Аналіз роботи соціально – психологічної служби за 2021 – 2022 навчальний рік.

Posted in Соціально-психологічна служба

Аналіз роботи соціально психологічної служби

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»

за 2021 2022 навчальний рік.

У школі діє соціально-психологічна служба, яка включає роботу з здобувачами освіти, їх батьками і педагогічними працівниками. Дана робота здійснюється соціальним педагогом та психологом школи.

Мета даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти.

Напрямки роботи соціально – психологічної служби: просвітницька робота, превентивне виховання, профілактична робота, консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна: що полягає в допомозі людині вирішити проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична: включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Профілактична: у цьому напрямі проводяться різні заходи, перегляд відеофільмів щодо профілактики шкідливих звичок з подальшим обговоренням, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, а саме: управління з питань захисту прав дітей інспектором Селівановим М.С., старшим інспектором Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., (шкільні офіцери поліції), лікарями - венерологами та наркологами.

4)Психологічна просвіта: бесіди, лекції для здобувачів освіти та батьків щодо психологічного здоров’я здобувачів освіти.

5) Корекційно - відновлювальна: направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості здобувача освіти.

6) Зв'язок з громадськістю: відвідування здобувачів освіти вдома, батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

У 2021-2022 навчальному році практичний психолог та соціальний педагог працювали за планом, затвердженим директором школи.

Психологічна служба керується у своїй роботі «Положенням про психологічну службу системи освіти України» (затверджене наказом МОН України від 22.05.2018р. № 509).

Для реалізації цих завдань була вибрана проблемна тема практичного психолога та соціального педагога: «Зниження рівня конфліктності між учасниками навчально-виховного процесу та інтерактивні методи в роботі соціального педагога.» З цією метою був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік.

Соціально-психологічна служба спрямовує свою діяльність на:

 • Здійснення психологічного супроводу розвитку дитини.
 • Визначення психологічної готовності дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя, а також здійснення профілактики дезадаптації.
 • Здійснення психологічного супроводу розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення дітей схильних до девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Надання рекомендацій та порад батькам, вчителям, здобувачам освіти.
 • Здійснення психологічної діагностики важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтацію здобувачів освіти на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми.
 • Проведення роботи з такими категоріями дітей: сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС і т.д.

Працівниками соціально – психологічною службою здійснюється соціально – педагогічний патронаж навчально – виховного процесу та проведені такі заходи:

 • Поновлено банк даних дітей соціально незахищених категорій;
 • Проведення класних годин, «Права та обов’язки неповнолітніх», «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Як допомогти підліткам звільнитися від куріння», «Профілактика шкідливих звичок», «Правопорушення і злочин», «Моє відношення до зорового способу життя», «СНІД. Як запобігти ВІЛ інфікуванню?», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Наркоманія, та її вплив на злочинність», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів» та ін.;
 • Консультування батьків тих дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до навчання.
 • Анкетування дітей 1-х, 5-х класів «Адаптація першокласників» та «Адаптація п’ятикласників». Здійснюються профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Паління» та Всеукраїнський рейд «Урок».
  • Анкетування «Шкідливі звички» та ін.;
  • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя;
  • Тренінгові вправи «Спілкування – це…» для здобувачів освіти 7-х класів;
  • Година спілкування для здобувачів освіти 5-10-х класів на тему: «Профілактика булінгу»;
  • Тренінгове заняття для здобувачів освіти9-х класів на тему: «Здоров’я - цінність життя!»;
  • Профілактичні рейди з попередження правопорушень, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх «Урок», «Діти вулиці», «Вокзал»;
  • Індивідуальна робота з здобувачами освіти, які без поважних причин не відвідують заняття та їх батьками;
  • У рамках Місячника правової освіти проводяться заходи та правові лекторії за участю інспекторів відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та старшого інспектора Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайора поліції Загородньої Ж.В.;
  • Відвідування сімей, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки;
  • Залучення дітей, які перебувають на обліку в КРУП ГУНП, до гурткової роботи.
  • З метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей систематично ведеться облік відвідування здобувачів освітинавчальних занять та їх запізнення на уроки.
 • Виконуються виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства.
 • Виступи на засіданнях педагогічної ради на тему: «Адаптація 1-5-10-х класів», «Аналіз стану відвідування здобувачів освіти навчальних занять за 2021/2022 навчальний рік».
 • Система заходів батьківського всеобучу, батьківські збори, лекторії за участю представниківКРУП ГУНП, інспекторів відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є.; громадських органів з метою сприяння духовному зростанню батьків, формування в них позитивного ставлення до себе та інших, накопичення досвіду гуманних взаємин.
 • Організовуються зустрічі та правові лекторії з працівниками правоохоронних органів КРУП ГУНП, управління з питань захисту прав дітей та інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції (шкільні офіцери поліції).
 • Проводяться дні рейду в сім’ї здобувачів освіти, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю громадського інспектора.
 • Складена картотека та систематично ведеться діагностична, консультаційна та корекційна робота з дітьми «групи ризику».
 • Проводиться анкетування, тестування для дітей з девіантною поведінкою з метою виявлення їх здібностей, нахилів, з’ясування рівня їх життєвих інтересів.
 • Діти, які схильні до правопорушень, перебувають на облікув КРУП ГУНП та УПЗПД залучені до гуртків та секцій.
 • Класні години на теми: «Сім’я не простір для насильства» з здобувачами освіти 7-8-х класів.
 • Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини» з здобувачами освіти   7-11-х класів.
 • Проведення занять з елементами тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з здобувачами освіти 5-6-х класів.
 • Пропаганда здорового способу життя, профілактики: алкоголізму, наркоманії, лекція «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Захворювання які передаються статевим шляхом. Профілактика ЗПСШ» та інформаційно – просвітницька робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих дітей.
 • В рамках співпраці з КРУП ГУНП та УПЗПД відбувалися консультативні зустрічі, правові лекторії з працівниками цих служб.
 • Під час дистанційного навчання соціально-психологічна служба пройшла курси на освітній платформі «EDERA-SMARTOSVITA» - «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл, очно - «Соціальні та емоційні компетентності ХХI століття» LIONS QUEST, очно - «Тренінг з протидії мові ворожнечі» Запорізькій благодійний фонд «ГЕНДЕР ЗЕД» м. Кропивницький про що свідчать сертифікати.
 • Консультації для батьків, діти яких потрапили в складні життєві обставини, діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та діти соціально-незахищених категорій.
 • Флеш-семінар для вчителів початкових класів міста «Новий учитель НУШ. Формула професійного успіху» та тренінг для вчителів на тему: «Творча майстерність вчителя»
 • Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру.
 • Поповнення презентацій на тему: «Зупинимо булінг разом», «Управління конфліктом у педагогічному процесі та регулювання і розв’язування конфліктів», «Профілактика насильства», «Кібербулінг або агресія в інтернеті», «Профілактика суїцидальної поведінки у дітей та підлітків».
 • Консультації для здобувачів освіти, батьків та опікунів.
 • Консультація та планування профілактичних заходів з залученням спеціалістів КРУП ГУНП та шкільних офіцерів поліції.
 • Підбір корекційно-розвиваючих занять з формування мотивації до навчальної діяльності у молодших школярів».

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 15.01.2019 року №27/о «Про профілактику булінгу в закладах освіти», у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу у закладі був виданий наказ від 26.08.2021 року №220/о «Про профілактику булінгу в закладі» та розроблені заходи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі на 2021 – 2022 н.р.

В закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу, а саме:Заняття для здобувачів освіти 6-7-х класів на тему: «Протидія булінгу» в дитячому середовищі – інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовський А.Є., Ніколаєва Г.В.Правовий лекторій для здобувачів освіти 5-11-х класів на тему: «Запобігання та протидія проявам насильства» та «Відповідальність підлітків за правопорушення» – за участю начальника відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Білобрової О.С. та інспекторів Грінченко В.В., Буть Т.В. та Левандовського А.Є.Заняття з елементами тренінгу «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для здобувачів освіти 9-х класів – соціально - психологічна служба.

  1. Участь у проведенні онлайн - «баркемпу» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
  2. Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок - 25.11.2021 р.
  3. Інформаційно-просвітницький онлайн-лекторій з проблеми існування насильства у сучасному світі - 26.11.2021 р.
  4. День соціальної реклами «(НЕ)Безпека поруч» - 29.11.2021 р.
  5. Тренінг для учасників освітнього процесу «Запобігання та протидія проявам насильства над дітьми» - 30.11.2021 р.
  6. Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ- 01.12.2021 р.
  7. Профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми - 02.12.2021 р.
  8. Логопікнік в рамках освітньо-корекційного Хабу «Освіта різних – освіта рівних» - 03.12.2021 р.
  9. Фотогалерея-онлайн присвячена Міжнароднодному дню волонтера - 06.12.2021 р.
  10. Дискусійний майданчик. (демонстрація мультфільмів, фільмів та їх обговорення) - 07.12.2021 р.
  11. Флешмоб серед здобувачів освіти 5-9 класів – «Булінгу-НІ!» - 08.12.2021 р.
  12. Онлайн - презентації меморандумів учасників освітнього процесу проти насильства у сучасному світі - 09.12.2021 р.
  13. Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки» з здобувачами освіти 9-х класів.
  14. Проведення занять з елементам и тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з здобувачами освіти 7-х класів.
  15. Заняття з елементами тренінгу «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для здобувачів освіти 5-х класів – соціально-психологічна служба.
  16.  Заняття для здобувачів освіти 8-х класів на тему: «Безпека в інтернеті» – інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовський А.Є.
  17. Заняття для здобувачів освіти 8-9-х класів на тему: ««Інформаційна безпека у соціальних мережах та булінг у молодіжному середовищі»Центральноукраїнський інститут розвитку людини, Кравченко О.В., Мороз С. С.
  18. Лекторій для здобувачів освіти 8-х класів на тему: «Безпека в інтернеті» – старший інспектор Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції Загородня Ж.В.
  19. Години спілкування на тему: «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиниться!!! Моя історія про Булінг та Кібербулінг в соціальних мережах» для здобувачів освіти 9-11-х класів – класні керівники та соціально-психологічна служба.
  20. Виховна година для здобувачів освіти 4-х класів на тему: «Кібербулінг, або агресія в інтернеті» – соціально - психологічна служба.
  21. На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено:
   • Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

   Методичні матеріали:

   • Відповідальність за булінг.
   • Хто і як відповідає за булінг в Україні?
   • Пам’ятка для дитини.
   • Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.

   Проведено благодійні акції у 2021 – 2022 н.р.

   • Обласна благодійна акція «Щедрий врожай» (збір овочів, фруктів притулкам, інтернатам, людям похилого віку. Було зібрано овочів на суму 3189 грн.)
   • До дня св. Миколая – «Різдвяний янгол» (збір книг, іграшок для дітей притулку та організації Товариства Червоного Хреста були переданні речі, одяг, іграшки, що були в користуванні – зібрано на суму 29560 грн.)

   Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві.

   У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

   З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив закладу виконує певну роботу.

   Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

   Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту у школі навчалися:

   Соціально-незахищені категорії

   станом на 29.09.2021 р.       

   Кількість здобувачів освіти
   Усього в закладі                              949 здобувачів освіти
   Дівчат        453
   Хлопців 496
   Класів 34 класи
   Повні сім’ї 729
   Неповні сім’ї 220
   Діти-сироти та ПБП                  10
   Діти-напівсироти 22
   Діти-інваліди                                                                   21
   Діти з багатодітних сімей                                                 58
   Діти, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС 7
   Діти з малозабезпечених сімей                                       12
   Діти учасників АТО                                                           127
   Діти ВПО 7
   Діти батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків 4
   Діти, які охоплені педагогічним патронажем 6
   Діти, охоплені інклюзивною формою навчання 12
   Діти, охоплені сімейно/домашньою формою навчання 1
   Діти, охоплені екстернатною формою навчання 1
   Учительські діти                                                                     30
   Матері-одиначки 31
   Діти, що знаходяться на внутрішкільному обліку      2
   Неблагополучні сім’ї                                                               0
   Діти, що потребують посиленої уваги 38
   Діти групи ризику                                                             8

   Сім’ї з дітьми, які потрапили в складні життєві            

   умови і не в змозі подолати їх самостійно

   3
   Прийомна сім’я                               0
   Діти, які потребують соціального захисту (безкоштовне харчування ) 164

            У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

   Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та спортивною формою.

   Протягом 2021-2022 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

            Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.

   Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації закладу. Діти зі статусом залучені до роботи в гуртках, в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.

   Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», річного плану роботи закладу з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку та з метою профілактики правопорушень і негативних проявів у поведінці здобувачів освіти, протягом 2021-2022 н. р. під постійним контролем адміністрації закладу, класних керівників та соціально-психологічної служби в закладі здійснюється контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.

   Класні керівники 1-11 класів щодня заповнюють сторінку обліку відвідування здобувачами освіти уроків у класних журналах, підбивають підсумки відвідування за семестр.

   У закладі ведеться журнал обліку відвідування здобувачами освіти   навчальних занять, поточний контроль за відвідуванням здобувачами освіти занять здійснює - соціальний педагог Орєшкова І.В. Класні керівники з’ясовують причину відсутності здобувачів освіти на заняттях, збирають, систематизують та зберігають протягом навчального року довідки та письмові пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності здобувача освіти. Медичні довідки зберігаються у медичної сестри. Додатково контролюється відвідування занять здобувачів освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин. З цими здобувачами освіти та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість пропусків уроків та запізнень без причини.

   На початку кожного навчального року проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» з метою виявлення дітей, які не приступили до занять.

            Станом на 10 вересня 2021 року всі здобувачі освіти приступили до занять вчасно.Аналіз стану відвідування занять здобувачами освіти за перше півріччя 2021-2022  н.р. показав, що на підставі інформації, поданої класними керівниками 1-11 класів  здобувачі освіти мають пропуски занять у зв’язку з хворобою, за заявами батьків. На всі пропуски наявні документи, що підтверджують відсутність дитини у закладі – заяви та пояснювальні записки батьків, довідки з медичних закладів.

            Проведена роз’яснювальна робота з батьками здобувачів освіти які найчастіше пропускають навчальні заняття у закладі та з батьками, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

            Складений банк даних про здобувачів освіти, які пропускають заняття без поважних причин (індивідуальні картки, акти відвідування сім’ї, матеріали роботи з батьками, попередження батькам)

            За результатами перевірки найменше пропусків занять у 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г,5-А, 5-Б,5-В, 6-А, 6, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-В, 9-А, 9-Б,10, 11-А класах. Найбільша кількість пропусків уроків 8-Б, 9-В, 11-Б.

            Інформація доведена до відома батьків здобувачів освіти, про що свідчить попередження (про відповідальність за виконання батьківських обов’язків), пояснювальні записки, з здобувачами освіти та їх батьками неодноразово проводились профілактично - роз’яснювальні бесіди, відвідування сімей з класними керівниками, соціально - психологічною службою та інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., подання в управління з питань захисту прав дітей.

   Аналіз відвідування здобувачами освіти занять 2021-2022 навчальний рік показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній. Аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях свідчить про те, що спостерігається збільшення кількості відсутніх здобувачів освіти за заявами батьків, ніж за медичними довідками.

   З метою якісного відвідування здобувачами освіти закладу потрібно:

   • Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням здобувачів освіти та їх відвідуванням.
   • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.
   • У кожному конкретному випадку відсутності здобувачів освіти на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.
   • На батьківських зборах акцентувати увагу батьків на недопустимості пропусків навчальних занять здобувачами освіти без поважних причин та необхідності зменшення кількості пропусків уроків за пояснювальними записками. Батьки відповідальні за навчання, виховання і розвиток дітей, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування здобувачами освіти уроків у навчальних закладах.Якщо здобувач освіти систематично або тривалий час не відвідує заклад без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним соціально-психологічну службу закладу, спеціалістів з управління з питань захисту прав дітей, а у разі необхідності – Кропивницьке РУП ГУНП.
    • Проводити індивідуальні бесіди, корекційну роботу з здобувачами освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин.
    • У разі, якщо причиною невідвідування здобувачем освіти занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

            У 2021/2022 навчальному році на внутрішкільному обліку перебуває 2 здобувача освіти. Систематично проводиться профілактична робота з здобувачами освіти, що стоять на внутрішкільному обліку.

   Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 29 листопада – 24 грудня2021 року був проведений Місячник морально-правового виховання.

   Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні здобувачі освіти 5-9 класів.

              Заклад співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є. (шкільні офіцери поліції) про що свідчить спільний план роботи на 2021-2022 н.р.

              Протягом 2021 - 2022 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме: лекторії для здобувачів освіти 7-11-х класів «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Профілактика крадіжок», «Протидія булінгу», «Стоп булінг». «Безпечні канікули». В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для здобувачів освіти 9-11 класів було проведено правовий лекторій на тему: «Запобігання та протидія проявам насильства» за участю інспекторів відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є., заняття для здобувачів освіти 1-5-х класів на тему: «Правила безпеки дорожнього руху» та «Безпечна дорога додому».

   Надавалася інформація стосовно здобувачів освіти закладу за запит КРУП ГУНП, УПЗПД з метою організації роботи з функціонально неспроможними сім’ями («групи «ризику»), здобувачами освіти, яких було притягнено до адміністративної відповідальності, здобувачами освіти, які знаходяться на профілактичному обліку, та їхніми батьками.

   Слід відмітити, що в закладі створена і діє рада профілактики правопорушень, засідання якої проводиться 5 разів на рік, і яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.

   Таким чином ведеться систематична робота з здобувачами освіти, схильними до правопорушень, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів. Практичним психологом та соціальним педагогом проводиться діагностична та корекційна робота з здобувачами освіти «групи ризику»: бесіди, консультації, тренінгові заняття. Профілактична робота ведеться з здобувачами освіти, що стоять на внутрішкільному обліку.

   Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з «важкими» здобувачами освіти.

   Випадки неадекватної поведінки розглядаються класним керівником, соціальним педагогом, практичним психологом та адміністрацією закладу. Практикуються такі засоби впливу на здобувачів освіти, схильних до правопорушень, як бесіди з батьками, розгляд питань на засіданнях ради профілактики, оформлення подань до КРУП ГУНП та УПЗПД. Систематично, двічі на рік, проводиться рейд «Урок».

                Проходять: Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», Дні правових знань, Тиждень права, Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: Просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Види правопорушень».

               Проводяться бесіди, класні та виховні години щодо правової відповідальності дітей та молоді за участю працівників правоохоронних органів.

                 Діти зі статусом та діти девіантної поведінки відвідують гуртки та секції у школі та поза нею. Діти, які схильні до правопорушень, та їх батьки запрошуються на засідання ради по профілактиці правопорушень.

               Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає практичний психолог школи Мезенцева О.В. та соціальний педагог Орєшкова І.В. Анкетування здобувачів освіти, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота, консультації для батьків – все це сприяє визначенню здобувачів освіти з майбутнім.

              Проходять: Дні правових знань, Тиждень права, онлайн - «Баркемп», «Воркшоп», Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів», «Види правопорушень», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Профілактика крадіжок».