Звіт ДЮЦ 2016-2017 н.р.

Posted in ДЮЦ "Сузір'я"

Підсумки роботи ДЮЦ «Сузір'я» за 2016-2017 н.р.

0


Педагогічний колектив  дитячого юнацького центру «Сузір'я» комунального закладу  «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20  -дитячий юнацький центр «Сузір'я» у 2016/2017 навчальному році здійснював свою роботу на підставі нормативних документів: законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, «Концепції позашкільної освіти і виховання», «Національної доктрини розвитку освіти» та інших

1

Діяльність колективу позашкільного навчального закладу була спрямована на досягнення поставлених завдань:

- впровадження сучасних педагогічних технологій, направлених на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;

- створення сприятливих умов для формування у всіх учасників навчально-виховного процесу зацікавленого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу життя;

 - розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності щодо використання сучасних педагогічних технологій у практичній діяльності;

- забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу;

- використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі методичної роботи з педагогічними працівниками, надання індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів;

- вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

Колектив ставив собі за мету створити безпечні і сприятливі умови для навчання та виховання дітей, розвиток їх творчих здібностей, розпочав працювати над темою: «Формування і реалізація компетентнісного  підходу в навчально-виховній діяльності».

У 2016/2027 навчальному році формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування груп здійснювалось відповідно до робочого навчального плану та з урахуванням інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань їх батьків.

В закладі було організовано роботу 25 бюджетних груп, у яких навчались 350 дітей.

Навчально-виховний процес у закладі здійснювався за двома  рівнями: початковим – 115 груп  та основним - 10 груп.

У Центрі функціонували гуртки таких напрямів: художньо-естетичного –   19 груп: хореографічні (керівники Майорова Н.В. Бабенко О.О., Куленко І.О.) ф.2.3.4., колектив естрадної пісні (курівник Дрезналь І.Г.) ф.5, вокальний ансамбль «Зорецвіт»  та фольклорний гурток (керівник Мірзоєва Ю.О.) ф.6, ансамбль бандуристів (керівник Ігнатенко Н.С) ф.7. науково-технічного -4 групи гуртка «Умілі рученята» (керівник Усата Л.В.) ф.8, гуманітарного -1 група гуртка «Культура мови і спілкування» ф.9 (керівник Демешко К.С.), військово-патріотичного-1 група гуртка «Юні патріоти» (керівник Лісничий І.В.). Середня наповнюваність гуртків відповідала нормативним вимогам і становила 10-18 вихованців.

Навчально-виховний процес у гуртках забезпечували 10 педагогічних працівників (9 педагогів та 1 акомпаніатор), з них  – 7 основних, 3 – працювали за сумісництвом.

Збереженість контингенту вихованців позашкільного навчального закладу є одним із показників ефективності його функціонування. Підсумки обліку  та руху вихованців ДЮЦ підводилися на  інструктивних нарадах педпрацівників ДЮЦ тричі: на початку навчального року (станом на 15.09.16),  наприкінці І семестру    (станом на 01.01.17) та по завершенню навчального року. Відповідно до даних  журналів обліку роботи гуртків, наказів щодо руху вихованців станом на 31 травня 2017 року, позашкільною освітою в Центрі охоплено 363 вихованця.

 Навчально-виховний процес у ДЮЦ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних форм роботи:  групові заняття, індивідуальне заняття, конкурси, вікторини, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. У канікулярні, святкові та вихідні дні  Центр працював за окремими планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводиться  суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми,  екскурсії, репетиції. Протягом 2016/2017 навчального року в закладі було затверджено плани роботи на період осінніх, зимових, весняних та літніх канікул. Взагалі, масовими заходами в канікулярний час було охоплено 305 вихованців ДЮЦ - учнів школи. Відповідно до Положення закладу, у 2015-2016 н.р. заняття розпочалися 01 вересня 2016 року, завершилися 31 травня 2017 року. З 1 вересня почали працювати гуртки основного рівня, з 15 вересня - гуртки початкового рівня  1 року навчання.  Зарахування вихованців до гуртків здійснювалось наказом директора по закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на без конкурсній основі. Заяви  батьків, діти яких відвідували хореографічні гуртки, містили  інформацію про консультацію з лікарем  щодо  відсутності протипоказань до занять.

Навчально-виховний процес у Центрі у 2016/2017 навчальному році здійснювався за типовими навчальними планами і програмами з позашкільної освіти. При складанні календарно-тематичних планів роботи керівники гуртків  використовували:  програми затверджені МОН України  та   авторські програми, які були    погоджені міською метлодичною радою ЦМСПС № 5 від 21.08.2015 року та затверджені  наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 02.09.2015 року № 445/0.

Протягом навчального року адміністрацією закладу проводився плановий контроль за набором дітей в гуртки початкового рівня, комплектацією та формуванням груп основного рівня, відвідуванням вихованцями занять. З метою ефективної організації та координації навчально-виховного процесу, адміністративно-господарської діяльності, вирішенням актуальних проблем щомісячно проводилися наради при директорові на яких розглядалися питання:

- порядку оформлення, стан та якість ведення навчальної документації; 

- аналізу санітарно-гігієнічного стану території та приміщень закладу;

- виконання заходів щодо збереження життя та здоров’я вихованців, інструкцій з охорони праці, правил безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

- організації проведення масових заходів, результативності участі вихованців у конкурсах, змаганнях тощо;

- підготовки до поточного ремонту;

- організації дозвілля гуртківців у період  канікул.

У позашкільному навчальному закладу плідно та творчо діє методичне об'єднання керівників гуртків, яке орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок й вмінь. Враховуючи різні освітні потреби,  керівник методичного об'єднання Мірзоєва Ю.О.  цілеспрямовано працювала над формуванням у педагогічних працівників прагнення до творчості та постійного самовдосконалення. З метою створення необхідних умов для вирішення поставлених перед МО завдань було проведено ряд заходів щодо покращення науково-методичної роботи педагогів та підвищення їх професійного рівня. Протягом 2016/2017 навчального року  підготовлено та  проведено:

- 2 педагогічні ради;

- 4 засідання МО;

- 23  інструктивно-методичні наради;

- розроблені виставки методичної та педагогічної літератури, виставка-огляд портфоліо педагогів, педагогічна виставка-ярмарок «План-конспект відкритого заняття», виставка дитячої творчості «Творчий педагог – творчий вихованець».

-проведений семінар-практикум для керівників вокальних гуртків та культорганізаторів міста «Посилення патріотичного виховання в умовах відродження української національної культури засобами вокального мистецтва через інноваційні технології» ф.10,11.,

Продовжувалась робота щодо надання інформаційно-методичної, консультативної допомоги  класним керівникам та педагогам закладу з організації та проведення заходів.

Важливою умовою ефективного забезпечення навчально-виховного процесу є безперервне вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладу. Курси підвищення кваліфікації при  ОІППІО пройшов 1 педагог. У 2016/2017 н. р. у черговому порядку було атестовано культорганізатора центру  Мірзоєву Ю.О. ф.30

Розкриття творчо-обдарованих дітей, їх всебічна підтримка та розвиток — основна складова роботи керівника гуртка, так і гуртка в цілому. 

Плідно працював педагогічний та учнівський колективи Центру у навчальному році. Ряд заходів був підготовлений та проведений за участю педагогів та вихованців закладу.

За окремими планами та графіками в Центрі творчості проходили святкові концерти, новорічні ранки, участь у містких та обласних заходах.

Культорганізатором центру Мірзоєвою Ю.О. були розроблені оригінальні сценарії та за допомогою керівників гуртків підготовлені і проведені концертні  програми до Дня Вчителя,  8 Березня,  «свято Букварика», свято Миколая, новорічні ранки, свято  «В гостях у казки», пізнавальний конкурс «Безпека понад усе», «Урок зрілості». ф.12-24,

 Вихованці центру  стали активними учасниками міських свят «День міста», «свято св. Миколая»,  «День вишиванки». ф.25- 28.,

  Заходи Гуртки, які  брали участь К-ть дітей
  Шкільні заходи    
1 Свято «Першого дзвоника»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

2

8

2 День захисника України «Колектив естрадної пісні» 1
3 Захід до  роковин трагедії у Бабиному Яру Вокальний ансамбль 5
4 Концерт до Дня вчителя Всі гуртки 90
5 Посвята в першокласники

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

Хореографія

80
6 Ювілей школи Всі гуртки 120
7 «Чудова сімка»

Вокальний ансамбль

Ансамбль бандуристів

10

5

8 Святий Миколай у гості завітав

«Культура мови та спілкування»

Фольклорний

6

1

9 Новорічні ранки для 1-4 класів Всі гуртки 193
10 Виховний захід «Небесна сотня» Вокальний ансамбль 5
11 «Масляна»

Фольклорний

Вокальний ансамбль

10
12 Концерт до 8 Березня Всі гуртки 80
13

Святкові ранки до 8 Березня

(1-В, 1-Г, 2-Б)

«Колектив естрадної пісні»

Хореографія

Ансамбль бандуристів

53

14 «Панянка»

«Колектив естрадної пісні»

Хореографія

2

12

15 «В гостях у казки»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

Хореографія

1

5

40

16 «День відкритих дверей»

Вокальний ансамбль

Хореографія

5

12

17 «Свято  букварика»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

Хореографія

18

17

12

18 «Земля-наш дім»

Вокальний ансамбль

Хореографія

5

12

19 «Безпека понад усе»

«Колектив естрадної пісні»

Хореографія

21

24

20 «Пам'ятаємо, перемагаємо»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

1

5

21 Церемонія нагородження кращих учнів «Мудра сова»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

Хореографія

56
22 «Свято останнього дзвоника»

«Колектив естрадної пісні»

 Хореографія

1

6

23 «Урок зрілості»

Вокальний ансамбль

Хореографія

42
24 Виставки дитячих  робіт «Осінні візерунки» «Умілі рученята» 12
25 Виставки дитячих  робіт «Зимова казка» «Умілі рученята» 15
26 Виставки дитячих  робіт « Весела іграшка» «Умілі рученята» 17
27 Виставки дитячих  робіт «Великодній сувенір» «Умілі рученята» 11
28 Виставки дитячих  робіт «Весела галявина» «Умілі рученята» 16
  Міські  та обласні заходи:    
29 День Міста

«Умілі рученята»

«Культура мови та спілкування»

2

5

30 «Свято на Двроцовій»

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

2

7

31 ДНЗ «Орлятко» (презентація закладу) Вокальний ансамбль 4
32 Концерт присвячений воїнам  АТО Вокальний ансамбль 5
33 Нагородження переможців обласного конкурсу «Вчитель року» Вокальний ансамбль 5
34 Масляна Вокальний ансамбль 5
35 Семінар для керівників вокальних гуртків та культорганізаторів міста

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

Хореографія

1

5

40

36

Закриття Всеукраїнського турніру з географії

«Колектив естрадної пісні»

Вокальний ансамбль

1

5

  Участь у конкурсах і фестивалях:    
37 Конкурс «Різдвяні візерунки» «Умілі рученята» 2
38

«Степові джерела»

(номінація театр)

«Культура мови і спілкування»

Фольклорний

2

1

39

«Степові джерела»

(вокал)

«Сольний спів»

Вокальний ансамбль

3

5

  Всього 1124

Найважливішим завданням Центру дитячої та юнацької творчості залишається охорона життя і здоров’я працівників та вихованців. Адміністрація закладу постійно звертала увагу на питання дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі й побуті: було забезпечено проведення інструктажів з питань охорони праці, видачу інструкцій працівникам, виконання замірів опору заземлення електрообладнання. Робота педагогічного колективу з охорони праці організована відповідно до закону України «Про охорону праці» та Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» і спрямована на попередження нещасних випадків, професійних захворювань, поліпшення умов праці педагогів, безпечних умов навчання вихованців.

Завдяки спонсорській підтримці  у  2016/2017 була оновлена матеріально-технічна база Центру. Протягом трьох місяців був проведений ремонт та реконструкція  вокального кабінету, закуплені  3 музичних центри, 2 обігрівача для хореографічних класів.

 Підсумовуючи роботу Центру у 2016/2017 навчальному році слід відзначити, що діяльність колективу позашкільного навчального закладу і надалі буде спрямована на забезпечення єдності у розумінні цілей позашкільної освіти і виховання між педагогами, вихованцями та їх батьками; залучення батьків, громадськості до співпраці у справі всебічного розвитку творчих, обдарованих дітей та підлітків; змістовне дозвілля вихованців Центру, учнів шкіл району; підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків; активне впровадження сучасних технологій навчання та виховання; зміцнення матеріально-технічної бази, покращення фінансово-господарського стану Центру. Ф.29