Аналіз роботи циклового МО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу за 2021-2022 навчальний рік

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

ТВОРЧИЙ ПРОСТІР  копия

Аналіз

роботи циклового МО вчителів-предметників

суспільно-гуманітарного циклу

за 2021-2022 навчальний рік

Члени шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу у 2021-2022 навчальному році працювали над виконанням програм культурного та духовного відродження держави. Тому творча діяльність учителів була спрямована на пошуки способів реалізації вимог та завдань, поставлених перед педагогами Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту “, Законом „Про мови в Україні”, Державним стандартом та рекомендаціями головного управління Міносвіти і науки України „Про вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії, правознавства”.

Діяльність ЦМО базувалася на таких засадах:

vкоординація навчальної, науково-методичної, організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

vздійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії та правознавства;

vвтілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;

vобмін досвідом між членами ЦМО;

vпідготовка та затвердження методичних розробок, впровадження їх у практику роботи;

vпідтримання зв’язків із керівниками секцій МАН України (відділення української мови та літератури);

vпроведення зустрічей із творчою інтелігенцією та науковцями КДПУ

     ім. В.Винниченка;

vсистема роботи з обдарованими дітьми;

vдруковані роботи членів ЦМО;

vучасть у шкільних, міських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо.   Методичне об’єднання вчителів-предметників має у своєму складі

13 вчителів: 6 - української мови та літератури, 5 – зарубіжної літератури та

російської мови, 2 - історії та правознавства. Всі вчителі мають вищу освіту. З них учителі-методисти – 2, „старші вчителі” – 5, вчителі першої категорії – 3, вчителі вищої категорії – 9, вчителі другої категорії – 2, відмінник освіти України – 1, Заслужений учитель України - 1.

ЦМО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу – це співдружність творчих особистостей із високим фаховим рівнем, про що свідчить результативність роботи: перемоги учнів у конкурсах, олімпіадах,

масова участь учнів у тижнях, місячниках, декадах гуманітарних наук тощо.

 

 

1

 

 

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;      

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком звязного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

 

 

     Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Всі члени ЦМО працювали над методичною проблемою «Педагогіка партнерства та принцип дитиноцентризму як ключові компоненти Нової української школи: суспільно-гуманітарна освітня галузь», яка перегукується із загальношкільною науково-методичною проблемою.

Обовязковим структурним елементом кожного засідання ЦМО була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розвязування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання, одержання вчителями інформації про досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в засіданнях за „круглим столом тощо.

     Члени ЦМО НВО № 20 Кіровоградської міської ради активно працювали: брали участь у міських семінарах-практикумах,   усеукраїнських онлайн-конференціях, були учасниками міської серпневої інструктивно-методичної онлайн-наради педагогічних працівників – 2021 тощо.

Активно співпрацювали в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово», «Лінгвістичні смаколики» тощо.

Проводили показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень):

1. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

2. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

         Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою: проходять курси за навчальними програмами, переглядають вебінари, тренінги, онлайн-курси, мастер-класи, дистанційні курси на освітніх платформах «Прометеус», «ВУМ», «ЕdEra», видавництва «Ранок», «Генеза», «Оріон», «На Урок»: вебінар «Модельні програми з української та зарубіжної літератури, української мови» (КУ МЦПРПП), навчально-методичний семінар «Організаційно-методичні аспекти підготовки до ЗНО в 2022 році» (ОРЦОЯО), вебінар «Обговорення навчальних матеріалів для пілотування з інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжна література): планування та моделювання навчальної діяльності учнів на уроках», «ЗНО – 2022 на 200 балів: секрети підготовки до тестування з української мови, української мови та літератури» («Генеза»), тощо.

 

 

3

 

Особливу увагу приділяють підготовці до роботи зі здобувачами освіти НУШ: навчальна програма «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)» (КОІППО) (Крупченко М.В., Демешко К.С., Осаулець Л.В., Голик О.В., Дума Н.В., Ратушна О.М.).

Члени методичного об’єднання беруть активну участь у шкільних і загальноміських та всеукраїнських заходах: члени міських і обласних творчих груп, члени оргкомітетів і журі конкурсів і олімпіад різних рівнів, учасники наради для членів журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад тощо.

Конкурси, олімпіади

Українська мова і література

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

43

9 7 1 1 1  
11 8 1 1 1  
8 9 1 1 1  
12 10 1 1 1  
3 11 1 1 1  
           
           
    Всього 5 5 5  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 11 жовтня 2021 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 43 учні 7-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Переможцями і призерами олімпіади з української мови і літератури визнані такі учні:

7 клас         І місце Поліщук Олексій 7-В клас (26 б.)

                   ІІ місце Леткий Олександр 7-Б клас (24 б.)

                   ІІІ місце Гамазан Ярослав 7-В клас (23,5 б.)

8 клас         І місце Панченко Єлизавета 8-В клас (35,5 б.)

                   ІІ місце Білик Юлія 8-А клас (34 б.)

                   ІІІ місце Коцюба Ірина 8-А клас (31,5 б.)

9 клас        І місце   Овечко Даря 9-А клас (49,5 б.)

ІІ місце Берегуленко Михайло 9-А клас (40,5 б.)

ІІІ місце Притула Анна 9-Б клас (38,5 б.)

10 клас       І місце Поляруш Сергій 10 клас (44,5 б.)

ІІ місце Кітрар Назар 10 клас (32,5 б.)

ІІІ місце Маляржик Катерина 10 клас (30,5 б.)

11 клас       І місце Грач Олександра 11-А клас (22 б.)

                   ІІ місце Гончаренко Ілля 11-А клас (20 б.)

                   ІІІ місце Пономаренко Вікторія 11-А клас (18 б.)

 

Зарубіжна література

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

19

8 9 1 1 1  
6 10 1 1 1  
5 11 1 2 1  
           
           
           
           
       Всього 3 4 3  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 12 жовтня 2021 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 19 учні 9-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Переможцями і призерами олімпіади із зарубіжної літератури визнані такі учні:

9 клас        І місце Притула Анна 9-Б клас (74 б.)

ІІ місце Зорєва Юлія 9-А клас (62 б.)

ІІІ місце Яблонський Михайло 9-А клас (60 б.)

 

10 клас      І місце Матвієнко Богдан 10 клас (56 б.)

ІІ місце Погребицька Марія 10 клас (51 б.)

ІІІ місце Поляруш Сергій 10 клас (42 б.)

11 клас     І місце Пономаренко Вікторія 11-Б клас (23 б.)

                   ІІ місце Павленко Софія 11-Б клас (20 б.)

                   ІІ місце Півненко Олександр 11-Б клас (20 б.)

                   ІІІ місце Ланцов Володимир 11-Б клас (19 б.).

 

Історія

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

20

7 8 1 1 1  
8 9 1 2 2  
5 10 1 1 2  
           
           
           
           
       Всього 3 4 5  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 11 жовтня 2021 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з історії.

В олімпіаді взяло участь 20 учнів 8-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Переможцями і призерами олімпіади з історії визнані такі учні:

8 клас        І місце Іванченко Дарина 8-В клас (34 б.)

ІІ місце Соломонова Анна 8-А клас (31 б.)

ІІІ місце Подопригора Софія 8-А клас (30 б.)

 

9 клас        І місце   Яблонський Михайло 9-А клас (30 б.)

ІІ місце Зорєва Юлія 9-А клас (29 б.)

ІІ місце Коваленко Назар 9-А клас (29 б.)

ІІІ місце Овечко Дар’я 9-А клас (28 б.)

ІІІ місце Шендеровський Арсеній 9-А клас (28 б.)

 

10 клас      І місце Кокот Марія 10 клас (51 б.)

ІІ місце Соколенко Кирило 10 клас (49 б.)

                   ІІІ місце Козелківська Аліна 10 клас (48 б.)

                  ІІІ місце Погребицька Марія 10 клас (48 б.)

Правознавство

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

2

2 9 1 1 0  
           
           
           
           
           
           
       Всього 1 1 0  

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 12 жовтня 2021 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з правознавства.

В олімпіаді взяло участь 2 учні 9-х класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння правових процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

         Переможцями і призерами олімпіади з правознавства визнані такі учні:

9 клас        І місце   Губін Роман

ІІ місце Овечко Дар’я

ХХІІ Міжнародний конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

93

20 5 1 1 2  
19 6 1 1 1  
21 7 2 2 1  
14 8 1 1 1  
9 9 1 1 1  
10 10 2 1 1  
0 11 - - -  
       Всього 8 7 7  

Відповідно до плану роботи навчального закладу, циклового методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу «08» листопада 2021 року відбувся І (шкільний) етап ХХІІ Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

У конкурсі взяло участь 93 учні 5-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Переможцями і призерами конкурсу визнані такі учні:

5 клас        І місце Калько Вікторія, 5-А клас (24 б.)

                   ІІ місце Шпильова Ельвіра, 5-Б клас (23,5 б.)

                   ІІІ місце Чумак Дар’я, 5-Б клас (22 б.)

                   ІІІ місце Черкасова Дар’я, 5-Б клас (22 б.)

6 клас        І місце Луганов Кирилл, 6-В клас (27 б.)

                  ІІ місце Залєвська Вікторія, 6-В клас (26 б.)

                   ІІІ місце Заватій Єгор, 6-Б клас (24,5 б.)

7 клас        І місце Даскал Юлія, 7-В клас (23 б.)

                   І місце Поліщук Олексій, 7-В клас (23 б.)

                   ІІ місце Гордієнко Ангеліна, 7-В клас (18 б.)

                   ІІІ місце Коростієнко Нікіта, 7-В клас (17 б.)

8 клас        І місце   Валах Тимофій, 8-А клас (23 б.)

                   ІІ місце Коцюба Ірина, 8-А клас (22 б.)

                   ІІІ місце Панченко Єлизавета, 8-В клас (21,5 б.)

9 клас        І місце Зорєва Юлія, 9-А клас (26 б.)

                   ІІ місце Бойко Олександр, 9-Б клас (25 б.)

                   ІІІ місце Губін Олександр, 9-А клас (23 б.)

                  

10 клас      І місце Погребицька Марія, 10 клас (32 б.)

                   І місце Карандукова Анна, 10 клас (32 б.)

                   ІІ місце Кокот Марія, 10 клас (28.5 б.)

                   ІІ місце Сень Єлизавета, 10 клас(28 б.)

                   ІІІ місце Андрієнко Анастасія, 10 клас (26,5 б.)

Було організовано роботу та участь у Всеукраїнських інтернет-конкурсах і олімпіадах:

1. «Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури» Лайфхаки з української мови». Осінь 2021 серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учитель Голик О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
5-Б 0 0 0 21
10 0 0 0 22
11-Б 0 0

3

Гаваза Денис

Павленко Софія

Ланцов Володимир

12
Всього: 0 0 3 32

2. Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до Слова» серед учнів 8-10-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учитель Голик О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
5-Б 0

1

Антоненко Вікторія

3

Шпильова Ельвіра

Ткаченко Данило

Войтик Арсеній

16
10

2

Шабанов Микита

Бузенюк Роман

6

Курган Артем

Целіщев Максим

Ковш Владислава

Сень Єлизавета

Маляржик Катерина

Носенко Анна

4

Биканов Артем

Погребицька Марія

Андрієнко Анастасія

Фіалковська Вікторія

10
11-Б

1

Ланцов Володимир

5

Скорятін Володимир

Павленко Софія

Горячківський Кирило

Корнєєв Олексій

Півненко Олександр

0 6
Всього: 3 13 3 25

3. Зима 2022. Олімпіада з української мови та літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учитель Голик О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
5-Б 0

1

Шпильова Ельвіра

0 20
10 0

1

Матвієнко Богдан

0 20
11-Б 0 0 0 16
Всього: 0 2 0 56

Такий творчий підхід до роботи вчителів дав плідні результати:

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

(2021-2022 навчальний рік)

ПІБ учителя ПІБ учня Місце Клас Назва конкурсу, олімпіади
(рівень)
Фадєєва Н.В. Зорєва Юлія

ІІІ (місто)

9-А Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика
Терпак О.В. Калько Вікторія

ІІІ (місто)

5-А Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика
Осаулець Л.В. Панченко Єлизавета

ІІІ (місто)

8-В Олімпіада з української мови і літератури
Бондаренко О.А. Зорєва Юлія

ІІІ (місто)

9-А Олімпіада з історії
Крупченко М.В. Лупенко Марія І (місто) 6-А Міжнародний конкурс учнівської творчості імені Т.Шевченка
Голик О.В. Шпильова Ельвіра

ІІІ (місто)

5-Б Міжнародний конкурс учнівської творчості імені Т.Шевченка

       Уже традиційно в НВО №20 під час Місячника української писемності та мови були проведені заходи:

-  активна участь у шкільному етапі конкурсів та олімпіад;

-         Єдиний день грамотності (участь у всеукраїнському радіодиктанті національної єдності);

-         серія бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга»;

-         заходи, присвячені вшануванню пам’яті Нестора Літописця;

-         створення мовознавчих афіш;

-         інтелектуальний конкурс «Від слова до слова – зложиться мова»;

-         гра-конкурс «Мово українська, мово солов’їна»;

-         мовно-літературний квест «О слово рідне, хто без тебе я?»;

-         мовознавчий турнір «Мова єднає всіх!»;

-         конкурс презентацій «Допоки є мова, то доти Україна Є!»;

-         мовні баталії «Пан Суржик наступає» тощо.

             Таким чином, проведена робота сприяє усвідомленню педагогами життєвої необхідності оволодіння державною мовою, посилює розвиток та виховний потенціал української мови, що позитивно впливає на формування національної свідомості дітей, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, сприяє пропаганді та утвердженню української мови як державної.

 

 

 

2

 

 

Члени ЦМО також брали активну участь у фахових конкурсах:

  1. у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект (вчитель Голик О.В.) – результати не оголошені, у зв’язку з війною.

Протягом семестру велася робота з питань вивчення і впровадження досвіду роботи кращих учителів. Члени ЦМО вивчали досвід таких педагогів: Гузь О., Ревнівцевої О.В., Качур В.В., Ткаченко Г.О., Білявської Л.В. та ін.

        Навчальні програми було виконано згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також методичним рекомендаціям.

        Слід зазначити, що покращилася результативність роботи вчителів російської мови і зарубіжної літератури, історії, української мови і літератури: активізувалася позакласна робота, участь у конкурсах та олімпіадах, рівень навченості учнів школи. Знизився рівень участі здобувачів освіти у вивченні правознавства.

Атестацію педагогів ЦМО вчителів нашої школи розглядає в єдиному комплексі з роботою з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Ратушна О.М., Зубко С.П., які атестуються у цьому навчальному році, своєчасно пройшли курси при КОІППО ім. В.О.Сухомлинського, члени ЦМО зареєструвалися на курси, тренінги та вебінари та пройшли навчання.

Незважаючи на плідні результати, членам ЦМО необхідно звернути увагу на роботу з обдарованою молоддю та учнями, яким важко дається навчальний матеріал. З цією метою потрібно запланувати такі заходи: індивідуальну роботу з учнями, консультації, взаємодопомогу (учень - учневі), залучення до роботи в МАН (спеціалізація – суспільно-гуманітарні дисципліни), участь у конкурсах, олімпіадах тощо.