Аналіз роботи циклового МО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу у І семестрі 2020-2021 навчального року

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

6541567454216546антаження_1.jpg

 

 

Аналіз

роботи циклового МО вчителів-предметників

суспільно-гуманітарного циклу у І семестрі

2020-2021 навчального року

Члени шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу у І семестрі 2020-2021 навчального року працювали над виконанням програм культурного та духовного відродження держави. Тому творча діяльність учителів була спрямована на пошуки способів реалізації вимог та завдань, поставлених перед педагогами Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту “, Законом „Про мови в Україні”, Державним стандартом та рекомендаціями головного управління Міносвіти і науки України „Про вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії, правознавства”.

Діяльність ЦМО базувалася на таких засадах:

vкоординація навчальної, науково-методичної, організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

vздійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії та правознавства;

vвтілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;

vобмін досвідом між членами ЦМО;

vпідготовка та затвердження методичних розробок, впровадження їх у практику роботи;

vпідтримання зв’язків із керівниками секцій МАН України (відділення української мови та літератури);

vпроведення зустрічей із творчою інтелігенцією та науковцями КДПУ

     ім. В.Винниченка;

vсистема роботи з обдарованими дітьми;

vдруковані роботи членів ЦМО;

vучасть у шкільних, міських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо.   Методичне об’єднання вчителів-філологів має у своєму складі

14 вчителів: 7 - української мови та літератури, 4 – зарубіжної літератури та

російської мови, 3- історії та правознавства. Всі вчителі мають вищу освіту. З них учителі-методисти – 3, „старші вчителі” – 5, вчителі першої категорії – 3, вчителі вищої категорії – 9, вчителі другої категорії – 2, відмінник освіти України – 1, Заслужений учитель України - 1.

ЦМО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу – це співдружність творчих особистостей із високим фаховим рівнем, про що свідчить результативність роботи: перемоги учнів у конкурсах, олімпіадах,

масова участь учнів у тижнях, місячниках, декадах гуманітарних наук тощо.

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;      

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком звязного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

     Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Всі члени ЦМО працювали над методичною проблемою „Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін”, яка перегукується із загальношкільною науково-методичною проблемою.

Обовязковим структурним елементом кожного засідання ЦМО була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розвязування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання, одержання вчителями інформації про досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в засіданнях за „круглим столом тощо.

     Члени ЦМО НВО № 20 Кіровоградської міської ради активно працювали протягом І семестру: брали участь у міських семінарах-практикумах:

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці до ЗНО з української мови й літератури» (Голик О.В., КОІППО).

«Усеукраїнських онлайн-конференціях: «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (Крупченко М.В.), «Інклюзивна освіта в умовах сучасної школи» (Сащенко С.А.), «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021» (Голик О.В.), «Українська мова та література» (Осаулець Л.В.).

ІІ Міжнародній онлайн- конференції про самоосвіту педагогів: «Сучасна освіта: складаємо пазли» (Голик О.В.).

були учасниками міської серпневої інструктивно-методичної онлайн-наради педагогічних працівників – 2020 (усі члени ЦМО).

Активно співпрацювали в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово», «Лінгвістичні смаколики» тощо.

Давали показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень):

1. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

2. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

          Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2021 (вчитель Голик О.В.).

          Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах:

Голик О.В.

 1. Google-календар: інструмент для онлайн-планування» (15.12.2020).
 2. Використання технологій дистанційного навчання в 2020-2021 навчальному році.
 3. Система «Єдина школа» для закладів освіти.
 4. Дистанційне навчання: КУРС «Школа – онлайн».
 5. Дистанційне навчання: адміністрування Googleclassroom.
 6. Дистанційне навчання: GoogleMeet в освітньому процесі.
 7. Як застосовувати матеріали проєкту «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність».

Осаулець Л.В.

 1. Онлайн-сервіси для вчителя: створюємо інтерактивнукарту.
 2. Стрес та емоційне вигорання: що це, і як вчителям його долати?
 3. Літня академія
 4. Модель 5Е для організації та проведення STEM-уроку.

Дума Н.В.

 1. Google-календар: інструмент для онлайн-планування» (15.12.2020).
 2. Використання сервісу Canva під час дистанційного і змішаного навчання (16.11.2020).

Терпак О.В.

1.Онлайн-сервіси для дистанційної роботи.

2. Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання.

Сащенко С.А.

 1. Особливості практичного формування математичної компетентності на уроках літератури.

Крупченко М.В.

 1. Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок.
 2. Онлайн-сервіси для організації дистанційного і змішаного навчання дітей з ООД.
 3. Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках літератури.
  1. Google-календар: інструмент для онлайн-планування» (15.12.2020).

Ратушна О.М.

 1. Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання: онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу.

 

Фадєєва Н.В.

 1. Оцінка успішності учнів в умовах змішаного навчання.
 2. Психологічне вигорання під час карантину.

 

Он-лайн курси (освітні платформи «Прометеус», «ЕdEra», «ВУМ», дистанційні курси КОІППО ім. В.Сухомлинського, тренінги):

 

Голик О.В.

 1. Курси за програмою «Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик викладання української мови (07-11.09.20), (30 год.).

Крупченко М.В.

 1. Для нових викликів – нові інструменти й компетентності.
 2. Гідність. Мир. Освіта.
 3. Інструменти безпеки, доброчесності та захисту прав людини у підсумках року.
 4. Протидія і попередження булінгу в закладах освіти (80 год.).
 5. Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл (50 год.).

 

Сащенко С.А.

-

Дума Н.В.

-

Бачинська В.В.

-

Ратушна О.М.

-

Фадєєва Н.В.

 1. Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл (50 год.).

Зубко С.П.

 1. Курси за програмою (07.12. -11.12.20).

 

 

Бондаренко О.А.

 1. Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами (30 год.).
 2. Про дистанційний і змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл.

Терпак О.В.

 1. Про дистанційний і змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл.

Демешко К.С.

 1. Лайфхаки з української літератури.

 

Брайченко Т.І.

1.Курси за програмою з російської мови і зарубіжної літератури (інтегрований курс).

Члени методичного об’єднання беруть активну участь у шкільних і загальноміських заходах:

 1. «Інтерактивний вернісаж педагогічних знахідок для педагогів міста» з проблеми «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»(написали статті Крупченко М.В., Голик О.В., Дума Н.В.).
 2. Голик О.В. була головою журі міського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Українська мова і література».
 3. Осаулець Л.В., Голик О.В., Бондаренко О.А., Зубко С.П., Дума Н.В., Ратушна О.М., Сащенко С.А. брали активну участь у розробці уроків для курсу «Дистанційне навчання учнів 1-11 класів» у сервісі Padlet.
 4. Демешко К.С. взяла участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2021» і посіла ІІІ місце.
 5. Бондаренко О.А. підготувала виступ «Громадянські компетентності випускника школи».
 6. Дума Н.В. – презентацію статей Закону про освіту (12-19, 64).

Заходи всеукраїнського рівня: Голик О.В. є учасником проєкту «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність».

Протягом І семестру 2020-2021 н.р. у фахових журналах були опубліковані методичні наробки вчителів:

 

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

 1. Голик О.В. Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору.(Початок) / «Українська мова і література в школах України», №6, 2020. – С.48-53.
 2. Голик О.В., Яровенко Т.С. Душа болить за рідну Україну./ «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.28-34.
 3. Голик О.В., Яровенко Т.С. Компаративний «навігатор» творчості Євгена Маланюка. / «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.35-36.
 4. Голик О.В. Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору. (Закінчення) / «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.75-78.
 5. 5.Голик О.В. Павло Тичина «Похорон друга» - величний реквієм воїнам, загиблим у боях за Батьківщину. / «Українська мова і література в школах України», №10, 2020. – С.31-34.

 

Конкурси, олімпіади

ХХ Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені Петра Яцика

          У зв’язку пандемією, у 2020-2021 навчальному році учні школи візьмуть участь у відкритому марафоні міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика, який проходитиме в дистанційному форматі з 22 лютого до 21 березня 2021 року в чотири етапи.

Українська мова і література

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

45

15 7 1 1 1  
11 8 1 1 1  
13 9 1 1 1  
5 10 1 1 1  
11 11 1 1 1  
           
           
       45 Всього 5 5 5  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 13 жовтня 2020 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 45 учнів 7-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

Історія

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

5

  8 - - -  
5 9 1 1 3  
  10 - - -  
  11 - - -  
           
           
           
  5 Всього 1 1 3  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 13 жовтня 2020 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з історії.

В олімпіаді взяло участь 5 учнів 8-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Російська мова і література

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи

Кількість переможців І етапу

за ступенями дипломів

 
 
І ІІ ІІІ  

15

8 9 1 2 1  
3 10 1 1 1  
4 11 2 1 1  
           
           
           
           
       15 Всього 4 4 3  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 16 жовтня 2020 року у школі відбувся І (шкільний) етап олімпіади з російської мови і літератури.

       В олімпіаді взяло участь 15 учнів 9-11 класів. Аналіз робіт показав, що школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння літературних процесів, аналізують мовну та мовленнєву інформацію, порівнюють та узагальнюють мовні та літературні явища, діяльність письменників, спираючись на набуті знання.

Учні показали середній та достатній рівні сформованості предметних компетенцій. Разом з тим, деякі учасники мають труднощі із завданнями, метою яких є цілісний аналіз віршованих та прозових творів.

Такий творчий підхід до роботи вчителів дав плідні результати:

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

(за І семестр 2020-2021 навчального року)

 

       Уже традиційно в НВО №20 під час Місячника української писемності та мови були проведені заходи:

-  активна участь у шкільному етапі конкурсів та олімпіад;

-         Єдиний день грамотності (участь у всеукраїнському радіодиктанті національної єдності);

-         серія бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга»;

-         заходи, присвячені вшануванню пам’яті Нестора Літописця;

-         створення мовознавчих афіш;

-         інтелектуальний конкурс «Від слова до слова – зложиться мова»;

-         гра-конкурс «Мово українська, мово соловїна»;

-         мовно-літературний квест «О слово рідне, хто без тебе я?»;

-         мовознавчий турнір «Мова єднає всіх!»;

-         конкурс презентацій «Допоки є мова, то доти Україна Є!»;

-         мовні баталії «Пан Суржик наступає» тощо.

             Таким чином, проведена робота сприяє усвідомленню педагогами життєвої необхідності оволодіння державною мовою, посилює розвиток та виховний потенціал української мови, що позитивно впливає на формування національної свідомості дітей, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, сприяє пропаганді та утвердженню української мови як державної.

Члени ЦМО також брали активну участь протягом І семестру у фахових конкурсах:

 1. у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект (вчитель Голик О.В.) (підсумки конкурсу будуть підведені у лютому 2021 року до Міжнародного дня мови),
 2. Демешко К.С. взяла участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2021» і посіла ІІІ місце.

Протягом семестру велася робота з питань вивчення і впровадження досвіду роботи кращих учителів. Члени ЦМО вивчали досвід таких педагогів: Гузь О., Ревнівцевої О.В., Качур В.В., Ткаченко Г.О., Білявської Л.В. та ін.

        Навчальні програми за І семестр було виконано згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також методичним рекомендаціям.

        Слід зазначити, що порівняно з І семестром минулого навчального року покращилася результативність роботи вчителів російської мови і зарубіжної літератури, історії, української мови і літератури: активізувалася позакласна робота, участь у конкурсах та олімпіадах, рівень навченості учнів школи.

Атестацію педагогів ЦМО вчителів нашої школи розглядає в єдиному комплексі з роботою з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Голик О.В., Демешко К.С., Дума Н.В., Крупченко М.В. Сащенко С.А., які атестуються у цьому навчальному році, своєчасно пройшли курси при КОІППО ім. В.О.Сухомлинського, члени ЦМО зареєструвалися на курси, тренінги та вебінари.

Незважаючи на плідні результати, членам ЦМО необхідно звернути увагу на роботу з обдарованою молоддю та учнями, яким важко дається навчальний матеріал. З цією метою потрібно запланувати такі заходи: індивідуальну роботу з учнями, консультації, взаємодопомогу (учень - учневі), залучення до роботи в МАН (спеціалізація – суспільно-гуманітарні дисципліни), участь у конкурсах, олімпіадах тощо.