка та затвердження методичних розробок, впровадження їх у практику роботи;

vпідтримання зв’язків із керівниками секцій МАН України (відділення української мови та літератури);

vпроведення зустрічей із творчою інтелігенцією та науковцями КДПУ

     ім. В.Винниченка;

vсистема роботи з обдарованими дітьми;

vдруковані роботи членів ЦМО;

vучасть у шкільних, міських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо.   Методичне об’єднання вчителів-філологів має у своєму складі

14 вчителів: 7 - української мови та літератури, 4 – зарубіжної літератури та

російської мови, 3- історії та правознавства. Всі вчителі мають вищу освіту. З них учителі-методисти – 3, „старші вчителі” – 5, вчителі першої категорії – 3, вчителі вищої категорії – 9, вчителі другої категорії – 2, відмінник освіти України – 1.

ЦМО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу – це співдружність творчих особистостей із високим фаховим рівнем, про що свідчить результативність роботи: перемоги учнів у конкурсах, олімпіадах,

масова участь учнів у тижнях, місячниках, декадах гуманітарних наук тощо.

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;      

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком звязного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

     Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Всі члени ЦМО працювали над методичною проблемою „Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін”, яка перегукується із загальношкільною науково-методичною проблемою.

Обовязковим структурним елементом кожного засідання ЦМО була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розвязування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання, одержання вчителями інформації про досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в засіданнях за „круглим столом тощо.

     Члени ЦМО НВО № 20 Кіровоградської міської ради активно працювали протягом навчального року : брали участь у міських семінарах-практикумах: «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови і літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (вчитель Фадєєва Н.В., СЗОШ №14), «Інтеграція навчальних предметів в системі викладання української мови та літератури в умовах реалізації нової програми» (Голик О.В.) (гімназія №9), "Сучасні твори: як зацікавити учня сучасною літературою" (Осаулець Л.В., КОІППО);

навчально-методичних семінарах для старших екзаменаторів: «Організація перевірки закритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт ЗНО-2020» Голик О.В.),

майстер-класах: «Соціально-психологічні аспекти викладання історії в 9-10 класах» (вчителі Зубко С.П., Бачинська В.В., СЗОШ №14, НВО №34), «Література рідного краю» (Голик О.В., Осаулець Л.В.) (м. Новоукраїнка).

Усеукраїнському «круглому столі»: «Інноваційні технології у вивченні творчості Тараса Шевченка в школі» (Голик О.В.) (педуніверситет).

Усеукраїнських онлайн-конференціях: «Учені НАПН України – українським учителям», «Формування ключових компетенцій і навичок. Підготовка до навчального року: поради, ідеї та досвід», «Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та підходи» (вчитель Голик О.В, Сащенко С.А.), «Формування ключових компетентностей і навичок учнів», «Проєктні методи навчання» (Сащенко С.А., Голик О.В.). «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» (Крупченко М.В.).

Всеукраїнських антикризових онлайн-марафонах від MCFR: «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири», «Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід» (Крупченко М.В.).

Усеукраїнському EdFest -2020/ Next "Досягайте більшого з кращими" (місто Хмельницький, Бондаренко О.А., Бачинська В.В.).

І Міжнародній он-лайн конференції: «Сучасна освіта: складаємо пазли» (Голик О.В.)., були учасниками міської серпневої інструктивно-методичної наради «Загальна середня освіта – основа суспільного розвитку»: Голик О.В., Сащенко С.А, Бачинська В.В., Колосова С.О., Осаулець Л.В. (НВО №16), Усеукраїнських онлайн-марафонах «Протидія вигорянню педагогів», «НУШ: Починаєм навчальний рік впевнено» (Голик О.В.), активно співпрацювали в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово», «Лінгвістичні смаколики» тощо.

Давали показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень):

1. Літературне краєзнавство на уроках української словесності у 5-11 класах (Голик О.В., Осаулець Л.В.).

2. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

3. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (Ратушна О.М.).

4. Школа творчого менторства, тьюторства (Голик О.В., Осаулець Л.В.).

         Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2020 (вчитель Голик О.В.).

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах:

Голик О.В.

 1. Сучасна українська література в сучасній українській школі (1 година).
 2. ЗНО з української літератури: секрети успішної підготовки (1 година).
 3. Як у школі сформувати систему забезпечення якості освіти (1 год. 17.08.19).
 4. Безпека дітей та протидія булінгу в освітньому середовищі (2 години).
 5. Сертифікація: підсумки 2019 та плани на 2020 (1 година).
 6. Освітнє середовище Нової української школи (1,5 годин 04.06.19).
 7. Як запобігти булінгу в школі: формуємо системний підхід (1 год. 07.11.19).
 8. Національний вебінар МОН з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
 9. Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять.
 10. Впровадження інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина Школа» (блок «Дистанційна освіта»).

Осаулець Л.В.

-       

Дума Н.В.

 1. Вибір теми проєктів і досліджень для учнів.

Терпак О.В.

 1. Мініпроєкт як альтернатива звичайним домашнім завданням (16.12.19,

2 год.)

 1. Ефективна взаємодія вчителя і асистента - складова успіху роботи в інклюзивному класі (30.01.20, 2 год).
 2. Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину (23.03.20, 2 год).
 3. Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину (30.03.20, 2 год).

Сащенко С.А.

 1. Мнемотехніка та інфографіка – сучасний інструмент для запам’ятовування.
 2. Інструментарій для інтерактивного наповнення уроку.
 3. Вебінар вчителя зарліт Гузь О.О. - 6 годин,
 4. Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» на платформі "На урок" - 13 годин,
 5. Вебінар Н. Немировської - 5 годин та ін.

Крупченко М.В.

 1. Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення.
 2. Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу.
 3. Національний вебінар МОН з питань підвищення кваліфікації педпрацівників ЗЗСО (18.03.2020).
 4. Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину (30.03.2020) .
 5. Забезпечення безперервного навчання під час карантину за допомогою онлайн-олімпіад (01.04.2020).
 6. Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання.

Ратушна О.М.

 1. "Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети"

(2 години, 24.11.2019).

 1. "Хто вони: діти з особливими освітніми потребами?"

(2 години, 27.11.2019).

 1. "Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв'язку" (2 години, 13.05.2020).

Бондаренко О.А.

 1. Інклюзивна освіта (15 квітня 2020 рік, 2 години).
 2. "Ефективна взаємодія в освіті: тріада "батьки-учні-вчителі" - як побудувати спілкування", травень 2020, 13 годин).

Он-лайн курси (освітні платформи «Прометеус», «ЕdEra», «ВУМ», курси та дистанційні курси КОІППО ім. В.Сухомлинського, тренінги):

 

Голик О.В.

 1. Права людини в освітньому просторі (10 годин 09.06.19).
 2. Українська за 27 уроків (0 год. 12.05.20)
 3. Наука про навчання. Що має знати кожен учитель. (20 годин 15.04.20).

Крупченко М.В.

1.Використання карт знань в практичній діяльності педагога.

2. Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних.

3. Як не спійматися на гачок, або критичне оцінювання ресурсів Інтернету.

4. Формування оцінювання – оцінювання для розвитку.

5. «4 кроки до здорового харчування» (сертифікат)

 

Осаулець Л.В.

 1. Курси підвищення кваліфікації "Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання освітніх технологій викладання української мови і літератури." (30 год.)

Сащенко С.А.

 1. Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО «Стратегії роботи з текстом» (18 березня 2020, 8 год.).

Дума Н.В.

 1. Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови. Піднапрям: «Розвиток фахових методик та технологій викладання зарубіжної літератури» (30 год. 06 квітня - 10 квітня).

Бачинська В.В.

1.Усеукраїнський EdFest -2020/ Next "Досягайте більшого з кращими" (місто Хмельницький, лютий 2020, 12 годин).

Ратушна О.М.

1.Права людини в освітньому просторі (10 годин, 08.12.2019).

2. Наука про навчання: що має знати кожен вчитель?

3. Наука про навчання: що має знати кожен вчитель? (20 годин, 24.11.2019).

Фадєєва Н.В.

 1. Створення онлайнових інтерактивних вправ.
 2. Організація дистанційного навчання за допомогою сервісу GoogleClassroom.
 3. Як спланувати навчальний проєкт.
 4. Google Classroom від А до Я ( Олег Стечкевич). (Без сертифіката).
 5. Карантин: онлайн - сервіси для вчителя (платформа Дія. Цифрова освіта).

Бондаренко О.А.

1.Усеукраїнський EdFest -2020/ Next "Досягайте більшого з кращими" (місто Хмельницький, лютий 2020, 12 годин).

2. Курси підвищення кваліфікації учителів освітньої галузі при КОІППО «Суспільствознавство» (грудень 2019 рік, 108 годин).

Практичні інтенсиви

 

Голик О.В.

Члени методичного об’єднання беруть активну участь і у загальноміських заходах:

Ратушна О.М. була членом журі міського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Зарубіжна література».

Осаулець Л.В. брала активну участь у фестивалі використання мультимедійних засобів навчання «Розумна дошка».

Осаулець Л.В. та Демешко К.С. працювали в освітньому хабі «Форум сучасних викладачів «Освіта 3.0» (СЗОШ №6).

Осаулець Л.В. та Голик О.В. були учасниками заходу «Чому потрібен новий український правопис? (Книгарня «Є»).

Заходи обласного рівня:

        Голик О.В. брала участь у радіопередачі «Кропивницький як бренд. Марко Лукич у Бобринецькому краї».

Крупченко М.В. була учасником Афілійованого mini-EdCampу у с. Первозванівці «Проєктна діяльність. Електронні ресурси в організації навчання. Інклюзивне навчання».

Голик О.В. була членом апеляційної комісії за структурою предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід з української мови ЦДПУ ім. В.Винниченка.

Заходи всеукраїнського рівня:

Бондаренко О.А. та Осаулець Л.В. були учасниками проєкту «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність».

Голик О.В. брала участь у всеукраїнському «круглому столі» «Інноваційні технології у вивченні творчості Тараса Шевченка в школі» (педуніверситет).

Протягом 2019-2020 н.р. у фахових журналах були опубліковані методичні наробки:

 

ДРУКОВАНІ РОБОТИ

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

1. Голик О.В. «Коли б усі одурені прозріли…». В Симоненко «Казка про Дурила» - оригінальний твір про долю українського народу в умовах тоталітарного режиму / Українська мова і література в школах України. - №9, 2019. – С.33-36.

2. Голик О.В. Фрески про любов, або Велика драма війни / Українська мова і література в школах України. - №10, 2019. – С.31-35.

3. Голик О.В. Світле вітання життю. Творчість Є. Плужника / Українська мова і література в школах України. - №11, 2019. – С.38-41.

4.Голик О.В. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Особливості фольклоризму у літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича / Українська мова і література в школах України. - №12, 2019. – С.37-41.

5.Голик О.В. Почуття, навіяні музикою. М.Рильський «Шопен». Безсмертя великих художніх витворів людського генія / Українська мова і література в школах України. - №1-2, 2020. – С.57-60.  

6. Голик О.В. О.Кобилянська «Impromtufhantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України

- №1-2, 2020. – С.74-77.

7. Голик О.В. Юрій Яновський. «Майстер корабля»: роман-містифікація, динамічний, модерний сюжет, умовність фабули, зміщення часопростору / Українська мова і література в школах України - №3, 2020. – С.50-53.

8. Голик О.В. «Життя, укладене в музику». О.Кобилянська «Фантазія-експромт». Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №4, 2020. – С.46-48.

До методичної скарбнички вчителі-предметники підготували такі матеріали:

 1. Голик О.В. Навчально-методичний посібник «Вивчення творчості В.Стефаника у загальноосвітній школі».
 2. Фадєєва Н.В. Розвивальні заняття на уроках української мови.

3. Дума Н.В. Посібник з досвіду роботи "Метод проєктів як засібформування життєвої компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури".

4. Бондаренко О.А. Виступ на педагогічній раді "Навчання медіаграмотності на уроках історії".

5. Бачинська В.В. Робота з історичними джерелами.

6. Сащенко С.А. Опис досвіду роботи, розробки уроків, статтю з досвіду роботи на січневу інтернет-конференцію.

Конкурси, олімпіади

ХХ Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені Петра Яцика

Відповідно до плану роботи ЦМСПС, навчального закладу, циклового методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу «29» жовтня 2019 року відбувся І (шкільний) етап ХІХ Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

У конкурсі взяло участь 75 учнів 5-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

75

16 5 1 1 2  
11 6 1 1 1  
14 7 1 1 1  
15 8 1 1 2  
10 9 1 1 1  
15 10 1 2 2  
10 11 1 1 1  
       Всього 7 8 10  

 

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка

«01» листопада 2019 року у комунальному закладі «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» проводився І (шкільний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

         Конкурс проведено на належному організаційному та методичному рівнях.

         У І (шкільному) етапі конкурсу взяло участь 35 учнів, що свідчить про недостатню роботу з активізацію даного питання серед обдарованої молоді в навчальному закладі.

         Учням були запропоновані теми творчих робіт, які відповідають віковим особливостям учасників конкурсу.

         Роботи учнів відповідають умовам конкурсу, відзначаються нестандартністю викладу думок, яскравістю мовлення, актуальністю, стильовою єдністю. Тематика творчих робіт звернена до Т.Шевченка, його творчості і долі, а також спрямована на духовні цінності, історичне минуле, майбутнє, народ.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

35

13 5 1 2 1  
- 6 - - -  
6 7 1 1 1  
8 8 1 1 1  
0 9 - - -  
8 10 - 1 1  
0 11 - - -  
       Всього 3 5 4  

 

   Рішенням журі І (шкільного) етапу конкурсу на ІІ (міський) етап від навчального закладу направили ученицю 9-В класу (переможницю минулого року).

 

Українська мова і література

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  
  13 7 1 1 1  
30 8 1 1 1  
11 9 1 1 1  
8 10 1 1 1  
12 11 1 1 1  
           
           
       74 Всього 5 5 5  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 08 жовтня 2019 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 74 учні 7-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

 

Правознавство

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

3

74

3 9 1 1 1  
0 10 - - -  
0 11 - - -  
           
           
           
           
       3 Всього 1 1 1  

 

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 04 жовтня 2019 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з правознавства.

В олімпіаді взяло участь 3 учні 9-х класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння правових процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

Історія

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

15

8 8 1 1 1  
5 9 1 1 1  
2 10 1 1 -  
0 11 - - -  
           
           
           
  15 Всього 3 3 2  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 08 жовтня 2019 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з історії.

В олімпіаді взяло участь 15 учнів 8-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

 

Російська мова і література

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

25

13 9 1 1 1  
7 10 1 1 1  
5 11 2 1 1  
           
           
           
           
       25 Всього 4 3 3  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 04 жовтня 2019 року у школі відбувся І (шкільний) етап олімпіади з російської мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 25 учнів 9-11 класів. Аналіз робіт показав, що школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння літературних процесів, аналізують мовну та мовленнєву інформацію, порівнюють та узагальнюють мовні та літературні явища, діяльність письменників, спираючись на набуті знання.

Учні показали середній та достатній рівні сформованості предметних компетенцій. Разом з тим, деякі учасники мають труднощі із завданнями, метою яких є цілісний аналіз віршованих та прозових творів.

Такий творчий підхід до роботи вчителів дав плідні результати:

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

(за І семестр 2019-2020 навчального року)

 

ПІБ учителя Місце Клас Назва конкурсу, олімпіади
(рівень)
Голик О.В. ІІ (місто) 8-Б Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднайтеся ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням
Голик О.В. ІІ (місто) 11 Міський конкурс акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького- 2020» (номінація «Художнє слово»)
Голик О.В. Диплом І ст. 8-Б Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» («На Урок»)
Голик О.В. Диплом ІІ ст. 8-Б Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» («На Урок»)
Голик О.В. Диплом ІІІ ст. 8-Б Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» («На Урок»)
Демешко К.С. І (місто) 9-В Міська олімпіада з української мови і літератури
Фадєєва Н.В. ІІІ (місто) 7-А Міська олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. ІІІ (місто) 9-А Міська олімпіада з української мови і літератури
Демешко К.С. ІІ (місто) 9-В Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської творчості імені Т.Шевченка
Бачинська В.В. І (місто) 9-В Міська олімпіада з історії
Бачинська В.В. ІІ (місто) 9-В Міська олімпіада з історії
Бачинська В.В. ІІІ (місто) 10 Міська олімпіада з історії
Дума Н.В. ІІ (місто) 9-В Міська олімпіада з російської мови
Ратушна О.М. ІІІ (місто) 10 Міська олімпіада з російської мови
Зубко С.П. ІІІ (місто) 9-В Міська олімпіада з правознавства
Терпак О.В. Диплом ІІІ ст. 9-Б Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» («На Урок»)
Бачинська В.В. ІІІ (область) 9-В Обласна олімпіада з історії

 

Результативність участі учнів школи

в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури,

зарубіжної літератури, історії, правознавства

(за І семестр 2019-2020 навчального року)

з/п

Предмет Рівні
місто область всеукраїнський
1. Українська мова та література

6

-

4

2. Зарубіжна література

-

 

-

 

-

3. Російська мова 2 - -
3. Історія 3 1 -
4. Правознавство 1 - -
  Всього: 17 12 1 4

      Це значно кращий результат, порівняно з минулим навчальним роком (у І  семестрі було 5 переможців).  

       Уже традиційно в НВО №20 під час Місячника української писемності та мови були проведені заходи:

-  активна участь у міському етапах конкурсів та олімпіад;

-         Єдиний день грамотності (участь у всеукраїнському радіодиктанті національної єдності);

-         серія бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга»;

-         заходи, присвячені вшануванню пам’яті Нестора Літописця;

-         патріотичний квест «Сторінками української писемності»!»;

-         інтелектуально-розважальне шоу «Хто зверху?»;

-         літературна світлиця «Минуще все, лиш слово не мине»;

-         інтелектуальний вид спорту «Буккросінг»;

-         анкетування «Книга року»;

-         День вишиванки;

-         виготовлення стіннівок «У мові – вся воля народу»;

-         оформлення книжкової виставки «Мова – духовний скарб нації»;

-         добір матеріалів до годин спілкування, присвячених Дню писемності «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом»;

-         виховні години «Мова в нашому житті»;

-         організація та проведення загальношкільного Свята рідної мови «Мова – коштовний скарб народу» (5-11 класи);

-         «Побачення наосліп» з книжкою;

-         Подорож у часі;

-         артполе «Українською дихаю, думаю, живу!»;

-         квест «Ніч у школі»;

-         фотоквест до дня народження Т.Шевченка;

-         конкурс читців поезії українських митців;

-         інтелектуальна гра «Лігнгвістичний футбол» тощо.

             Таким чином, проведена робота сприяє усвідомленню педагогами життєвої необхідності оволодіння державною мовою, посилює розвиток та виховний потенціал української мови, що позитивно впливає на формування національної свідомості дітей, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, сприяє пропаганді та утвердженню української мови як державної.

Учні НВО №20 активно взяли участь у міському конкурсі відеопоезії «Костенкіана-2020» до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко.

Було організовано роботу та участь у IVВсеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови і літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учителі Голик О.В., Сащенко С.А.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
8-А - - - 7
8-Б - - - 21
5-В - 1 1 23
10 - - - 4

Дипломи отримали учні 5-В класу  – ІІ ст.,  ІІІ ст. (вчитель Сащенко С.А.).

Головна мета інтернет-олімпіади «На Урок» – створення оптимальних мотиваційних умов для вивчення відповідної предметної дисципліни усіма учнями з будь-яким рівнем знань. Завдання адаптовані до шкільної програми. Переможці були нагороджені грамотами –І,ІІ,ІІІ ступеня. А деякі учні отримали сертифікат учасника.

Також було організовано роботу та участь у Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» («На Урок») серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учителі Голик О.В., Терпак О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
8-Б 1 1 1 6
9-Б - 1 1 -

ФАХОВІ КОНКУРСИ

 

Члени ЦМО також брали активну участь протягом 2019-2020 н.р. у фахових конкурсах:

 1. у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект (вчитель Голик О.В.);
 2. у Всеукраїнському конкурсі «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На Урок» (Голик О.В.),
 3. Усеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (Голик О.В.), оголошеного інститутом обдарованої дитини Національної Академії Педагогічних Наук України.
 4. Голик О.В. була номінована на премію Global Teacher Prize Ukraine 2019.

ПЕРЕМОЖЦІ

Голик О.В. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект у номінації «Методична майстерня словесника» за методичну розробку уроку української літератури «Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Особливості фольклоризму в літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича» - І місце.

Протягом року велася робота з питань вивчення і впровадження досвіду роботи кращих учителів. Члени ЦМО вивчали досвід таких педагогів: Гузь О., Ревнівцевої О.В., Качур В.В., Ткаченко Г.О., Білявської Л.В. та ін.

        Навчальні програми за рік було виконано згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також методичним рекомендаціям.

        Слід зазначити, що порівняно з минулим навчальним роком покращилася результативність роботи вчителів російської мови і зарубіжної літератури, історії, української мови і літератури: активізувалася позакласна робота, участь у конкурсах та олімпіадах, рівень навченості учнів школи.

Атестацію педагогів ЦМО вчителів нашої школи розглядає в єдиному комплексі з роботою з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Сащенко С.А., Осаулець Л.В., Дума Н.В,, Брайченко Т.І., своєчасно пройшли курси при КОІППО ім. В.О.Сухомлинського, члени ЦМО зареєструвалися на курси, тренінги та вебінари.

Незважаючи на плідні результати, членам ЦМО необхідно звернути увагу на роботу з обдарованою молоддю та учнями, яким важко дається навчальний матеріал. З цією метою потрібно запланувати такі заходи: індивідуальну роботу з учнями, консультації, взаємодопомогу (учень - учневі), залучення до роботи в МАН (спеціалізація – суспільно-гуманітарні дисципліни), участь у конкурсах, олімпіадах тощо.